Osteochondróza a chondróza diskov

18.03.2020

Degeneratívne procesy postihujúce chrbticu zahŕňajú širokú škálu porúch, od jednoduchých protrúzií až po komplikované poruchy statiky chrbtice. Diagnózy variujú nielen podľa úsekov chrbtice, ale aj podľa mechanizmu poškodenia a patofyziológia porúch je tak nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Osteochondróza patrí do veľkej skupiny degeneratívnych maladaptívnych zmien organizmu charakteristických degeneratívnymi zmenami kostného a chrupavkovitého tkaniva. Zrýchlený rast kostí zhoršuje cievne zásobenie okrajových častí, rozvíja sa nekróza a telo danú oblasť stabilizuje tvorbou ďalšej kostnej hmoty, čiže osifikuje, vytvára kalcifikáty. Príčiny nie sú zatiaľ úplne pochopené.

Osteochondróza alebo chondróza diskov je degeneratívny proces postihujúci platničky a priľahlé priestory. Platničkové tkanivo, prevažne vonkajší prstenec anulus fibrosus mení svoju pôvodnú štruktúru. Kolagén vysychá, objavujú sa trhliny alebo iné lézie a telo tento proces autokorekčne rieši produkciou osteofytov, výrastkov.

Na RTG vyšetrení bývajú potom osifikované platničky lepšie viditeľné, je to práve kvôli pribúdaniu kostnej hmoty na okrajoch platničiek, čím sa stávajú viditeľnejšie pre RTG lúče. Osteochondróza postihuje nielen platničky, ale aj prechodové doštičky medzi platničkami a stavcami a rovnako aj samotné stavce.

Osteochondróza je bežný objektívny nález chrbtice, ktorý však môže byť klinický nemý a nemá buď žiadne alebo výrazné symptomatické prejavy. Vo väčšine prípadov je to jednoducho štandardná súčasť života a degenerácie každého organizmu a eskaluje s pribúdajúcim vekom a zhoršovaním regeneračných schopností organizmu.

Chondróza diskov, čiže medzistavcových platničiek, so sebou prináša postupnú zmenu statiky a mobility chrbtice. Chrbtica je stabilnejšia, ale menej mobilná, zužuje sa foraminálny priestor, spinálne nervy sú utláčané, zvyšujú sa bolesti, rozvíjajú spazmy.

Je potrebné pochopiť, že to nie je samostatná diagnóza, ale skôr výsledok koncepčnej patofyziológie organizmu. To znamená, že chondróza diskov je proces, nie výsledok. Artrotické zmeny tkanív sú komplexným pôsobením veľkého množstva faktorov.

Vzhľadom na minimálnu inerváciu diskov sa chondróza neprejavuje priamo bolesťou, ale je ďalším faktorom, ktorý prispieva k diskomfortu. Ovplyvňuje normálny fyziologický chod chrbtice, má vplyv na distribúciu a absorpciu napätí, ovplyvňuje flexné, extenzné, torzné schopnosti chrbtice.

Terapia je otázna. Organické zmeny sú nevratné, preto sa terapia zameriava na chrbticu ako celok a zjednodušene sa dá povedať, že komplexný pravidelný pohyb je to, čo funguje. Aj v prípade tejto diagnózy platí, že proces sa dá spomaliť, resp. cielenými krokmi zabezpečiť komfort života, ale je v zásade nevratný a vo svojej podstate za normálnych okolností prirodzený.

Inou témou je osteochondróza ako vedľajší produkt pri herniách diskov, spondylolistézach, nestabilite chrbtice a ďalších náročných diagnózach. Tu sú chondrotické zmeny súčasťou patologickej adaptácie organizmu, ktorá je však v podstate nevyhnutná na stabilizáciu postihnutej časti a plní tak úlohu reformnú a záchrannú.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.

Ďalšou z oblastí, ktorú náš zdravotný systém absolútne zanedbáva, je komunikácia s pacientom. Väčšinou sa obmedzuje iba na otázky k symptomatike a je to celkom pochopiteľné. Medicínsky pracovník jednoducho nemá čas na to, aby s pacientom prešiel detailne anamnézu a etiológiu problému, čím sa pripravuje o informácie dôležité pre pochopenie...

Typickým príkladom, pri ktorom sa ignorujú dermatovertebrálne vzťahy, sú bolesti pod pravým a ľavým rebrovým oblúkom. Pacient referuje symptomatiku v epigastriu, prípadne v mezogastriu, a táto sa okamžite pripisuje problémom vo viscerálnom teréne. USG brucha a ďalšie vyšetrenia neodhalia žiadnu patológiu, vnútorné orgány sú v norme, biochémia a...

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku: