Bolesti v prednej časti nohy a stehna

09.04.2023

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Femorálny nerv je dôležitý nerv, ktorý inervuje svaly v prednej časti stehna a kože v dolnej časti brucha, stehna a prednej časti nohy. Keďže prechádza cez niekoľko úzkych oblastí a prechodov, môže byť náchylný na útlak alebo stlačenie, čo spôsobuje bolesti a iné symptómy.

Ak máte príznaky femorálnej neuralgie, ako sú bolesti v prednej časti nohy, brnenie alebo slabosť, je dôležité identifikovať príčiny a začať s rehabilitáciou.

Inervácia z n. femoralis

Nervus femoralis je silný kombinovaný senzitívny a motorický nerv, ktorý inervuje svaly a kožu v prednej časti stehna a dolnej časti brucha a zostupuje z lumbálneho plexu. Konkrétne inervuje:

  • M. iliopsoas - sval, ktorý zabezpečuje flexiu bedrového kĺbu a pomocou ktorého zdvíhame nohu
  • M. pectineus - sval, ktorý umožňuje addukciu, flexiu a vonkajšiu rotáciu bedrovom kĺbe
  • M. sartorius - sval, ktorý zjednodušene umožňuje prekladanie nôh a flexiu ju v bedrovom kĺbe
  • M. quadriceps femoris - súbor štyroch svalov, ktoré umožňujú extenziu kolenného kĺbu a flexiu v bedrovom kĺbe
  • Kožu v prednej časti stehna predkolenia, dolnej časti brucha a svaly v tejto oblasti.

Poruchy nervu femoralis, ako je útlak alebo zranenie, môžu viesť k rôznym symptómom, ako sú bolesti v prednej časti stehna, slabosť svalov a brnenie v nohe a nôh.

V tomto článku sa sústredíme na dve hlavné príčiny femorálnej neuralgie, a to útlak nervu v spodnej časti driekovej chrbtice a iritácia v oblasti bedrového kĺbu.

Kompresia nervu v oblasti driekovej chrbtice

Vzhľadom na komplikovanú stavbu nervu, ktorá pozostáva z dorzálnych vetiev ventrálnej splete spinálnych nervov L2-L5, je možný útlak až v niekoľkých etážach. Najčastejšia je však kompresia platničkou L4-L5 v spinálnom segmente a to pri mediolaterálnej protrúzii alebo extrúzii platničky.

Ďalšou možnosťou je kompresia nervu pri listetickej patológii v tomto teréne, najčastejšie pri retrolistéze L4. Aj keď je neuroforamen dostatočne vysoký, koreňové dráždenie je v tomto prípade spôsobené útlakom stavcovým výbežkom. Ale v tomto prípade býva skôr prítomná symptomatika súvisiaca s kompresiou dorzálnej časti nervu s vyžarovaním skôr do laterálnej časti stehna.

Kompresia nervu v oblasti bedrového kĺbu

Keďže n. femoralis prechádza v tesnej blízkosti ventrálnej časti bedrového kĺbu, často diagnostikujeme symptomatiku súvisiacu s poruchami bedrového kĺbu, prevažne acetábula. Pri sklerotizácii okraja dochádza k zväčšovaniu objemu v dôsledku pribúdania hmoty na kraji labra a rozvoju symptomatiky.

N. femoralis býva kontaktovaný individuálne a záleží na konkrétnom prípade. Symptomatika variuje v závislosti od polohy nohy pri pohybe, v pokoji a odvíja sa od lokality príslušnej lézie bedrového kĺbu. Preto je niekedy poloha v ľahu s vystretou nohou tolerovaná dobre a inokedy začne byť už po pár minútach bolestivá.

Symptomatika

Symptomatika je širokospektrálna a záleží na lokalite, druhu, intenzite, dĺžke trvania kompresie a ďalších faktoroch. Obvykle sa objavuje silná pálivá až rezavá bolesť v prednej časti stehna vyžarujúca do prednej časti kolena a zostupujúca cez talus až po prsty nohy.

Pri dlhodobej traume n. femoralis dochádza k rozvoju radikulopatie s príslušným patologickým motorickým nálezom variujúcim podľa konkrétneho útlaku. Od obmedzenia flexie v bedrovom kĺbe, cez podlamovanie kolien až po zakopávanie o chodidlo pri chôdzi.

Rehabilitácia

Ak je zdrojom kompresie drieková chrbtica, čiže prevažne lézia niektorého intervertebrálneho disku, je potrebné danú oblasť reponovať a podľa rozsahu poškodenia zvoliť opatrnú rehabilitačnú taktiku. V prvom rade je potrebné zmeniť pohybové stereotypy tak, aby nedochádzalo ku koreňovému dráždeniu. To v praxi znamená vyhnúť sa segmentálnemu ohybu chrbtice a využiť neutrálne postavenie chrbtice.

Cieleným cvičením potom zabezpečíme postupnú stabilizáciu problému a odpuchnutie n. femoralis. Rehabilitačný čas sa odvíja od robustnej stavby nervu a treba počítať rádovo s 2-3 mesiacmi regenerácie.

Ak je zdrojom akútna alebo chronická udalosť v oblasti bedrového kĺbu, tu je situácia zložitejšia. Väčšinou sú totižto prítomné nevratné skeletálne zmeny, osteoprodukcia a sklerotizácia s nahromadením prestavbového materiálu, ktorý potom priamo komprimuje nerv.

Do istej miery pomáhajú opatrné strečingové cvičenia na mierne zníženie napätia v bedrovom kĺbe. Spomenieme aspoň laterálnu addukciu v bedrovom kĺbe, extenziu v bedrovom kĺbe a vonkajšiu rotáciu pri pokrčenom kolene. Je to však len čiastkové riešenie a stačí iba na zmiernenie symptomatiky ak vôbec.

V oboch prípadoch je potrebné pozorne sledovať dynamiku patológie a ak nedochádza k zlepšovaniu stavu, resp. patológia nezadržateľne postupuje, je potrebná neurochirurgická alebo ortopedická intervencia. Cieľom je predísť trvalému poškodeniu n. femoralis a možnej paréze dolnej končatiny.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.