Cenník

Terapia Klasik je určená hlavne pre klientov, ktorí už u mňa boli.

Novým klientom odporúčam najprv absolvovať terapiu Premium, Kranio alebo Liečivý dotyk.

Terapia Klasik

V cene sú zahrnuté chiroterapeutické úkony podľa aktuálnych potrieb klienta - náprava kĺbov a chrbtice.

V bežných prípadoch je trvanie cca 30 min., ale ...

... každá terapia je individuálna, tak ako každý problém, resp. aktuálne telesné a psychické možnosti pacienta. Uvediem príklad - jednoduchú nekomplikovanú akútnu blokádu je možné vyriešiť aj rýchlejšie a zbytočne tak neprovokovať telo bolesťami, zasa na druhej strane komplikovaným chronickým stavom sa venujem podstatne dlhšie.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí uprednostňujú efektivitu a skúsenosti a hľadajú koncepčné riešenie fyzických problémov vrátane návodu, ako si pomôcť sám. Sú odhodlaní cvičiť cielené cviky a zmeniť patologické pohybové stereotypy.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí merajú kvalitu výkonu dĺžkou pobytu na lôžku a veľakrát zbytočnými alebo kontraproduktívnymi úkonmi terapeuta a očakávajú, že za nich vyrieši aj tie kľúčové veci, ktoré musia robiť sami (napr. úprava pohybových stereotypov alebo cvičenie). 

Terapia Klasik

50€

Terapia Premium

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene!

V cene je zahrnutá Terapia Klasik a analýza somatických súvislostí smerujúca k identifikácii príčin problémov, ich pochopeniu a definícia potrebných zmien v živote.

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.

Terapia je určená pre pacientov, ktorí majú záujem ísť do hĺbky a chcú sa nielen zbaviť sa bolestí, ale aj pochopiť súvislosti medzi fyzickými problémami, psychikou a životným štýlom.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí už pochopili, že terapeut je len sprievodca, prevzali zodpovednosť za svoje zdravie a chápu, že na to, aby akákoľvek terapia bola účinná dlhodobo, je potrebná zmena životného štýlu na viacerých úrovniach. Sú odhodlaní cvičiť cielené cviky a zmeniť  patologické pohybové stereotypy.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí očakávajú, že pozitívne zmeny v ich živote nastanú bez ich pričinenia.

Terapia Premium

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o hodinové sedenie - o Terapiu Premium, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Terapia Kranio

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene! 

V cene je zahrnutá Terapia Klasik, hlboký relax a analýza somatických súvislostí. Terapia Kranio vychádza z kraniosakrálnej osteopatie, ktorú som doplnil a rozšíril o odblokovanie a analýzu súvislostí psyché-fýzis. Časť informácií v článku Kraniosakrálna osteopatia - terapia jemným dotykom

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.


Terapia je určená pre klientov, ktorí uprednostňujú jemný dotyk, sú schopní hlbokého relaxu a chápu, že priebeh a výsledok terapie je závislý hlavne na ich aktuálnych potrebách a možnostiach.


Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí chápu, že sú procesy, ktoré si reguluje samotné podvedomie a terapeut je v úlohe sprostredkovateľa.


Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí myslia dogmaticky a chcú mať všetko pod kontrolou a podľa šablón.

Terapia Kranio

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o Terapiu Kranio, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Terapia Liečivý dotyk

Prednostné objednanie do 24 hodín v cene! 

V cene je zahrnutá Terapia Klasik a energetické liečenie tráum a emočných blokov. Energetická liečba vychádza priamo vychádza priamo zo srdca a je sprostredkovaná rukami.

V bežných prípadoch je trvanie cca 60 min.


Terapia je určená hlavne pre vás dámy. Cieľom je nastoliť harmóniu a balanc v energetickom systéme tela.

Terapia je vhodnejšia pre klientov, ktorí už vedia, že všetko má svoj hlbší zmysel sú schopní otvoriť sa liečeniu prostredníctvom viery a dôvery.

Terapia je menej vhodná pre klientov, ktorí sú prirodzene skeptickí a preferujú konvenčné spôsoby liečby.

Terapia Liečivý dotyk

100€

Pri telefonickej objednávke uveďte, že máte záujem o Terapiu Liečivý dotyk, inak vás automaticky objednám na Terapiu Klasik

Storno pravidlá

Chápem, že sa niekedy na dohodnutý termín nedá dostaviť z aktuálnych osobných alebo pracovných dôvodov. Berte prosím do úvahy, že ak sa na termín nedostavíte alebo dostatočne včas nekomunikujete, blokujete ho pre niekoho, kto ho práve akútne potrebuje.


Objednávku môžete bezplatne zrušiť

najneskôr 2 dni (48 hodín) pred termínom.


Záujemcu, ktorý si neváži môj čas - ruší termín na poslednú chvíľu bez záujmu o preobjednanie, alebo sa nedostaví, viac NEOBJEDNÁM.


Kompletné storno pravidlá:

Zrušenie alebo zmena objednávky najneskôr 48 hodín pred termínom ... 0€


Zrušenie objednávky menej ako 48 hodín pred termínom ... 50€ (splatné pri ďalšom termíne)


Nedostavenie sa na termín ... záujemcu viac neobjednám


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu