Osteochondróza a chondróza diskov

18.03.2020

Degeneratívne procesy postihujúce chrbticu zahŕňajú širokú škálu porúch, od jednoduchých protrúzií až po komplikované poruchy statiky chrbtice. Diagnózy variujú nielen podľa úsekov chrbtice, ale aj podľa mechanizmu poškodenia a patofyziológia porúch je tak nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Osteochondróza patrí do veľkej skupiny degeneratívnych maladaptívnych zmien organizmu charakteristických degeneratívnymi zmenami kostného a chrupavkovitého tkaniva. Zrýchlený rast kostí zhoršuje cievne zásobenie okrajových častí, rozvíja sa nekróza a telo danú oblasť stabilizuje tvorbou ďalšej kostnej hmoty, čiže osifikuje, vytvára kalcifikáty. Príčiny nie sú zatiaľ úplne pochopené.

Osteochondróza alebo chondróza diskov je degeneratívny proces postihujúci platničky a priľahlé priestory. Platničkové tkanivo, prevažne vonkajší prstenec anulus fibrosus mení svoju pôvodnú štruktúru. Kolagén vysychá, objavujú sa trhliny alebo iné lézie a telo tento proces autokorekčne rieši produkciou osteofytov, výrastkov.

Na RTG vyšetrení bývajú potom osifikované platničky lepšie viditeľné, je to práve kvôli pribúdaniu kostnej hmoty na okrajoch platničiek, čím sa stávajú viditeľnejšie pre RTG lúče. Osteochondróza postihuje nielen platničky, ale aj prechodové doštičky medzi platničkami a stavcami a rovnako aj samotné stavce.

Osteochondróza je bežný objektívny nález chrbtice, ktorý však môže byť klinický nemý a nemá buď žiadne alebo výrazné symptomatické prejavy. Vo väčšine prípadov je to jednoducho štandardná súčasť života a degenerácie každého organizmu a eskaluje s pribúdajúcim vekom a zhoršovaním regeneračných schopností organizmu.

Chondróza diskov, čiže medzistavcových platničiek, so sebou prináša postupnú zmenu statiky a mobility chrbtice. Chrbtica je stabilnejšia, ale menej mobilná, zužuje sa foraminálny priestor, spinálne nervy sú utláčané, zvyšujú sa bolesti, rozvíjajú spazmy.

Je potrebné pochopiť, že to nie je samostatná diagnóza, ale skôr výsledok koncepčnej patofyziológie organizmu. To znamená, že chondróza diskov je proces, nie výsledok. Artrotické zmeny tkanív sú komplexným pôsobením veľkého množstva faktorov.

Vzhľadom na minimálnu inerváciu diskov sa chondróza neprejavuje priamo bolesťou, ale je ďalším faktorom, ktorý prispieva k diskomfortu. Ovplyvňuje normálny fyziologický chod chrbtice, má vplyv na distribúciu a absorpciu napätí, ovplyvňuje flexné, extenzné, torzné schopnosti chrbtice.

Terapia je otázna. Organické zmeny sú nevratné, preto sa terapia zameriava na chrbticu ako celok a zjednodušene sa dá povedať, že komplexný pravidelný pohyb je to, čo funguje. Aj v prípade tejto diagnózy platí, že proces sa dá spomaliť, resp. cielenými krokmi zabezpečiť komfort života, ale je v zásade nevratný a vo svojej podstate za normálnych okolností prirodzený.

Inou témou je osteochondróza ako vedľajší produkt pri herniách diskov, spondylolistézach, nestabilite chrbtice a ďalších náročných diagnózach. Tu sú chondrotické zmeny súčasťou patologickej adaptácie organizmu, ktorá je však v podstate nevyhnutná na stabilizáciu postihnutej časti a plní tak úlohu reformnú a záchrannú.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Nie je to tak dávno, keď bolo z chybného držania tela obviňované nosenie školských tašiek. Aj toto tvrdenie preveril čas a dnes, keď veľké množstvo detí vozia do školy rodičia, začína byť zjavné, že školské tašky sú v tom nevinne. Pretože v aute dieťa sedí bez záťaže na pleciach a napriek tomu si buduje chybné držanie tela. S...

Možno by som mal napísať - stačí prísť ku mne a máte po starostiach. Ale nebola by to celkom pravda a navyše, nerád by som vás obral o radosť zo sebazdokonaľovania a vzrušenie z hľadania vlastnej cesty. Roky som si pri svojich problémoch s chrbticou (spondylolistéza, skolióza, Scheuermann, Schmorlove uzly, hernie platničiek, ...) myslel, že je...

Tenisový lakeť je diagnóza, na ktorej si vylámal zuby nejeden terapeut presvedčený o svojich nekonečných možnostiach pri bolestiach pohybového aparátu. Občas sa zdá, že tenisový lakeť odoláva akejkoľvek snahe a riadi sa vlastnými rehabilitačnými zákonmi. Zdanie neklame a naozaj platí, že najlepšou terapiou je trpezlivosť. Pravidelne sa vynorí...

Rehabilitácia bolestí chrbtice sa týka aj jej neoddeliteľného komponentu - medzistavcovej platničky. Okolo suplementácie všeobecne vznikol miliardový biznis, ktorý sa neštíti ničoho a využíva naivitu a neznalosť kupujúcich ako základné marketingové nástroje. To platí aj pre doplnky týkajúce sa bolestí pohybového aparátu a ich predajcovia nemajú...

Migrenózne bolesti sú snáď jediné, ktoré som v súvislosti so svojou chrbticou ešte nezažil a podľa toho, čo viem od svojich klientov, ani zažiť netúžim. Niekoľkokrát do týždňa ma však navštevujú ľudia s bolesťami hlavy, ktoré pripisujú krčnej chrbtici a preto tejto téme venujem samostatný článok.

Určite to poznáte - pri špecifických pohyboch chrbtice alebo pri uvoľňovaní počas terapie, počujete zreteľný zvuk, podobný zvuku, ktorý vydá zátka vytiahnutá z fľaše. "Plop!"

Platnička, alebo odborne intervertebrálny disk, je väzivovitý útvar, ležiaci medzi dvomi stavcami. Výnimku tvorí prvý krčný stavec, kde je lebka položená priamo na stavci C1 a takisto spojenie C1-C2 je realizované bez platničky. Celkom sa v chrbtici nachádza 23 platničiek, z toho 6 v krčnej chrbtici, 12 v hrudnej a 5 v driekovej.

Protrúzie platničiek patria medzi najčastejšie poruchy chrbtice. Medzinárodná nomenklatúra definuje protrúziu ako vyklenutie menej ako 25% obvodu platničky mimo pôvodný dizajn, pričom je šírka bázy vyklenutia menšia ako dĺžka. Zjednodušene povedané protrúzia platničky znamená, že je malá časť platničky vytlačená za okraj stavca. Obvykle...

Boli ste na masáži a na druhý deň máte chrbát ako po útoku špeciálneho komanda? Dôvodov môže byť niekoľko: