Cenník

Masážna terapia

V cene sú zahrnuté terapeutické úkony podľa aktuálnych potrieb klienta.

Čas, potrebný na odstránenie problému, je individuálny.

1 terapia

40€

Storno pravidlá

Chápem, že sa niekedy na dohodnutý termín nedá dostaviť z akútnych osobných alebo pracovných dôvodov. Berte prosím do úvahy, že ak sa na termín nedostavíte alebo dostatočne včas nekomunikujete, blokujete ho pre niekoho, kto ho práve akútne potrebuje.

Záujemcu, ktorý si neváži môj čas a adekvátne nekomunikuje, viac NEOBJEDNÁM.

Pre ostatné prípady platí:

Zrušenie alebo zmena objednávky viac ako 24 hodín pred termínom ... 0€


Zrušenie objednávky menej ako 24 hodín pred termínom ... 20€ (splatné pri ďalšom termíne)


Nedostavenie sa na termín ... 40€ (splatné pri ďalšom termíne)
Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu