Chiropraxia nie je riešenie PRÍČIN bolestí chrbtice

18.11.2023

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť, pseudovedecké postupy, nepodložené tvrdenia, závery vytrhnuté z kontextu a zneužívanie ľudskej neznalosti, či už zámerne alebo nevedome.

Ani chiropraxiu neobchádzajú negatívne vplyvy súčasnosti a tak povrchnosť a indolencia preniká aj do tejto oblasti. Dnes už je každý druhý chiropraktik a neváha to sebavedome prezentovať. Chiropraktikom ho robí zrejme schopnosť založiť si FB stránku alebo účet na Instagrame a 5 dňový kurz u nejakého samozvaného odborníka, ktorý obvykle problematike nerozumie buď vôbec alebo je presvedčený o svojich schopnostiach preto, lebo sa naučil pár ťahov, ktorými údajne napraví vyskočenú platničku, stavec a vyrotovanú panvu a teraz sa o toto vzrušujúce tajomstvo jednoducho musí podeliť s ostatnými. Obvykle už po pár mesiacoch praxe.

Nezmysly a pseudopravdy, s ktorými sa stretnete v praxi, sú nielen dôsledkom absencie adekvátneho vzdelávania, ale aj produktom doby, kde sa namiesto hĺbkových znalostí problematiky vyžadujúcich desiatky rokov skúseností, uprednostňuje nablýskaná povrchná prezentácia. A tak môžete vidieť "chiropraktika" ako vo videu napravil klientovi chrbticu a ten sa postavil a s úsmevom na tvári sa zrazu rozbehol ku krajším zajtrajškom. Nepopieram, občas to takto funguje. Lenže vtip je v tom, ˇže to funguje v špecifických prípadoch a predsa žiadny "odborník" nebude prezentovať videá, v ktorých k zázračnému vyliečeniu nedošlo. A tých je drvivá väčšina.

A tak sa potenciálny klient, naprogramovaný videami úspechov, vydáva na veľmi pochybnú cestu rehabilitácie. Nie netvrdím, že chiropraxia nemá svoje miesto v terapii, práve naopak. Ale ako každý postup, mala by byť aj chiropraxia správne pochopená ako pomocná terapeutická metodika. A nie ako zázračné riešenie bolestí chrbtice a pohybového aparátu, pretože pravda je taká, že chiropraxia nie je riešenie príčin problémov, ale slúži na odstraňovanie následkov. Prezentuje sa to však naopak a už sú chronicky známe zavádzajúce tvrdenia, ako:

  • napravenie chrbtice ju narovná
  • napravenie vyrotovanej panvy normalizuje jej postavenie oproti ostatným telesným celkom
  • chiropraxia napraví platničky a stavce do pôvodnej polohy
  • korekcia pohybového aparátu vedie k permanentnému zlepšeniu života
  • dá sa napraviť vybočený palec (halux) a spadnutá klenba
  • pravidelná chiropraxia je zárukou bezbolestného života
  • napraven´´ím pohybového aparátu dôjde k vymiznutiu skoliózy
  • atď.

Toto sú asi najčastejšie nezmysly, ktorými vás kŕmia pseudoodborníci a sám neviem, či je horšie to, že ich tvrdenia vychádzajú z hlbokého presvedčenia terapeuta, alebo, čo je horšie, z jeho hlbokej nevedomosti.

Chiropraxia je terapeutická metodika, ktorá sa prezentuje ako naprávanie, narovnávanie, i.e. uvádzanie telesného systému do akéhosi pomyselného ideálu, avšak nikto netuší, aký ten ideál bol resp. má byť. Väčšina terapeutov používajúcich chiropraxiu ani len netuší, čo vlastne robí, takže sa oháňa práve týmito výrazmi. To pripomína stredoveké náuky, keď sa nedostatok detailných znalostí nahrádzal zovšeobecnenými tvrdeniami opierajúcimi sa o existenciu nejakej vyššej entity nepoznajúc alebo doslova ignorujúc základné fakty.

Ani ja som sa v záujme zjednodušenia a lepšieho pochopenia počas praxe nevyhol niektorým vyjadreniam, ale pokiaľ je to možné, vyhýbam sa bežne zaužívanej rétorike a snažím sa každého klienta edukovať v zmysle evidence based medicine, čiže v zmysle najnovších dokázateľných a overiteľných medicínskych informácií založených na interdisciplinárnom pochopení súvislostí medzi anatómiou, fyziológiou a ďalšími viac či menej príbuznými odbormi.

Aj preto sa snažím každému vysvetliť, že chiropraxia nie je riešenie príčin bolestí chrbtice. Chrbtica vás nezačne bolieť kvôli tomu, že nechodíte pravidelne na terapie, ale kvôli tomu, ako neefektívne a záťažovo ju používate. Ak máte denne 10 hodín krk ohnutý nad mobilom a krčnú lordózu napriamenú alebo dokonca prestavanú na kyfózu, váš nezávislý nervový systém skôr či neskôr pristúpi k ochrane a začne krčnú chrbticu stabilizovať spazmom. Jednoducho povedané, zablokuje vás v ďalšom záťažovom pôsobení, pretože si ním poškodzujete medzistavcové kĺby, platničky, mäkké tkanivá, atď.

Odborník "chiropraktik" vám bude tvrdiť, že máte posunutý/vysunutý/vyskočený/vyrotovaný stavec/platničku, a preto máte bolesti. Je to nezmysel a zamieňa sa v ňom príčina s následkom. Príčinou bolestí je pohybový stereotyp vedúci k ochrannej blokáde a nasledovnej nocicepcii s príslušným patologickým výhľadom. Zjednodušene povedané, príčinou bolestí je to, že krčnú chrbticu neustále stereotypne obťažujete, čo vedie k stiahnutiu svalov, zablokovaniu a spusteniu bolestí a ďal´ˇsích symptómov. Odborník "chiropraktik" vám rád tento stav "napraví", uvedie stavce a platničky a chrbticu do normy a neviem, čo sú ešte niektorí pseudoodborníci schopní natárať, aby vás presvedčili.

Problémom je, že v niektorých prípadoch, hlavne v tých menej závažných, kde ešte nie je prítomná masívna štrukturálna patológia, to stačí na to, aby sa vám uľavilo. Nikto vám síce chiropraxiou nič nenapravil, ale vyzerá to tak - symptómy miznú, človek sa cíti lepšie a jednoducho si spojí dve informácie - chiropraxia=vyliečenie. Nič nemôže byť ďalej od pravdy, ale ľudské bytosti majú radi jednoduché pri´behy a najmä v tejto dobe, kde je napríklad sledovanosť náročnejších videí s dĺžkou nad 20 sekúnd minimálna.

Čo sa vlastne pri chiropraktickom výkone deje? Uvoľňujú sa medzistavcové priestory, odkiaľ vychádzajú spinálne nervy. V jednoduchších prípadoch to stačí na to, aby nezávislý nervový systému dostal informáciu, že príslušný nerv už nie je ohrozený tlakom platničky alebo stavcového výbežku a postupne uvoľní ochranný spazmus. Normalizuje sa cievne zásobenie nervov a svalov a systému sa vracia do normálu. Niekedy to znamená aj krátkodobú zmenu postavenia stavcov a  kostrového systému, ale to je sekundárny efekt a je to dôsledok uvoľnenia kostrových svalov.

Do spazmovaného stavu alebo funkčnej blokády sa chrbtica obvykle nedostáva sama od seba, ale v dôsledku dlhodobého preťažovania či stereotypného pohybu, záťažového držania tela a chiropraxia nie je riešením príčin tohto procesu, ale iba odstraňovanie následkov. Dokonca v prípade dlhodobých chronických stavov je chiropraxia neúčinná alebo má len minimálny vplyv na rehabilitáciu. Samostatnou kapitolou sú prirodzené procesy degradácie tela súvisiace s vekom - aj tu vplyvom štrukturálnych zmien dochádza k blokovaniu a chiropraxia s tým môže, ale nemusí pomôcť, pretože sú v hre ďalšie desiatky faktorov.

Chiropraxia nie je riešením bolestí chrbtice. Je to pomocná metodika a jej nasadenie a výsledky v praxi závisia prípad od prípadu. Áno, vo väčšine prípadov je potrebná ako prvý krok na dlhej ceste k normalizácii stavu. Prvý krok, ktorý v´ˇšak musí byť nasledovaný pochopením etiológie individuálneho problému, prijatím nevyhnutných zmien v držaní tela, pohybových stereotypoch, životnom štýle. Tento článok píšem nielen ako terapeut, ale aj ako pacient, ktorý si pred rokmi naivne myslel, že chiropraxia je všeliek, pretože sa mi nesmierne uľavilo. A vtedy som si myslel, že to stačí na vyzdravenie. V podstate ma to však skôr motivovalo k tomu, aby som nič zásadné vo svojom životnom štýle nezmenil a až neskôr, keď som sa mal za sebou plazenie sa po podlahe v bolestiach a ďalšie skúseností, som pochopil, že problematika bolestí pohybového aparátu je extrémne komplexná záležitosť, kde chiropraxia hrá iba pomocnú a občasnú úlohu.

Oveľa dôležitejšie je to, ako sa hýbete, pracujete dennodene s telom, jeho držaním v bežných aj pracovných situáciách, ako sedíte, dýchate, manipulujete s bremenami a pohybujete sa v bežných situáciách. Tu sú základy budúcich bolestí, pretože bolesť je iba ukazovateľom toho, že sa prekročila medza nociceptívnej únosnosti. Slovo nociceptívny nájdete v akomkoľvek odbornom slovníku a možno vás to konečne nakopne k tomu, aby ste svoj stav začali riešiť od piky. Ja vám v tom rád pomôžem.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.