Dýchanie - bolesti chrbtice, posturálne a viscerálne defekty

02.06.2019

Od chvíle, keď sa prvýkrát nadýchneme až po posledný výdych, uplynie veľa rokov. Telo absolvuje milióny výdychov a nádychov, veď len denne je to cca 20 tisíckrát. Ohromujúce číslo a preto je dýchanie náš najdominantnejší pohybový vzor, pretože ho robíme aj v čase, keď sa "nehýbeme". Problematika dýchania a jeho vplyvu na fyziologické fungovanie organizmu sa trestuhodne podceňuje, resp. vôbec neberie do úvahy.

Dýchanie je absolútny základ života a nielen kvôli životodarnému kyslíku. Aktívne zapája niekoľko svalových skupín a pasívne pôsobí na väzivový, viscerálny, nervový, motorický systém a ďalšie telesné funkčné jednotky. Správne dýchanie umožňuje telu prosperovať, podporuje vzájomnú vyváženú kooperáciu systémov, znižuje stres, uvoľňuje, doslova vdychuje životu Život.

V jóge alebo bojových umeniach zohráva dýchanie primárnu úlohu a je zdrojom telesnej a duševnej sily. Mimo týchto disciplín sa dýchaniu nevenuje pozornosť takmer vôbec, odbije sa to obvykle nejakým tým "veď dýchame spontánne, tak čo aký problém".

Lenže problémy sa začnú objavovať už v detstve. Napríklad skoliotické držanie tela. V dospelosti je nesprávne dýchanie prítomné tam, kde sa objavujú nešpecifikované bolesti chrbtice a problémy s vnútornými orgánmi. Aj pri špecifických diagnózach, poškodených platničkách a iných organických zmenách sa zistí zlé držanie tela, ktoré ide ruka v ruke s nesprávnym dýchaním.

Ďalšie informácie:

Nesprávne dýchanie - tichý zabijak chrbtice

Skolióza nie je hrôza


Fyziologický dýchací vzor si popíšeme na dieťati, ktoré ho používa automaticky, neskreslene a správne.

Dieťa stojí vzpriamene, celá postúra je ergonomicky vyrovnaná a vyvážená. Pohľad smeruje rovnobežne so zemou, krčná chrbtica je v lordóze, hrudná chrbtica v kyfóze, drieková v lordóze. Bruško kopíruje driekovú lordózu. Postoj je uvoľnený, ramená centrované k chrbtici. Z dieťaťa vyžaruje pokoj a uvoľnenosť. Dieťa dýcha bránicou, tá automaticky zostupuje do voľnej brušnej dutiny. Dýchanie je plynulé, hlboké, bránicové, bez zapájania pomocných dýchacích svalov. Hrudník v strednej časti sa jemne hýbe, vo vrchnej časti takmer neznateľne. Svaly hrudníka a ramien nepracujú, sú bez napätia.

Pic by https://thrivehealthco.com.au/childhood-posture-link-learning/

Absentuje stuhnutosť, rigidita, paradoxné dýchanie. Svaly brušnej dutiny sú úplne uvoľnené, telesné jadro bez napätia. Telo stojí bez kompenzačných a korekčných mechanizmov.

Nefyziologické dýchanie spôsobené neustálou aktiváciou brušných svalov v stoji, sede a pri chôdzi

Posturálne defekty spôsobené nesprávnym dýchaním variujú od osoby k osobe a sú ovplyvnené ďalšími faktormi. Šport alebo absencia športu, pohybové stereotypy, vynútené polohy pri sedení, psychická výbava, aktuálne telesné a mentálne zaťaženie, etc..

Rehabilitácia postúry a bolestí chrbtice, ktoré majú súvis s dýchaním musí preto vychádzať z individuálneho stavu každého klienta s ohľadom na špecifické súvislosti jeho etiopatológie.

Pri posudzovaní konkrétneho prípadu je možné sa oprieť o evidentné nefyziologické posturálne symptómy a dať ich do súvislosti s aktuálnymi bolesťami a diskomfortom. Výsledný obraz je základom, na ktorom sa stavia úspešná liečba.

Problematiku som rozdelil na niekoľko okruhov, podľa toho ktorej časti tela, funkčnej jednotky alebo systému sa dotýka. Takéto parcelovanie je nevyhnutné pre hlbšie pochopenie súvislostí, ale neustále treba mať na pamäti, že je len pracovným modelom a je potrebné ho brať holisticky nie alopaticky.

Pod pojmom "nesprávne dýchanie" myslím nielen respiračné zmeny, ale aj súvisiace posturálne a svalové defekty.

Úvod do problematiky

Nesprávne dýchanie má niekoľko zjavných prejavov. Nádych aj výdych sa realizuje prevažne ústami. V stoji, pri chôdzi, v sede a jednoduchých činnostiach sú aktivované svaly abdominálneho priestoru aj keď k tomu nie je žiadny fyziologický dôvod.

Pic by https://orthopedicandbalancetherapy.com/7-times-bad-posture-caused-your-headaches-and-neck-pain/

Stlačená brušná dutina znemožňuje optimálny pohyb bránice smerom dole, subjekt sa tlačí do hrudného dýchania a deficit dychu z nedostatočného pohybu bránice vyrovnáva zapojením pomocných dýchacích svalov. Neustále napätia svalového systému preťažujú viscerálne úpony, svalové úpony, svaly. Tlak je prenášaný do chrbtice, kde spolupôsobí pri desikácii platničiek. Postúra je viditeľne ťahaná do predklonu alebo násilím kompenzačne narovnávaná.

Drieková chrbtica

Neustála kontrakcia svalov brušnej dutiny, i.e. m. rectus abdominis, externus a internus obliquus a transversus sa cez thorakolumbárnu fasciu prenáša až do driekovej chrbtice. (Skúste sa pomaly prejsť 20 krokov so stiahnutým bruchom a pozorujte pocity v driekovej chrbtici a potom urobte 20 krokov s uvoľneným bruchom, budete šokovaní). Drieková lordóza je napriamovaná, platničky sú preťažované zvýšeným napätím a to najmä ventrálne. 

Zhruba v období 30. roku života sa začnú ozývať bolesti driekovej chrbtice, trpí najmä segment L5-S1. Po vyšetrení MRI sa nájde diskopatia platničky L5-S1, vyššie etáže bývajú postihnuté cirkulárnymi protrúziami. Platničky sú desikované a chrbtica vyzerá ako po 90 rokoch používania, pretože prenesie 3 krát viac záťaže len kvôli nesprávnemu dýchaniu.

Rokmi tlakom svalov stenčované platničky sú dôvodom zužovania neuroforaminálneho priestoru, koreňové pošvy sú kontaktované aj stavcovými výbežkami, telo reaguje spazmami a funkčnými blokádami. Dodatočné spazmy ešte viac preťažujú platničky, kolagénové obaly praskajú a jadrá začinajú extrudovať. 

Dlhodobo preťažované fazetové kĺby atrofujú a stavce sa dostávajú do spondylolistézy. Hlboký stabilizačný systém, hlavne m. multifudus, rotatores, etc. je prakticky nefunkčný. Stabilizácia chrbtice je zabezpečovaná kompenzačne, externými svalovými skupinami, najmä svalmi brušnej dutiny a sedacími svalmi.

Pic by https://www.marycatherinestarr.com/blog/just-picture-it-disc-desiccation

Človek si sám postupne zlisuje vlastnú driekovú chrbticu tlakom svalov brušnej dutiny. Problém je o to horší, že sa to deje roky a nebadane. Platničky sa stenčujú o mikrometre a keď sa ozve bolesť, je už problém chronický, niekoľkovrstvový a vyžaduje veľmi dlhú rehabilitáciu s otáznou prognózou.

Ďalšie informácie:

Bolesť krížov - protrúzia, hernia a diskopatia platničky L5-S1

Bolesť krížov - hernia a protrúzia platničky L4-L5

Radikulopatia – popis, symptómy, konzervatívne možnosti terapie

Spondylolistéza a cviky na driekovú chrbticu

Somatizácia v praxi: drieková chrbtica


Hrudná chrbtica

Kontrakcia svalov brušnej dutiny skracuje priestor medzi spodnou hranou rebier a lonovou kosťou. Hrudná kyfóza sa prehlbuje pretože je viac ohýbaná (ako keď medzi rukami tlačíte prút). Niektoré stavce v dospelosti majú klasický klinovitý vzhľad - na reze sa zužujú od chrbtice smerom do brušnej dutiny ako stavebné kocky iglu. Diagnóza je známa ako morbus Scheuermann. 

Platničky sú podobne ako v hrudnej chrbtici stresované z vnútornej strany a hyalurónové jadro vytláča zadné časti platničky k nervovým koreňom. Telo reaguje spazmami hlbokého svalstva a rozvíjajú sa úporné dlhodobé blokády hrudnej chrbtice. Hrudný kôš bráni kolapsu, takže ťažké poškodenia platničiek sú pomerne vzácne.

Prehĺbená kyfóza podporuje typický posturálny defekt - skrátené prsné svaly, plecia padajúce dopredu. Naťahujú sa romboidy a lopatky putujú laterálne. M. serratus anterior je oslabený a mediálna hrana lopatky sa dvíha - lopatky začnú odstávať.

V období rastu prispieva nesprávne dýchanie k rozvoju skoliotického držania tela. Na jednej strane telo rastie a rozťahuje sa a na strane druhej je stláčané svalmi. Výsledné silové vektory v spolupráci s ďalšími faktormi formujú chrbticu do zaujímavých tvarov.

V dospelosti sa kyfotické držanie hrudnej chrbtice kompenzuje autokorekčným systémom a to aktiváciou viacerých svalových skupín, od m. rhomboides až po serratus anterior a posterior a človek sa umelo a nasilu vyrovnáva, čím zasa stresuje hrudnú chrbticu.

Afektované nervy hrudnej chrbtice vyvolávajú symptómy podobné infarktu - tlaky na hrudi, zvieravé pocity, pichanie pod lopatkou, pri srdci, medzi rebrami alebo v okolí vnútorných orgánov. Postupne sa stav prehlbuje a neustále afekty pomáhajú rozvíjať tetániu, panický atak a panickú poruchu.

Ďalšie informácie:

Panický atak, panická porucha, tetánia: môže ich spustiť blokovaná chrbtica?

Blokáda hrudnej chrbtice - tlak a bolesť na hrudi, pichanie pri srdci

Blokády hrudnej chrbtice

Bolesti pod lopatkou a na hrudi, spazmy pri lopatke

Scheuermannova choroba, Schmorlove uzly a bolesti hrudnej chrbtice

Somatizácia v praxi: hrudná chrbtica


Krčná chrbtica

Z dôvodu nefyziologického chodu bránice a nedostatku dychu sa telo tlačí do hrudného dýchania. Aj v pokoji sú aktivované pomocné dýchacie svaly, hlavne m. sternocleidomastoides a scallenus. Tie sú pripojené na zadný okraj spodnej časti lebky a ich skracovanie prispieva k predkláňaniu hlavy. Krčná lordóza je napriamovaná, frontálna kraniálna oblasť rotuje smerom dole. Hlboké extenzory krku sú preťažované, úponové miesta reagujú opuchmi a ovplyvňujú cievne zásobenie prúdiace do lebky.

Pic by https://pikdo.net/p/beautology/1882365437389704844_4251835121 

V spodnej časti krčnej chrbtice sú platničky hlavne v priestore C5-C6 a C6-C7 preťažované neustálym tlakom zvnútra, postupne protrudujú a obťažujú nervové korene. Telo sa bráni spazmami a rozvojom funkčných blokád. Objavujú sa bolesti spodnej časti krčnej chrbtice, postupne viac a viac vyžarujúce do rúk alebo medzi lopatky. Bolesti sprevádza radikulárny syndróm a strata citlivosti, resp. ovládania svalov.

V hornej časti krčnej chrbtice sú afektované nervy okohybných a vestibulárnych aparátov a v kombinácii s negatívnym vplyvom na cievne zásobenie intrakraniálnych systémov napomáhajú rozvoju závratu, vestibulárneho syndrómu a migrény.

Ďalšie informácie:

Bolesť krčnej chrbtice - protrúzia a extrúzia platničky C5-C6

Závraty, točenie hlavy, vertigo a vestibulárny syndróm z krčnej chrbtice

Smartfón syndróm – radikulopatia nervov brachiálneho plexu

Blokáda krčnej chrbtice - migréna a bolesť hlavy a ako sa ich zbaviť

Bolesť ramena - problém prenesený z krčnej chrbtice

Blokáda krčnej chrbtice - migréna a bolesť hlavy a ako sa ich zbaviť

Migréna a súvislosť s krčnou chrbticou

Somatizácia v praxi: krčná chrbtica


Vnútorné orgány

Pri fyziologickom dýchaní bránica jemne masíruje vnútorné orgány, brušná dutina sa prirodzene rozťahuje a sťahuje. Telesné systémy dostávajú optimálne množstvo kyslíka a pracujú efektívne.

Zvýšený tlak z dôvodu aktivácie svalov brušnej dutiny sa prenáša do vnútorného prostredia a ovplyvňuje chod vnútorností niekoľkými spôsobmi. Priamo tlakom a tento stres sú vnútornosti nútené absorbovať pomocou vegetatívnych kompenzačných mechanizmov alebo je nepriamo cez viscerálny úponový systém ovplyvňovaná chrbtica a reaguje reflexnými spazmami v mieste úponov.

Deficit kyslíka doháňa telesný systém neustálou aktiváciou pomocných svalov, ktoré by sa mali zapájať do činnosti iba v prípade nadmernej potreby kyslíka. Takto je telo opakovane stresované aktivitou pomocných dýchacích svalov a mení sa aj bazálna telesná biochémia.

Rozvíjajú sa nešpecifikované komplikácie, jedným z príkladov môže byť nešpecifikovaná gastritída.

Ďalšie informácie:

Chrbtica a vnútorné orgány: srdce, pľúca, žalúdok, pečeň, obličky, ...


Neuromotorické programovanie

Za normálnych okolností je v stoji v neutrálnej pozícii chrbtice aktivovaný svalový systém brušnej dutiny iba v prípade stresovej reakcie. Môže to byť manipulácia s ťažkým bremenom, kedy je nevyhnutné stabilizovať driekovú časť, aby odolávala tlaku a ohybovým momentom. Alebo v prípade ohrozenia, kedy sa svaly brušnej dutiny stiahnu, aby ochránili vnútorné orgány a zabezpečili telu dostatok torznej sily potrebnej na rotačnú podporu úderov rukami.

Bohužiaľ, človek v stoji, v sede a pri chôdzi sťahuje brušné svaly neustále, čím mozgu posiela informáciu o strese, aj keď mozog prostredníctvom zmyslov nezaznamenáva žiadne ohrozenie alebo potrebu zvýšenia energie. Túto hypotézu som nazval neuromotorické programovanie. Predpokladám, že aktiváciou svalov brušnej dutiny dochádza k programovaniu CNS a jej neustálemu prepínaniu do stresového režimu. 

Z dlhodobého hľadiska je permanentný stres riadený kortizolom. Ten má vplyv na vstrebávanie vápnika a Ca katióny sa podieľajú na kontrakcii svalových vlákien. Deficit Ca katiónov vedie ku kŕčom, kŕče k tetánii ....

Uvedené informácie sú náhľadom do problematiky a nekladiem si za cieľ v jednom článku obsiahnuť všetky možné dôsledky a súvislosti.

Správne dýchanie považujem aj na základe vlastných skúseností za absolútny a nevyhnutný základ pri zvládaní nielen bolestí chrbtice, ale aj problémov s vnútornými orgánmi. Od marca 2019 som zmenil dychový vzor, prestal v stoji a pri chôdzi sťahovať brušné svaly, dýcham spontánne bránicou a nezapájam už pomocné dýchacie svaly. 

Výsledky sú k dnešnému dňu, t.j. po 3 mesiacoch doslova ohromujúce. Už po prvom mesiaci sa rapídne zlepšil stav driekovej chrbtice. Klaudikačný interval (počet metrov, ktoré som bol schopný prejsť bez bolestí v segmente L5-S1) sa predĺžil zo 100 metrov na kilometre. Celý život som chodil s hlavou zapichnutou do zeme, s prehĺbenou kyfózou, nebol som schopný sa ohnúť v drieku dozadu. Dnes chodím primerane ohnutý v drieku, hrudná kyfóza sa narovnáva a hlavu držím automaticky vzpriamene bez toho, aby som aktivoval akékoľvek svaly hornej časti tela. Lepšie sa mi dýcha, mám viac energie, som pokojnejší.

Keby som nezažil na vlastnom tele, neuverím.

Môj záver: správne dýchanie je absolútny základ rehabilitácie. V kombinácii s adekvátnou terapiou, úpravou pohybových stereotypov a zaradením cieleného alebo komplexného cvičenia vedie k obnoveniu zdravia alebo aspoň k dosiahnutiu maximálneho funkčného stavu za daných podmienok.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...   

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.