Protrúzia, extrúzia, bulging, hernia disku a sekvestrácia – aký je medzi nimi rozdiel?

17.03.2018

Popisy nálezov rádiologických vyšetrení sú bohatou studnicou výrazov, ktoré dokazujú, že latinčina ako mŕtvy jazyk má aj po tisícročiach letálne účinky - po prečítaní niekoľkých riadkov máte pocit, že záznam obsahujúci také zložité slová jednoducho konštatuje smrť vyšetrovaného subjektu :)

Realita je však oveľa jednoduchšia a dnes si vysvetlíme základné pojmy, bez ktorých sa žiadny popis chrbtice nezaobíde, pretože majú zásadné postavenie v diagnostike tejto časti tela a v podstate sú samé o sebe diagnózou.

Správne zhodnotenie stavu diskov, čiže medzistavcových platničiek, je základným predpokladom pre úspešnú konzervatívnu liečbu, pretože symptomatika problémov chrbtice je často mätúca a nesprávne nastavená rehabilitácia môže stav ešte zhoršiť.

Poviem jednoduchý príklad - radikulopatia, čiže bolesť vyžarujúce napríklad do končatiny, môže byť spôsobená protrúziou platničky alebo foraminálnou stenózou v dôsledku prítomnosti osteofytov. Protrúzia má za normálnych okolností jednoduché riešenie spočívajúce v odblokovaní a cielenom cvičení, foraminálna stenóza však niektoré cviky vylučuje alebo je dokonca nevyhnutný chirurgický zákrok.

Korektná diagnostika šetrí nielen čas, ale najmä bolesti a je kľúčovou udalosťou na ceste k vyzdraveniu alebo aspoň stabilizácii stavu.

Protrúzia disku

Je vyklenutie platničky mimo tela stavca (laicky sa nesprávne používajú výrazy ako vysunutá alebo vyskočená platnička) a to v rozsahu do 25% obvodu platničky.. Platničky protrudujú aj počas bežného pohybu, pri chôdzi, behu a všetkých činnostiach, ktoré prinášajú tlak do chrbtice. Je to ich prirodzená funkcia, prenášať napätia a najmä kolagénový obal slúži ako pružná podložka, ktorá keď je stláčaná, tak sa jemne rozťahuje. Protrúzia zdravej platničky je rádovo v desatinách milimetra a nezaznamenáte ju, pretože platničky nie sú inervované.

Problém nastáva pri protrúziách, ktoré dosahujú milimetrové hodnoty, tie už vzbudzujú dôvodné podozrenie na poškodenie vnútorných kolagénových obalov.

Protrúzia disku je poškodenie, pri ktorom ostáva zachovaná celistvosť vonkajších obalov platničky, čiže nedochádza k vytekaniu hyalurónového jadra. Dochádza však väčšinou k útlaku nervového koreňa, čo sa prejavuje ako bolesť.

Z hľadiska terapie je protrúzia začiatočná a vcelku dobre liečiteľná fáza degenerácie platničky.

Viac v článku Bolesť krížov - hernia a protrúzia platničky L4-L5.

Extrúzia disku

Neriešená protrúzia sa postupne zmení na extrúziu, čiže stav, pri ktorom sú poškodené všetky kolagénové obaly a hyalurónové jadro začína vytekať z platničky. Menej často je extrúzia spôsobená okamžitým úrazom, najčastejšie pádom z výšky.

Jednoducho povedané, platničkový obal praskne a gélové jadro je vytláčané von podobne ako zubná pasta z obalu.

Extrúzia disku je vážne poškodenie, ktoré má neistú prognózu, pretože vytlačený obsah platničky už nie je možné vrátiť naspäť. Istú šancu ponúka cielené cvičenie, najmä cviky v dorzálnom smere, ktoré zapájajú hlboko uložené drobné chrbticové svaly šľachový aparát a tento postupne gél "rozmaže" okolo platničky, kde postupne skalcifikuje, prípadne časť z neho telo vstrebe. Obnovenie hyalurónového jadra je však zdĺhavý proces, rádovo minimálne v mesiacoch, ale skôr v rokoch, a vyžaduje absolútnu zmenu pohybových stereotypov a životného štýlu.

Sekvestrácia disku

Neriešená extrúzia sa postupne môže zmeniť na sekvestráciu.

Sekvestrácia platničky je závažný stav, ktorý má väčšinou operačnú prognózu, pretože dochádza k oddeleniu vytečeného jadra od platničky. Jadro potom môže putovať miešnym kanálom a spôsobovať ďalšie komplikácie.

Viac v článku Operácia chrbtice, ozónoterapia – ako sa vyhnúť chirurgickému zákroku.

Bulging disku

Bulging disku je širšia protrúzia, čiže vyklenutie platničky, ktoré je v rozsahu zahŕňajúcom viac ako 25% obvodu platničky. Z hľadiska závažnosti a spôsobovaných bolestí je bulging disku obvykle miernejší ako protrúzia alebo extrúzia.

Hernia disku

Hernia je prietrž disku a ak je poškodená len časť vnútorných obalov, tak ide o protrúziu.

Ak dôjde k hernii všetkých obalov, čiže prasknutiu platničky, ide o extrúziu.

Ak extrúzia pokračuje bez adekvátneho riešenia, postupne sa gél oddelí od platničky a tvorí tzv. sekvester.

Ale pozor, aby to nebolo také jednoduché, ani v tejto oblasti nie je terminológia úplne jednotná , takže sa stáva, že popis z jedného pracoviska konštatuje herniu disku a myslí sa tým protrúzia alebo iné pracovisko skonštatuje protrúziu s charakterom extrúzie. Tretie pracovisko zasa konštatuje herniu a myslí tým extrúziu. Netreba za tým však hľadať senzáciu, ide skôr o zaužívanú terminológiu toho ktorého rádiológa a jeho predchodcov a z ďalšieho kontextu vyplynie jednoznačná diagnóza.

Suma sumárum: ak zoradíme vyššie popísané nálezy podľa ich závažnosti od najmenej problematického tak dostaneme túto postupnosť - bulging, protrúzia, extrúzia, sekvestrácia. Čím skôr sa začne s adekvátnou terapiou, tým väčšia je šanca na vyzdravenie alebo aspoň stabilizáciu stavu.

Detailnejšie informácie k poruchám jednotlivých častí chrbtice nájdete v článkoch: Bolesť krížov - hernia a protrúzia platničky L4-L5Bolesť krížov - protrúzia, hernia a diskopatia platničky L5-S1Smartfón syndróm – radikulopatia nervov brachiálneho plexu

Pic by: https://www.techlamed.it/techlamed/index.php/en/spinal/discolux-lumbar

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu