Akútna vs chronická blokáda chrbtice

18.11.2023

V článku Máte funkčné alebo organické bolesti chrbtice a kĺbov? som sa venoval problematike funkčných štrukturálnych zmien pohybového systému hlavne z pohľadu času a jeho vplyvu na patofyziológiu problému. Podobnou témou, práve z hľadiska času, je aj problematika blokád chrbtice. Vlastne by sa dalo povedať, že je to iný aspekt tej istej problematiky, v tom prvom prípade s dôrazom na štruktúru, v tomto článku skôr s dôrazom na samotný mechanizmus blokád a jeho vplyv na štrukturálnu patológiu.

Problematika blokád chrbtice je nosnou témou patofyziológie a nasledovnej rehabilitácie a stretnete sa s ňou všade tam, kde je potrebné obmedziť pohyblivosť kĺbových systémov. Čiže aj napríklad chrbtice a prevažne chrbtice, keďže je to kĺbový systém so subtílnou stavbou, prítomnosťou extrémne citlivých štruktúr a je vystavený na jednej strane požiadavkám na stabilitu a na strane druhej flexibilitu.

Vo väčšine mojich článkov sa stretnete s témou blokád chrbtice a sú v nich uvedené komplexné informácie vysvetľujúce jednak mechanizmus a pozadie, ako aj anatomické súvislosti a rehabilitačné možnosti. Pochopenie blokád sprevádzaných spazmami je dôležité pre pochopenie bolestí a dôležitým faktorom na stabilizáciu akéhokoľvek bolestivého stavu. Pretože ak viem, čo sa mi deje a prečo, viem aj aké kroky mám podniknúť na elimináciu. 

Pravidelne v praxi vysvetľujem klientom základné súvislosti, pretože ku mne prichádzajú so skreslenými alebo žiadnymi informáciami. Jednou z najčastejších požiadaviek klientov býva, aby som ich zbavil bolestí, a to najlepšie hneď a natrvalo. Sú prípady, keď je to možné a potom tie, kde sa takejto požiadavke vyhovieť nedá, rozhodne nie okamžite a v niektorých prípadoch na 100%. 

Je rozdiel, či máte akútnu blokádu alebo chronickú. A k tomuto si uvedieme príklady pre lepšie pochopenie. Zároveň je dôležité pochopiť, že porovnávať svoje zdravotné problémy s problémami iných ľudí - kamarátov, známych, rodiny ... a očakávať rovnaký priebeh terapie a regenerácie je základný omyl. Etiológia a patofyziológia každého problému je individuálna. A to, že napríklad dvaja jedinci majú rovnaké symptómy vôbec neznamená, že majú pred sebou aj rovnakú cestu. Stáva sa, že ma navštívi klient, ktorý má chronické problémy ... poškodené platničky, adaptačné stavcové listézy, štrukturálne prestavbové zmeny chrbtice .... a očakáva od terapie, že ho zbaví rovnakých bolestí ako jeho kamaráta, ktorý však mal problém prvýkrát v živote a aj to len jednoduchú funkčnú blokádu bez štrukturálneho poškodenia.

Obaja môžu ma´ť zhodnú alebo veľmi podobnú symptomatiku, ale v podstate ide o dva úplne rozdielne problémy. Lenže každého očakávania sú nastavené viacmenej rovnako - chcem byť zdravý, a to najlepšie hneď, bez vlastnej aktivity a neberiem do úvahy žiadne faktory, ktoré sú proti. Takýto klient potom svoju frustráciu ventiluje v negatívnych recenziách a ohováraní terapeuta, pretože nedošlo k zázraku na počkanie. Nepopieram, niekedy sa stáva aj to, že aj napriek náročnému, objektívnou diagnostikou a dlhodobou symptomatikou sprevádzanému stavu, k zlepšeniu dôjde. Ale početnosť týchto prípadov je minimálna a môžeme skôr hovoriť o šťastnej kombinácii faktorov.

Základný rozdiel medzi akútnou a chronickou blokádou je rovnaký ako medzi akoukoľvek inou akútnou a chronickou udalosťou a je ňou čas.

Akútna blokáda

Akútna blokáda, ako už sám názov napovedá, je blokáda (napríklad) chrbtice, keď preťažením dôjde k blokovaniu funkcie, čiže najmä pohyblivosti. Môže, ale nemusí súvisieť s traumatickým poškodením s nasledovnými trvalými štrukturálnymi následkami. Čiže, poviem príklad, zohnete sa po bremeno v ohnutej driekovej chrbtici, stlačia sa platničky spredu, vytlačia dozadu k nervom, dôjde ku kontaktu. Nezávislý nervový systém vyhodnotí ohrozenie nervov ako akútny problém, okamžite stiahne svaly okolo chrbtice a zablokuje ďalší pohyb, najmä predklon. Aby predišiel ďalšiemu poškodzovaniu nervov. Ľudovo to voláme seknutie.

Ak nedošlo k poškodeniu platničiek, hlavne k pretrhnutiu anulus fibrosus (platničkový kolagénový obal) celkovo alebo ruptúre vnútornej časti okolo nucleus pulposus (platničkové jadro), stav rehabilituje pomerne rýchlo a dokonca bez pomoci. Na pritlačené a opuchnuté spinálne nervy dostane postihnutý NSAID (nesteroidové protizápalové lieky), prednostne diklofenak. Tie znižujú produkciu prostaglandínov spôsobujúcich senzitivizáciu a opuch, nerv odpúcha a nezávislý nervový systém postupne uvoľňuje ochranný svalový korzet. 

V týchto prípadoch by bolo dobré akútny stav riešiť odblokovaním a umožniť tak chrbtici prosperovať a nenechať ju zájsť do chronického štádia. Predíde sa tak zbytočným problémom, štrukturálnej prestavbe a nevratným zmenám, ktoré buď zhoršujú alebo úplne znemožňujú rehabilitáciu.

Chronická blokáda

Chronická blokáda je stav dlhodobého zhoršenia pohyblivosti chrbtice a najčastejšie má štrukturálne pozadie. K tomu môže dôjsť z neriešenej akútnej blokády, alebo, a to má v praxi oveľa väčší výskyt, na podklade stereotypného zaťažovania alebo prestavbových zmien. Ako príklad nech poslúži v dnešnej dobe chronicky známy neustály ohyb krčnej chrbtice nad mobil. Neustály ohyb najprv nezávislý nervový systém riadi ochranným spazmom. Neskôr sa rozvíjajú štrukturálne zmeny na platničkách, najmä dorzálne protrúzie, osteochondritické zmeny, prestavbové Modic zmeny na stavcoch a platničkových endplates.

Chronická blokáda postupne rozširuje patologický obraz. Rozvíja sa adaptačná patofyziológia - postihnutý je obmedzený v pohybe v predmetnej oblasti, adaptuje sa zmenou pohybu nielen tam, ale aj v distálnych častiach. Pribúda osifikácia, sklerotizácia, spinálna stenóza, radikulopatia a ďalšie sprievodné javy dlhodobo budovanej patológie.

Tento stav sa vo väčšine prípadov nedá zvrátiť odblokovaním. To je síce potrebné, ale je nutné ho chápať iba ako veľmi symbolickú pomoc, ako prvý dôležitý krok na veľmi otáznej ceste rehabilitácie.

Zjednodušene povedané, je zásadný rozdiel medzi tým, či vás zablokuje prvýkrát alebo sa v blokovom postavení pohybujete už mesiace a roky. Prvý prípad máva väčšinou priaznivú prognózu a ten druhý práve naopak. Ak už je chrbtica štrukturálne zmenená, platničky s protrúziami alebo extrúziami, osifikované kolagénové obaly, prestavané stavce a kĺby, tak je blokový mechanizmus vlastne nevyhnutnou podmienkou prežitia a pôsobí ako ochranný korzet. Bohužiaľ s negatívnym dopadom na symptomatiku a rehabilitačné možnosti.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.