Dá sa skolióza napraviť chiropraxiou alebo Dornovou metódou?

05.07.2022

V mojej skupine na Facebooku Bolesti chrbtice, hlavy a končatín - rady a tipy, v ktorej sa snažím v súčasnej záplave nezmyslov o bolestiach chrbtice a pohybového aparátu sprostredkovať pacientom racionálny pohľad na problematiku, padla zaujímavá otázka. Či sa dá napraviť skolióza Dornovou metódou. Podobné otázky dostávam pomerne často a jedinou premennou v nich je metodika.

Dá sa napraviť skolióza Dornovou metódou/chiropraxiou/akupunktúrou/...?

Motiváciou pýtajúceho je dopracovať sa k posturálnemu ideálu, a to najlepšie bez vlastnej námahy, jednoducho a rýchlo. Tak sme v tejto dobe zvyknutí, pretože sme podprahovo programovaní reklamou, ako príklad nech slúži reklamný slogan "Pôsobí okamžite a v mieste bolesti" alebo priamo technológiami, najmä internetom, ktorý nám OKAMŽITE poskytne hľadané informácie. Tento vzor si potom prenášame do všetkých oblastí života a chceme všetko hneď a zaraz, veď to TAKTO FUNGUJE PRI OBJEDNÁVKE TOVARU, tak to predsa musí ísť aj v oblasti rehabilitácie, nie?

V oblasti rehabilitácie snahy o skratkovité riešenia a netrpezlivosť vedú iba k zhoršovaniu stavu a frustrácii. Snaha vyliečiť pacienta za 2 týždne liekmi, pričom si bolesti chrbtice a štrukturálne zmeny budoval roky, vedie k zhoršovaniu patológie. Záujem pacienta o zlepšenie stavu prostredníctvom neustálych návštev terapií bez vyvinutia vlastnej aktivity a implementácie dôležitých zmien v pohybovom režime, vedie k tomu istému. Snaha skoliotika o zbavenie sa skoliózy vedie k rozčarovaniu a frustrácii zo stavu úrovne starostlivosti o pohybový aparát v našom štáte.

Skolióza je typickým príkladom nepochopenej diagnózy, a to nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Problémom je samotná definícia skoliózy ako ochorenia, choroby, patologického stavu. To priamo implikuje, že majiteľ skoliózy potrebuje liečenie alebo opravu stavu. Pretože je chorý a je potrebné ho prinavrátiť ku zdraviu alebo k pomyselnému posturálnemu ideálu. Najideálnejšie by bolo jeho chrbticu napraviť a dať ju do optimálneho postavenia. Aj keď nikto presne nevie, aké to je.

O toto sa snažia aj terapeuti a pacientom so skoliózami ordinujú liečebný telocvik na "vyrovnanie disbalancov" alebo "naprávajú chrbticu", aby dosiahli opravu kriviek. Akokoľvek to znie bizarne, tento prístup je naozaj aplikovaný v praxi neustále bez toho, aby sa terapeut zamyslel nad tým, aké má skolióza v danom konkrétnom prípade príčiny, etiológiu a či vôbec má nejakú symptomatiku. Veď predsa ide o peniaze, pardón o zdravie, tak musíme skoliotika zachrániť a tú nechutnú skoliózu mu vymazať z tela. 

Lenže ono to príliš nejde, pretože skolióza je systémový protivník. Je založená priamo na neuromotorike, t.j. na zložitej sústave muskuloskeletálnych reflexov koordinovaných CNS. Na to, aby telo dokázalo niečo zmysluplné urobiť so skoliózou by bolo potrebné prerobiť sústavu signálov, ktoré sú riadené nielen vedome v spolupráci s motorickým centrami, ale aj nevedome vegetatívnym systémom, ktorý je riadený mozgovými časťami, na ktoré nemáme priamy vedomý vplyv. Ako hovorím ja zjednodušene - je to zhruba od thalamu dole.

Tu sa dostávame hlbšie do problému, pretože skolióza to nie je len akési vykrivenie chrbtice priamo v zmysle definície, ale aj neurokoordinácia, do ktorej priamo nevidíme. Tak, ako nevidíme človeku do najtemnejších zákutí jeho duše a mozgu. A keďže nepoznáme všetky premenné, je ťažké stanoviť nejaký konkrétny rehabilitačný plán. Už vôbec by to nemalo byť niečo v zmysle "tu a tu budeme svaly skracovať a tu a tu naťahovať". Pretože skolióza to nie je záležitosť chrbtice, chrbtica je iba terénom, na ktorom vidieť výsledok POHYBOVEJ STRATÉGIE ORGANIZMU.

Aby toho nebolo málo, do hry vstupujú ešte ďalšie faktory, napríklad stav skeletu. Ak skolióza u dospelého jedinca vychádza priamo z deformovaných tiel stavcov, pretože takto si to telo v čase dozrievania chrbtice vytvarovalo, tento stav logicky nezvráti nikto a nič. Stavce a ostatné časti chrbtice sú dokázateľne deformované v zmysle adaptačných požiadaviek počas rastu chrbtice a CNS a ich tvar sa jednoducho nezmení. Zjednodušene ak je raz chrbtica vytvarovaná do S alebo C, tak z nej neurobíte I.

Isté možnosti u dospelých skoliotikov poskytujú chrbtice, ktoré neprešli skeletálnymi deformáciami, obvykle ide  ľudí, ktorí si skoliotické držanie tela vyrobili po 20. roku života. Napríklad jednostranným zaťažovaním tela z dôvodu pracovného výkonu. Opakovaním jednostranného pohybu 8 hodín denne v práci dokázateľne dôjde k zmene muskuloskeletálnych vzťahov a výsledkom je zmena kriviek. Typickým obrazom je montážny pracovník, ktorý zmontuje súčiastku na stole a odloží ju vpravo dole do krabice, pričom tento pohyb vykoná stokrát za deň.

Takéto skoliózy majú slušnú šancu na rehabilitáciu, pretože skelet ako taký je v poriadku, ale aj tu musí byť riešením systémový prístup. Najprv zmena pohybu, potom cielené cvičenie, prípadne vhodná terapia. Svalové asymetrie sa dajú prerobiť v horizonte mesiacov a neuromotorika sa prispôsobí. Nevyhnutným predpokladom je zmena pohybovej stratégie, čiže najvhodnejšie je prestať s pohybom, ktorý ku skolióze viedol. Takže pre mnohých to znamená zmenu zamestnania.

Čo je potrebné pri skolióze pochopiť je fakt, že to v zásade nie je choroba, aj keď sa tak klasifikuje. Skoliózu má v podstate každý človek, pretože skolióza to nie je len to chronicky známe S alebo C pri pohľade zozadu na chrbát, ale akákoľvek odchýlka v ktorejkoľvek rovine. Takže napríklad aj napriamená lordóza alebo prehĺbená lordóza patria medzi skoliózy. Za normálnych okolností je skolióza bežná súčasť života a väčšina jedincov ani len netuší, že niečo také má. A netuší to preto, lebo nemá žiadnu symptomatiku. To znamená, že telo sa počas vývoja úspešne adaptovalo na zmeny a výsledok je funkčný.

A čo je funkčné, to netreba opravovať. Pretože tak, ako je to poskladané, je to v poriadku. Argumentácia, že bolí ma chrbát kvôli skolióze je nezmyselná, jedine ak by išlo o naozaj extrémne krivky, ale tie tvoria minimálne percento prípadov a ošetrujú sa obvykle už v detstve stabilizáciou. Za normálnych okolností skolióza nemá prejavy, a ak niečo bolí, tak je to dôsledok pohybových stereotypov alebo chabého držania tela. Alebo dôsledok životného štýlu organizmu, ktorý je dizajnovaný na 16 hodín rozmanitého pohybu denne a namiesto toho tých 16 hodín trávi sedením.

Aby som predišiel zbytočným konfrontáciám, tak áno, existujú ťažké skoliózy s odchýlkami v desiatkach stupňov, ale ako som už spomínal, toto je špecifická oblasť a tvorí minoritu a nie je predmetom tohto článku. Bohužiaľ sa väčšina týchto skolióz rieši operačne v detstve, keď ide ešte len o skoliotické držanie tela a je reálna šanca komplexným prístupom predísť trvalým deformitám.

Z uvedeného by malo byť zrejmé aká je odpoveď na otázku v nadpise. Ale pre istotu to rozvediem, pretože schopnosť tvoriť si adekvátne závery z informácií pomaly mizne rovnako, ako schopnosť podrobiť ich kritickej oponentúre.

Otázka znie: "Dá sa skolióza napraviť chiropraxiou alebo Dornovou metódou?"

Nie, nedá a každý kto vám tvrdí, že áno, vám klame alebo problematike nerozumie. Buď to robí vedome v snahe zarobiť alebo, čo je horšie, nevedome, pretože tomu nerozumie a je tak presvedčený o svojich schopnostiach, že je až nebezpečný svojmu okoliu.

  • Skolióza, ktorá ma základ v zmenenom kostnom tkanive, čiže tvar krivky je priamo podmienený tvarom deformovaných stavcov, sa napraviť nedá, pretože to by ste museli priamo prerobiť tvar stavcov.
  • Skolióza, ktorá vychádza zo svalových asymetrií na podklade nedeformovanej chrbtice sa manažovať dá, ale opäť nie je riešením niečo naprávať. Prístup musí byť komplexný a chiropraxia alebo iná metóda hrá iba pomocnú úlohu.

Často počúvam argumentáciu "ale ja som videl také video, ako chiropraktik napravil jednému pánovi skoliózu". S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o skoliózu, ale uvoľnenie svalových spazmov okolo chrbtice. Tento stav nemá so skoliózou nič spoločné. Je to stav funkčných blokád chrbticových kĺbov ako ochranný režim pri preťažovaní. Reponovaním chrbtice dôjde k uvoľneniu spazmov a normalizácii napätia, čo spôsobí, že sa obnoví pôvodná krivka (ktorá môže, ale nemusí byť skoliotická).

Druhým takým argumentačným pokusom je poukazovanie na video chiropraktika, ktorý "napravil" malého chlapca ohnutého do predklonu do tvaru písmena U. Video vyzerá fantasticky a opäť sa potvrdzuje, že ak američania niečo vedia, tak je to robiť marketing. V tomto prípade sa totižto tak nejak opomína fakt, že ide o malého chlapca v podstate s normálnou chrbticou, a že na jeho rehabilitáciu bolo vynaložené nemalé úsilie, kde chiropraxia hrala iba pomocnú úlohu popri fyzioterapii, masážach plus ďalších metódach a celý proces trval mesiace. Pripomeniem, že v prípade jedinca do 20. roku života sa nehovorí o skolióze, ale skoliotickom držaní tela, ktoré sa je za istých okolností možné systémovo zvrátiť.

Všetko, čo vidíte na internete, nemusí byť nutne pravda. Resp. nemusí to byť celá pravda. Problematika pohybového aparátu je komplexná záležitosť, a preto poskytuje veľa priestoru na dezinterpretáciu, vytŕhanie vecí z kontextu, dezinformovanie alebo dokonca malprakticizmus.

Uvediem taký typický príklad. Nejaký "odborník" vám bude tvrdiť, že máte jednu nohu kratšiu ako druhú. Lebo to vidí pri pohľade zhora, keď ležíte na stole. Ďalej vám bude tvrdiť, že je to kvôli tomu, lebo máte "posunutú" panvu, ktorú vám on napraví a uvedie tak celé telo do "rovnováhy". 

Tak po prvé v drvivej väčšine prípadov máte obe nohy rovnako dlhé, stačí si ich odmerať od stredu veľkého chochlíka po pätu. Po druhé, panvu nemáte ani posunutú, ani vysunutú, ale máte zrejme funkčnú blokádu driekovej chrbtice na jednej strane, čo vegetatívny systém ošetrí spazmom (stiahnutím) svalov, a to spôsobí vykrivenie chrbtice do jednej strany, čo zmení polohu panvy oproti chrbtici, čo spôsobí optický posun päty oproti päte. Reponovaním driekovej chrbtice dôjde k uvoľnenie spazmov, ktoré však majú tendenciu recidivovať, či už dôvodu vývinovej adaptácie alebo štrukturálnych zmien mäkkých tkanív.

Takýchto príkladov, keď je manipulovaná vaša dôvera, mám desiatky. Vrhajú veľmi zlé svetlo na terapeutov, ktorí sa snažia problematike naozaj rozumieť a podať ju odborne a v zmysle aktuálnych overiteľných informácií.

Skolióza je telesná výbava, ktorú sme si vybudovali rokmi a záleží na životnom štýle, či bude mať klinické prejavy alebo ostane klinicky nemá. Namiesto opravy krivky a snahy dosiahnuť akýsi pomyselný posturálny ideál, je potrebné skôr si položiť otázku, či aktuálny životný štýl negatívne dôsledky skoliózy skôr podporuje alebo eliminuje. 


O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.