Smartfón syndróm – radikulopatia nervov brachiálneho plexu

18.03.2018

Je to zhruba 10 rokov, čo prvé mobily postupne začali nahrádzať smartfóny - inteligentné telefóny, ktoré dnes už naplno ovládajú náš osobný život.

Bohužiaľ ovládajú aj naše telo a to najmä posturálne návyky.

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Toto je typický obrázok toho, ako telefóny menia naše pohybové návyky. Nahrbený postoj, sklonená hlava, ohnutá krčná chrbtica, napriamená krčná lordóza. Samozrejme, krčná chrbtica je evolúciou dizajnovaná aj na predklon a okrem rotačných pohybov, ktoré zabezpečovali pravekému človeku možnosť obzerať sa po predátoroch, umožňuje hlave pohyb aj v ďalších rovinách. 

Image courtesy of nenetus at FreeDigitalPhotos.net

Problém nastáva pri dlhodobom fixovaní krčnej chrbtice v jednej polohe, napríklad v prípade mobilov, v predklone.

Krčná chrbtica je za normálnych okolností, pri vzpriamenom postoji v tzv. lordotickom postavení, čiže je prehnutá smerom dopredu s vrcholom prehnutia v oblasti C4-C5. Toto postavenie si telo buduje odmalička, najintenzívnejšie je to v čase keď sa dieťa začne prevracať na bruško a dvíhať ťažkú hlavu, čím mobilizuje hlboké krčné svaly a "deformuje" si vlastnú chrbticu do lordotického postavenia, ktorým, spolu s ďalšími zahnutiami chrbtice, evolúcia zabezpečila lepšiu absorbciu napätí vznikajúcich zo vzpriameného pohybu.

Image courtesy of yodiyim at FreeDigitalPhotos.net

Pri častom nakláňaní hlavy nad mobil, prípadne laptop/pracovný stôl/pohyblivý pás a obmedzení rotačných a flexných pohybov dochádza k preťažovaniu platničiek z vnútornej strany, tie sa vytláčajú smerom k šiji a kontaktujú spinálne nervy. Vzhľadom na úzke neuroforameny v krčnej chrbtici je vývoj porúch v tejto oblasti podstatne rýchlejší ako v driekovej chrbtici a nezriedka stačí pár mesiacov na plné rozvinutie problémov.

Image courtesy of yodiyim at FreeDigitalPhotos.net

Cyklus začína dôverne známou stuhnutosťou, ktorá má základ v spazmoch hlbokého svalstva. Tu by som rád uviedol na pravú mieru dezinformácie, ktoré sa už stali národným folklórom - to, že máte "stuhnutý" trapéz, presnejšie jeho hornú časť, nie je jediný a veľakrát vôbec nie zásadný dôvod bolestí krčnej chrbtice, takže jeho masážou sa dosiahne iba čiastočný a krátkodobý alebo žiadny efekt.

Spazmy hlbokého svalstva spôsobené dráždením nervov brachiálneho plexu spôsobujú stuhnutosť, ktorá vychádza zvnútra a je to ten pocit, ako keby vás niečo držalo tesne okolo krčnej chrbtice. Svoj podiel na zvýšenom napätí a obmedzených rotáciách majú samozrejme aj skrátené predné reťazce, prispieť môže m. scalenus, či m. sternocleidomastoides a ďalšie svaly jednotlivých svalových vrstiev.

Spazmované svalstvo zvyšuje tlak na krčnú chrbticu, napomáha napriamovaniu krčnej lordózy, čo podporuje pokračovanie tlaku na predné platničkové steny a ich vyklenovanie smerom dozadu k spinálnym nervom.

Kruh sa uzatvára a postupne začne tvoriť špirálu zvyšujúcej sa bolesti.

Najvýraznejšie sa tento problém prejavuje v oblasti brachiálneho plexu - sústavy nervov, ktoré inervujú ruku, rameno a podstatnú časť svalov hornej časti chrbta. Plexus je spleť nervov, ktorá opúšťajú krčnú chrbticu od C4 po Th1. 

Pic by https://epomedicine.com/medical-students/brachial-plexus-simplified/

Ako sme si už povedali, vrchol zakrivenia krčnej lordózy je v segmente C4-C5, takže pri predklone dochádza práve v tomto a segmentoch pod ním k najvyšším tlakom na platničky. Dráždením nervov od C4 po Th1 dochádza k postupnému spazmovaniu a k opätovnému zvýšenému dráždeniu a výsledkom je radikulopatia - bolesť, ktorá vyžaruje od spodnej časti krčnej chrbtice do ruky alebo smerom k/popri lopatke. Bližšie o radikulopatii sa dozviete v tomto článku.

Image courtesy of yodiyim at FreeDigitalPhotos.net

Pozorujem to už dlhší čas. Počet klientov s týmto druhom problému sa pomaly zvyšuje a miestami tvorí až polovicu prípadov.

Neriešená radikulopatia postupne poškodzuje nielen spinálne nervy, ale v dôsledku zvýšeného tlaku na platničky kolabujú aj tie a stav sa zhoršuje.

Riešenie?

Predovšetkým úprava pohybových stereotypov. Som realista a je mi jasné, že nepoužívať mobil je utópia. Už dnes je prostredníkom medzi našim sociálnym, či pracovným životom, používame ho na platby, vyhľadávanie a ix iných činností, bez ktorých sa možno už život v modernej spoločnosti nezaobíde.

Ak už do mobilu pozeráte, skúste si zvyknúť podchvíľou zdvihnúť a zakloniť hlavu, urobiť pár rotácií aj v záklone, jednoducho sa snažte vyvážiť negatíva sklonenej krčnej chrbtice.

Vyhnite sa ležaniu na chrbáte s mobilom v rukách, prípadne pri pozeraní tv. Mobil sa dá obsluhovať v ľahu na bruchu a telka pozerať v polohe na boku.

Pravidelný pohyb, 3-4 krát do týždňa, ktorý prináša dostatok rotačných a flexných pohybov je tiež pozitívum.

Ak už sa rozvinuli hlbšie problémy, čiže bolesti a stuhnutosť, obmedzené rotácie a bežný pohyb nepomáha, je potrebné krčnú chrbticu uvoľniť a cielenými cvikmi podporovať v návrate do lordotického postavenia.

Bližšie informácie podám na terapii.

Vzhľadom na rozsiahlu problematiku, zahŕňajúcu nielen skeletálne ale aj muskuloskeletálne vzťahy, berte prosím tento článok len ako malý náhľad do témy. Každý prípad je špecifický a vyžaduje detailné posúdenie so stanovením ďalších krokov.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu