Vyskočená platnička a iné nezmysly

20.03.2021

Máte vyskočenú platničku? Alebo vyskočený stavec? Máte?

Nemáte. Je to nezmysel. Presnejšie - nezmyslom je samotný termín. Neexistuje totižto nič také ako vyskočená platnička alebo vyskočený stavec. Nemajú nohy, tak logicky nemôžu vyskakovať. Takisto je sémanticky nesprávny termín vysunutá platnička.

Správnejší výraz je vyklenutie platničky, resp. posunutie stavca.

Laicky sa takto popisuje stav, ktorý má niekoľko odborných názvov, podľa druhu konkrétneho problému. V prípade platničiek ide obvykle o tieto 4 fázy deformácie. Na obrázku sú zoradené podľa závažnosti, od najmenšej po najväčšiu:

  1. Protrúzia - je vyklenutie platničky bez poškodenia jej väzivového obalu
  2. Hernia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu
  3. Extrúzia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu a vytláčaním jadra patničky
  4. Sekvestrácia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu, vytláčaním jadra a oddeľovaním časti jadra a jeho putovaním miechovým kanálom

Kým prvé dva prípady sa celkom úspešne riešia konzervatívne, napríklad uvoľňovaním chrbtice a cvičením, prípady 3 a 4 obvykle končia operačne, ovšem aj tu platí, že nasledovná rehabilitácia, zmena životného štýlu a cvičenie sú oveľa dôležitejšie ako samotná operácia.

V prípade stavcov ide obvykle o stav, ktorý sa nazýva blokové postavenie a znamená to toľko, že telá dvoch priľahlých stavcov sú oproti sebe posunuté. To má priamu súvislosť s podvrtnutím (subluxáciou) fazetových kĺbov (spojov medzi stavcami). Dôsledkom posunu tiel stavcov a priľahlej platničky je zvýšený tlak na spinálne nervy (na obrázku červenou) a akútna bolesť, prevažne lokalizovaná v oblasti chrbtice, prípadne vystreľujúca do tela, podľa toho, ktorý nerv je iritovaný.

Jedným z extrémnych prípadov posunutia stavcov je spondylolistéza. Vzniká najčastejšie v driekovo-krížovej oblasti pri stavcoch L4, L5 a podľa smeru posunu ešte rozoznávame anteriolistézu, resp. retrolistézu.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu