Osteochondróza a chondróza diskov

18.03.2020

Degeneratívne procesy postihujúce chrbticu zahŕňajú širokú škálu porúch, od jednoduchých protrúzií až po komplikované poruchy statiky chrbtice. Diagnózy variujú nielen podľa úsekov chrbtice, ale aj podľa mechanizmu poškodenia a patofyziológia porúch je tak nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Osteochondróza patrí do veľkej skupiny degeneratívnych maladaptívnych zmien organizmu charakteristických degeneratívnymi zmenami kostného a chrupavkovitého tkaniva. Zrýchlený rast kostí zhoršuje cievne zásobenie okrajových častí, rozvíja sa nekróza a telo danú oblasť stabilizuje tvorbou ďalšej kostnej hmoty, čiže osifikuje, vytvára kalcifikáty. Príčiny nie sú zatiaľ úplne pochopené.

Osteochondróza alebo chondróza diskov je degeneratívny proces postihujúci platničky a priľahlé priestory. Platničkové tkanivo, prevažne vonkajší prstenec anulus fibrosus mení svoju pôvodnú štruktúru. Kolagén vysychá, objavujú sa trhliny alebo iné lézie a telo tento proces autokorekčne rieši produkciou osteofytov, výrastkov.

Na RTG vyšetrení bývajú potom osifikované platničky lepšie viditeľné, je to práve kvôli pribúdaniu kostnej hmoty na okrajoch platničiek, čím sa stávajú viditeľnejšie pre RTG lúče. Osteochondróza postihuje nielen platničky, ale aj prechodové doštičky medzi platničkami a stavcami a rovnako aj samotné stavce.

Osteochondróza je bežný objektívny nález chrbtice, ktorý však môže byť klinický nemý a nemá buď žiadne alebo výrazné symptomatické prejavy. Vo väčšine prípadov je to jednoducho štandardná súčasť života a degenerácie každého organizmu a eskaluje s pribúdajúcim vekom a zhoršovaním regeneračných schopností organizmu.

Chondróza diskov, čiže medzistavcových platničiek, so sebou prináša postupnú zmenu statiky a mobility chrbtice. Chrbtica je stabilnejšia, ale menej mobilná, zužuje sa foraminálny priestor, spinálne nervy sú utláčané, zvyšujú sa bolesti, rozvíjajú spazmy.

Je potrebné pochopiť, že to nie je samostatná diagnóza, ale skôr výsledok koncepčnej patofyziológie organizmu. To znamená, že chondróza diskov je proces, nie výsledok. Artrotické zmeny tkanív sú komplexným pôsobením veľkého množstva faktorov.

Vzhľadom na minimálnu inerváciu diskov sa chondróza neprejavuje priamo bolesťou, ale je ďalším faktorom, ktorý prispieva k diskomfortu. Ovplyvňuje normálny fyziologický chod chrbtice, má vplyv na distribúciu a absorpciu napätí, ovplyvňuje flexné, extenzné, torzné schopnosti chrbtice.

Terapia je otázna. Organické zmeny sú nevratné, preto sa terapia zameriava na chrbticu ako celok a zjednodušene sa dá povedať, že komplexný pravidelný pohyb je to, čo funguje. Aj v prípade tejto diagnózy platí, že proces sa dá spomaliť, resp. cielenými krokmi zabezpečiť komfort života, ale je v zásade nevratný a vo svojej podstate za normálnych okolností prirodzený.

Inou témou je osteochondróza ako vedľajší produkt pri herniách diskov, spondylolistézach, nestabilite chrbtice a ďalších náročných diagnózach. Tu sú chondrotické zmeny súčasťou patologickej adaptácie organizmu, ktorá je však v podstate nevyhnutná na stabilizáciu postihnutej časti a plní tak úlohu reformnú a záchrannú.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Čím hlbšie rozumiem problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu, tým viac mám pokory. Prešiel som dlhú cestu k pochopeniu, že nie všetko sa dá v tele opraviť a niekedy je najlepším riešením zmieriť sa s nevyhnutným - operáciou alebo doživotným diskomfortom. Aj tu však platí, že vždy sa dá niečo urobiť pre zlepšenie stavu tela a ak to...

Dlhodobé daždivé, chladné a vlhké počasie zhruba od októbra do marca so sebou prináša jeden zaujímavý zdravotný fenomén. Vo zvýšenej miere sa začnú vyskytovať akútne prípady prudkých bolestí driekovej a krčnej chrbtice, ľudovo povedané "seknutí". Ak ste to ešte nezažili, ide o miestami až o takú bolesť chrbtice, ktorá vás núti dokola brať...

Výber stoličky je téma, ktorá sa v súvislosti s bolesťami chrbtice objavuje pomerne často. Od stoličky sa očakáva, že vďaka nej prestanú bolesti, ak sa už objavili alebo dokonca, že bude mať preventívny účinok. Ako každá téma dotýkajúca sa bolestí pohybového aparátu, aj táto je prešpikovaná polopravdami, informáciami vytrhnutými z kontextu...

K tejto otázke sa hneď po matracoch a vankúšoch objavuje asi najviac nezmyslov. Ako sme si už povedali v článkoch

Výber vankúša, rovnako ako výber matraca, je individuálna záležitosť. Povedali sme si o tom v článku

Pri písaní tohto článku ma nesponzoroval žiadny výrobca matracov, preto sa vám možno budú informácie v ňom obsiahnuté zdať neuveriteľné a odlišné od všeobecne šírenej propagandy.

Tento článok som napísal už v roku 2014 a teraz som sa rozhodol ho revidovať a doplniť o aktualizované informácie. V žiadnom prípade by nemal byť prijatý ako pokyn k odmietaniu farmakologickej liečby, práve naopak. Mojím cieľom je prispieť k pochopeniu úlohy liekov pri terapii bolestí pohybového aparátu, pretože sa ich úloha buď neprimerane...

Privítal som ďalšieho klienta a na otázku, čo odo mňa potrebuje, odpovedal niečo v tom zmysle, že nedávno ma navštívil jeho známy s akútnou blokádou driekovej chrbtice. "No a vy ste ho ponaprávali a on už na druhý deň hral futbal a mňa bolia kríže už 5 rokov, tak ponaprávajte aj mňa, aby ma to nebolelo". Takéto očakávanie...

Možno aj tento obrázok spôsobil, že sa všeobecne považuje hlboký predklon za najnebezpečnejší pre driekovú chrbticu, špeciálne pre segment L5-S1. Aj keď mu nemožno uprieť istú informačnú hodnotu, takáto zjednodušená fyzikálna interpretácia vedie k mylným záverom. Pre lepšie pochopenie zaťaženia spodnej časti driekovej chrbtice potrebujeme pochopiť...

Ak vyjdeme z definície kĺbu ako pohyblivého spoja dvoch navzájom sa dotýkajúcich častí celku umožňujúceho obmedzený pohyb, potom sa na kĺb môžeme pozrieť ako na bod, okolo ktorého sa kosti otáčajú alebo v prípade fazetových kĺbov posúvajú. Primárnou funkciou kĺbu je teda pohyb, nie stabilizácia. Ak sa kĺb používa funkčne, t.j. ak je hlavne...

Ako správne držať telo je otázka priťahujúca čoraz väčší záujem. Dôvodom je to, že sa konečne začína chápať súvislosť medzi dlhodobým celodenným pohybom a štrukturálnymi zmenami chrbtice v horizonte desiatok rokov. Pretože áno, poškodené platničky a artrózu fazetových kĺbov chrbtice si dokážete vyrobiť aj tým, ako stojíte a chodíte. Silové...