Cenník

Terapia Klasik je určená hlavne pre nekomplikované prípady a pre klientov, ktorí už u mňa boli.

Novým klientom a komplikovaným prípadom odporúčam najprv absolvovať terapiu Premium, Kranio alebo Liečivý dotyk.

*** Najlepšia cena ***

Terapia Klasik

V cene sú zahrnuté chiroterapeutické úkony podľa aktuálnych potrieb klienta - náprava kĺbov a chrbtice, ukážka cvikov a úprava pohybových stereotypov.

V bežných prípadoch je trvanie cca 30 min.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí uprednostňujú efektivitu a skúsenosti a hľadajú koncepčné riešenie fyzických problémov vrátane návodu, ako si pomôcť sám. Sú odhodlaní cvičiť cielené cviky a zmeniť patologické pohybové stereotypy.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí merajú kvalitu výkonu dĺžkou pobytu na lôžku a veľakrát zbytočnými alebo kontraproduktívnymi úkonmi terapeuta a očakávajú, že za nich vyrieši aj tie kľúčové veci, ktoré musia robiť sami (napr. úprava pohybových stereotypov alebo cvičenie). 

Terapia Klasik

50€

*** Bestseller ***

Terapia Premium

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene!

V cene je zahrnutá Terapia Klasik a analýza somatických súvislostí smerujúca k identifikácii príčin problémov, ich pochopeniu a definícia potrebných zmien v živote.

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.

Terapia je určená pre pacientov, ktorí majú záujem ísť do hĺbky a chcú sa nielen zbaviť bolestí, ale aj pochopiť súvislosti medzi fyzickými problémami, psychikou a životným štýlom.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí sú k sebe úprimní a už pochopili, že terapeut je len sprievodca. Prevzali zodpovednosť za svoje zdravie a chápu, že na to, aby akákoľvek terapia bola účinná dlhodobo, je potrebná zmena životného štýlu na viacerých úrovniach. Sú odhodlaní cvičiť cielené cviky a zmeniť  patologické pohybové stereotypy.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí očakávajú, že pozitívne zmeny v ich živote nastanú bez ich pričinenia.

Terapia Premium

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o hodinové sedenie - o Terapiu Premium, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Terapia Kranio

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene! 

V cene je zahrnutá Terapia Klasik, hlboký relax a analýza somatických súvislostí. Terapia Kranio vychádza z kraniosakrálnej osteopatie, ktorú som doplnil a rozšíril o odblokovanie a analýzu súvislostí psyché-fýzis. Časť informácií v článku Kraniosakrálna osteopatia - terapia jemným dotykom

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.


Terapia je určená pre klientov, ktorí uprednostňujú jemný dotyk, sú schopní hlbokého relaxu a chápu, že priebeh a výsledok terapie je závislý hlavne na ich aktuálnych potrebách a možnostiach.


Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí chápu, že sú procesy, ktoré si reguluje samotné podvedomie a terapeut je v úlohe sprostredkovateľa.


Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí myslia dogmaticky a chcú mať všetko pod kontrolou a podľa šablón.

Terapia Kranio

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o Terapiu Kranio, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Terapia Liečivý dotyk

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene! 

V cene je zahrnutá Terapia Klasik a energetické liečenie tráum a emočných blokov. Energetická liečba vychádza priamo zo srdca a je sprostredkovaná rukami.

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.


Terapia je určená pre každého. Cieľom je nastoliť harmóniu a balanc v energetickom systéme tela.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí už vedia, že všetko má svoj hlbší zmysel sú schopní otvoriť sa liečeniu prostredníctvom viery a dôvery.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí sú prirodzene skeptickí a preferujú konvenčné spôsoby liečby.

Terapia Liečivý dotyk

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o Terapiu Liečivý dotyk, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Storno pravidlá

Chápem, že sa niekedy na dohodnutý termín nedá dostaviť z aktuálnych osobných alebo pracovných dôvodov. Berte prosím do úvahy, že ak sa na termín nedostavíte alebo dostatočne včas nekomunikujete, blokujete ho pre niekoho, kto ho práve akútne potrebuje. 

Objednávku môžete bezplatne zrušiť 
najneskôr 2 dni (48 hodín) pred termínom.

Za zrušenie objednávky menej ako 2 dni (48 hodín) 
pred termínom účtujem storno poplatok vo výške 100%
z ceny objednanej terapie.


Kompletné storno pravidlá:

Zrušenie alebo zmena objednávky najneskôr 48 hodín pred termínom ... 0€


Nedostavenie sa na termín alebo zrušenie objednávky menej ako 48 hodín pred termínom ... 50€/100€ (podľa objednanej terapie)

dlžnú čiastku žiadam uhradiť na účet:

Názov účtu: Roland Habara

Číslo účtu : 0441475204 / 0900

IBAN : SK23 0900 0000 0004 4147 5204

BIC SWIFT kód : GIBASKBX

Do poznámky uveďte meno a adresu, ďakujem.


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu