Modic zmeny a ich vplyv na bolesti chrbtice

18.11.2023

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Modic zmeny boli uvedené do praxe doktorom, po ktorom prevzali priezvisko. Dr. Modic definoval 4 stupne kvality stavcového kostného tkaniva. V popisoch nájdete stupne 1 až 3, pretože stupeň 0 reprezentuje zdravé tkanivo a v popisoch sa teda ako nález neuvádza.

Podľa závažnosti patológie sa Modic zmeny stupňujú takto:

0. normálne platničkové tkanivo a stavcové telo

1. prítomnosť opuchu kostnej drene a hypervaskularizácia

2. tuková prestavba pôvodnej kostnej drene v stavcovom tele

3. subchondrálna kostná prestavba

Zjednodušene povedané, keďže aj stavec je kosť a má kostnú dreň, ktorá má najprv zdravú a normálnu štruktúru, táto sa postupne mení a veľmi zjednodušene z pôvodnej špongiovitej prekrvenej hmoty sa stáva neskôr tuková hmota až skončí ako zvápenatená látka bez života. Do istej miery je tento proces fyziologický a súvisí so všetkými kosťami.

V prípade kostného tkaniva stavcov je potrebné si uvedomiť, aký je vplyv tohto procesu najmä na regeneráciu platničky. A o toto tu ide. Prestavbové Modic zmeny totižto zhoršujú nutričné zásobenie platničkového tkaniva, obalu aj jadra. Zatiaľčo u zdravého stavca a platničkových endplates (prechodové štruktúry medzi stavcom a platničkou) je prestup vody a nutrície normálny, u Modic 1-3 sa výrazne zhoršuje až úplne ustane.

  • Modic 0 - predstavte si to ako napitú špongiu, ktorú položíte na savú podložku. Zo špongie prechádza voda do savého podkladu bez nejakých obmedzení. Proces medzi stavcami a platničkami a stavcami je samozrejme zložitejší, ale na predstavu to snáď postačí.
  • Modic 1-3 - predstavte si špongiu najprv ako stvrdnutú hubu a neskôr ako zvápenatený koral, ktorý už neuvoľňuje do podložky nič.

Keďže hlavný nutričný zdroj sú pre platničky práve priľahlé stavce, stav platničky záleží práve aj na stavoch stavcov. Zdravá aj poškodená platnička potrebujú pre normálnu existenciu funkčné a zdravé stavcové kostné drene. Ak je prítomná Modic prestavba, tak je otázna prosperita platničky, a tým pádom aj jej rehabilitácia.

Pekne to vidieť na desikovaných platničkách, ktoré už na MRI majú tmavý signál. Toto tkanivo je odvodnené a obvykle v priľahlých stavcoch nájdeme Modic zmeny ako komplementárnu patológiu. Keďže platnička nemá priame cievne zásobenie okrem spomínaného spojenia so stavcom, nedochádza k jej regenerácii. Tkanivo vysychá, degraduje, zužuje sa. To vedie k spinálnej stenóze a pseudolistéze, a tento stav je v podstate už nevratný.

Na to, aby chrbtica fungovala optimálne, potrebuje funkčné zavodnené platničky. Modic zmeny sú faktorom, ktorý bráni v obnovení pôvodných dynamických a statických vlastností platničky. Zhoršuje sa pohyblivosť chrbtice a znižuje medzistavcová výška, keďže platnička slúži nielen ako šokový absorbér, ale aj ako stabilizátor polohy dvoch priľahlých stavcov.

Aby sme však boli objektívni, nie vždy patologické zmeny na chrbtici musia byť zdrojom nocicepcie. Aj tu vstupujú do hry ďalšie faktory ako vek, regeneračné možnosti, prah bolestivosti, atď.  a tvoria tak individuálnu etiologickú mozaiku každého problému. Pochopenie Modic zmien však dáva ďalšie odpovede do procesu rehabilitácie a je potrebné ich zahrnúť do diferenciálnej diagnostiky, hlavne v prípadoch rehabilitácie poškodených platničiek.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...