Dorzálna a mediolaterálna protrúzia platničky

03.01.2021

Protrúzie platničiek patria medzi najčastejšie poruchy chrbtice. Medzinárodná nomenklatúra definuje protrúziu ako vyklenutie menej ako 25% obvodu platničky mimo pôvodný dizajn, pričom je šírka bázy vyklenutia menšia ako dĺžka. Zjednodušene povedané protrúzia platničky znamená, že je malá časť platničky vytlačená za okraj stavca. Obvykle je roztrhnutých niekoľko vnútorných obalov a gélové jadro, ktoré expanduje, držia vonkajšie obaly. Platnička má cca 25 obalov, predstavte si ich ako vrstvy cibule.

V tomto článku sa zameriame na dva najčastejšie prípady protrúzií a to podľa lokality a roviny, v ktorej sa odohrávajú.


Dorzálna protrúzia platničky

Myslí sa tým vyklenutie v smere von z chrbta prevažne v centrálnej rovine. Na obrázku je typické vyklenutie platničky smerom do miešneho kanála.

Pic by https://miamineurosciencecenter.com/

Dorzálne protrúzie sa najčastejšie nájdu v krčnej a driekovej chrbtici. V hrudnej časti to býva prevažne v hornej časti hrudnej chrbtice. Mechanizmus pôsobenia je rozdielny a je dôležité pochopiť, či je dorzálna protrúzia prítomná v krčnej/hrudnej chrbtici alebo v driekovej chrbtici.

Dôvodov je niekoľko a medzi najdôležitejšia patria anatómia miechy a miešneho kanála. Miecha u človeka končí v driekovej chrbtici zhruba na úrovni L1-L2, odtiaľ pokračuje sústava nervov nazývaná kauda equina.

Dorzálna protrúzia platničky v krčnej/hrudnej chrbtici

Je klinicky významnejšia ako v driekovej chrbtici. Vzhľadom na užší spinálny kanál a prítomnosť miechy je dorzálna protrúzia v krčnej/hrudnej chrbtici nebezpečnejšia. Vyklenutá platnitnička tlačí na durálny vak okolo miechy a pri väčších protrúziách až na miechu. Klinický obraz zahŕňa silné tlakové bolesti v centrálnej rovine chrbtice. Telo reaguje šokovo spustením masívnych spazmov krčného a hrudného svalstva a pripomína predinfarktové stavy. Prítomné sú tlaky na hrudi, pichanie pri srdci a bolesti medzi lopatkami.

To postupne vedie k rozvoju funkčných blokád chrbtice. Zhoršuje sa cievne zásobenie mozgu a rozvíja sa závrat, vertigo a bolesti hlavy. Postihnutý nevie, čo sa s ním deje a podlieha panike. Nasleduje panický atak a dlhodobé dráždenie vedie až k panickej poruche. Chronický stav môže vyústiť až do tetánie.

Dlhodobo neriešená protrúzia vedie postupne k útlaku miechy a hrozí myelopatia. Popísaný stav sa obvykle rieši podávaním myorelaxancií a analgetík, čo postihnutému umožňuje pokračovať v patologickom pohybovom režime a prehlbovať problémy, pretože dorzálna protrúzia platničky je obvykle dôsledok nesprávneho držania tela.

Dorzálna protrúzia platničky v driekovej chrbtici

Na rozdiel od krčnej/hrudnej chrbtice býva tento nález v driekovej chrbtici väčšinou klinicky nemý a prejaví sa až pri masívnej protrúzii alebo extrúzii. Klinický obraz je miernejší, prítomné bývajú skôr občasné tupé tlakové pocity v centrálnej rovine chrbtice a pocit diskomfortu, ktorý ale príliš neobmedzuje pohyblivosť aj keď býva prítomný spazmus chrbticového svalstva a fascií.

Dôvodom, prečo sú symptómy v driekovej chrbtici miernejšie, je absencia miechy a pomerne široký spinálny priestor, takže aj pri niekoľko mm protrúzii ju postihnutý doslova necíti. To však nič nemení na fakte, že tento nález v driekovej chrbtici je možné zľahčovať alebo ignorovať. Opäť poukazuje na nesprávne držanie tela a pohybové návyky a postupne môže viesť k rozvoju vážnejších diagnóz - extrúzii, spondylolistéze, myelopatii spinálnych nervov, spondylóze, atď.


Mediolaterálna protrúzia platničky

Myslí sa tým vyklenutie platničky zhruba smerom medzi chrbát a bok tela, čiže pod cca 45 st. uhlom od centrálnej osi. Tu je niekoľko možností, podľa toho kde a ako platnička tlačí na spinálny nerv. Na obrázku je zobrazená typická protrúzia s útlakom spinálneho koreňa bez útlaku miešneho kanála.

Mediolaterálna protrúzia sa objavuje ako najčastejší nález v krčnej a driekovej chrbtici a mechanizmus pôsobenia v tomto prípade je veľmi podobný. Vyklenutá platnička zatlačí na spinálny nerv a telo spúšťa ochrannú reakciu, silný spazmus svalstva, ktorého úlohou je obmedziť ďalšie pohyby, prevažne predklon a rotácie. Rozvíja sa typický obraz - akútna blokáda chrbtice so silnou bodavou bolesťou napravo alebo naľavo od centrálnej roviny chrbtice občas sprevádzaná vyžarovaním do príslušnej končatiny.

Dlhodobé neriešenie mediolaterálnej protrúzie vedie postupne k extrúzii platničky, gélové jadro neustále kontaktuje spinálny nerv a vedie až radikulopatii a trvalému poškodeniu distálny častí nervov so stratou citlivosti a neskôr aj obmedzením alebo stratou motoriky. Chronické prípady končia až stratou ovládania končatín, typické je zakopávanie o nohu alebo strata pohyblivosti prstov.


Príčiny

V oboch prípadoch je hlavným, ak nie jediným, dôvodom nesprávny pohyb alebo patologický pohybový stereotyp.

Dorzálna protrúzia platničky

Dorzálna protrúzia platničky poukazuje skôr na dlhodobé pomalé deformovanie platničky jej stláčaním spredu. Typickým príkladom je dlhodobé sedenie s ohnutou driekovou chrbticou, kde maximum ohybu smeruje do segmentov L4-L5 alebo L5-S1. Prvé problémy sa objavujú okolo 30. roku života ako dôsledok chronického preťažovania.

V krčnej chrbtici je typickým príkladom dlhodobé fixovanie hlavy v predklone nad mobilom, počítačom, pri hodinovom ležaní s podloženou hlavou a zalomeným krkom. Prvé problémy sa objavujú už okolo 20. roku života, pretože platničky v krčnej chrbtici sú subtílnejšie, neuroforamína užšie, spinálny kanál bližšie.

Mediolaterálna protrúzia platničky

Mediolaterálna protrúzia platničky poukazuje skôr na krátkodobé preťaženie spôsobené napríklad nesprávnym zdvihnutím bremena v ohnutej chrbtici a preťažením platničky spredu. Silové výslednice smerujú vo väčšine prípadov "šikmo" aj kvôli internej stavbe platničky. Najprv sa roztrhne iba obal okolo nucleus pulposus a takto poškodená platnička je potom predurčená na ďalšie poškodzovanie v šikmom smere, pretože je v tomto smere menej únosná.


Terapia

Záleží na aktuálnom stave postihnutého a etiológii problému, ale terapeutova úloha obvykle pozostáva z odblokovania, cieleného cvičenia a poučení o patologických stereotypoch. Oveľa dôležitejšie je však to, čo bude po terapii robiť postihnutý, pretože tu je naozaj kľúčové pochopiť, že protrúzia platničky nie je diagnóza sama o sebe, resp. objektívny nález nie je príčinou problémov, ale dôsledkom.

V etiopatológii je potrebné identifikovať chybné pohybové vzory a odstrániť ich. V praxi sa často stretávam s rezistenciou a negáciou zo strany postihnutého, klasickou reakciou je "takto nemôžem zdvíhať bremeno, musím sa k nemu zohnúť" alebo "to sa nedá zabezpečiť", či "ja na to zabudnem a zasa budem ležať zlomený ako vzduchovka na gauči". Na toto ale potom neexistuje riešenie.

Môj záver: dorzálna a mediolaterálne protrúzia platničky sú dôsledky patológie pohybu a je potrebné identifikovať príčiny, ktoré k nim vedú. Najdôležitejšou úlohou je zmena pohybových stereotypov, inak hrozí zhoršovanie stavu. Terapia a cielené cvičenie v tomto prípade hrajú pomocnú úlohu, ale rehabilitácia je plne v rukách postihnutého.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na pochopenie súvislostí, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.

Ďalšou z oblastí, ktorú náš zdravotný systém absolútne zanedbáva, je komunikácia s pacientom. Väčšinou sa obmedzuje iba na otázky k symptomatike a je to celkom pochopiteľné. Medicínsky pracovník jednoducho nemá čas na to, aby s pacientom prešiel detailne anamnézu a etiológiu problému, čím sa pripravuje o informácie dôležité pre pochopenie...

Typickým príkladom, pri ktorom sa ignorujú dermatovertebrálne vzťahy, sú bolesti pod pravým a ľavým rebrovým oblúkom. Pacient referuje symptomatiku v epigastriu, prípadne v mezogastriu, a táto sa okamžite pripisuje problémom vo viscerálnom teréne. USG brucha a ďalšie vyšetrenia neodhalia žiadnu patológiu, vnútorné orgány sú v norme, biochémia a...

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku: