Akútna blokáda: Čo sa v chrbtici deje, keď vás sekne

01.07.2018

Prudký nárast bolestí chrbtice v posledných desaťročiach nie je len dôsledkom zvyšovania komfortu života, úbytku pohybu a pribúdania pohybových stereotypov, zvyšovania stresu, ale aj nedostatku kvalifikovaných informácií a zúfalej absencie odborníkov, ktorí sa problematike venujú koncepčne, dlhodobo a širokopásmovo.

Pritom sféra problémov pohybového aparátu má korene na prvý pohľad v navzájom nesúvisiacich oblastiach života, ktoré sa pri hlbšom skúmaní ukážu ako navzájom previazané. Genetika, telesné dispozície, rastové abnormality, psychika, aktuálna telesná a duševná záťaž, to je len časť faktorov s rozhodujúcim vplyvom na telesné zdravie všeobecne a chrbticu obzvlášť.

Nárast počtu akútnych blokád je naozaj alarmujúci.

Čo je však ešte povážlivejšie, je absencia informácií a adekvátnej pomoci. Klasický príklad - akútna blokáda (ľudovo seknutie) je dnes bohužiaľ štandardne riešená iba farmakami a toto riešenie prináša neuspokojivé alebo žiadne výsledky.

Poďme si vysvetliť prečo a čo sa vlastne počas akútnej blokády stane.

Tak v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že akútna blokáda je vlastne ochranný mechanizmus tela pôsobiaci preventívne pred ďalším poškodzovaním. Vysvetlenie si ukážeme na driekovej chrbtici, ktorá býva blokádami postihovaná najviac, zrejme z dôvodu najväčších ohybových momentov a adekvátnych svalových stabilizujúcich odoziev. 

Po slovensky povedané, keď zdvihnete 50 kg vrece v predklone a nie v neutrálnej polohe vo vzpieračskej pozícii, vystavujete driekovú chrbticu preťaženiu, ktoré zodpovedá hmotnosti niekoľko stoviek kilogramov, ktoré navyše stláčajú platničky v najmenej vhodnej polohe, čiže z vnútornej strany.

Pic by https://www.thehealthsite.com/fitness/do-you-have-the-right-form-and-posture-during-weight-training-at-the-gym/

OK, takže náš pacient sa zohne, zdvihne ťažké bremeno, hlboké svaly, aby vyvážili pákový efekt stlačia driekovú platničku, najčastejšie L4-L5, z brušnej strany, gélové jadro uteká pred tlakom dozadu, trhá vnútorné kolagénové obaly a vytláča vonkajšie obaly smerom ku koreňom, dochádza ku kontaktu platničky s nervom a na tento silný tlak telo reaguje akútnym šokom.


Prečo šokom? Pretože sú ohrozené tzv. spinálne nervy a ich poškodením by mohlo dôjsť k paralýze (alebo priamo k ohrozeniu života v prípade nervov napájajúcich srdce, pľúca, atď.)

Telo má na túto udalosť vytvorený záchranný protokol, ktorého úlohou je jediné - ochrániť atakovaný nerv pred ďalším poškodením. Jednoducho vás odstaví od ďalšieho pohybu a hlavne znemožní pohyb do polôh zvyšujúcich tlaky na predné platničkové steny.

Takže sa okamžite prestanete predkláňať, pretože je to nemožné, pretože vás vnútri okolo chrbtice niečo drží a navyše je každý, aj sebemenší predklon, sprevádzaný neopísateľnou bolesťou.

To, čo vás drží, sú stiahnuté svaly hlbokého stabilizačného systému, najčastejšie tzv. transverzospinálne. Je ich niekoľko druhov a sú to najmä drobné svaly obopínajúce chrbticu ako korzet. Kým trvá tlak na spinálny nerv, mozog dostáva informáciu o ohrození a spazmuje svalovinu, aby predišiel ďalším poškodeniam nervu.

Pic by https://mattsiniscalchi.files.wordpress.com/2012/06/lumbar_anatomy11.jpg

Bohužiaľ to, čo na začiatku slúži na ochranu, sa neskôr, keď sa akútna blokáda adekvátne nerieši, stáva pre chrbticu záhubou. 

Keďže spazmované svalstvo zvyšuje tlak na platničky, tie postupne viac a viac degenerujú a z jednoduchej protrúzie je zrazu extrúzia, prasknutá platnička, s periódou liečenia rádovo v mesiacoch až rokoch.

Ako hovorím ja - nie je ani tak zlé to, že vás sekne, ale to, čo sa zo seknutia vyvinie, keď ho adekvátne neriešite.

Podávanie liečiv nie je koncepčným riešením, pretože kým trvá blokáda a tlak na nerv, telo spazmy udržuje aj napriek pôsobeniu chemických látok v liekoch.

Akútna blokáda je stav, ktorý si vyžaduje komplexný prístup, od odblokovania, cez cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov až po prípadné podávanie liečiv podporujúcich rehabilitačné procesy.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu