Osteochondróza a chondróza diskov

18.03.2020

Degeneratívne procesy postihujúce chrbticu zahŕňajú širokú škálu porúch, od jednoduchých protrúzií až po komplikované poruchy statiky chrbtice. Diagnózy variujú nielen podľa úsekov chrbtice, ale aj podľa mechanizmu poškodenia a patofyziológia porúch je tak nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Osteochondróza patrí do veľkej skupiny degeneratívnych maladaptívnych zmien organizmu charakteristických degeneratívnymi zmenami kostného a chrupavkovitého tkaniva. Zrýchlený rast kostí zhoršuje cievne zásobenie okrajových častí, rozvíja sa nekróza a telo danú oblasť stabilizuje tvorbou ďalšej kostnej hmoty, čiže osifikuje, vytvára kalcifikáty. Príčiny nie sú zatiaľ úplne pochopené.

Osteochondróza alebo chondróza diskov je degeneratívny proces postihujúci platničky a priľahlé priestory. Platničkové tkanivo, prevažne vonkajší prstenec anulus fibrosus mení svoju pôvodnú štruktúru. Kolagén vysychá, objavujú sa trhliny alebo iné lézie a telo tento proces autokorekčne rieši produkciou osteofytov, výrastkov.

Na RTG vyšetrení bývajú potom osifikované platničky lepšie viditeľné, je to práve kvôli pribúdaniu kostnej hmoty na okrajoch platničiek, čím sa stávajú viditeľnejšie pre RTG lúče. Osteochondróza postihuje nielen platničky, ale aj prechodové doštičky medzi platničkami a stavcami a rovnako aj samotné stavce.

Osteochondróza je bežný objektívny nález chrbtice, ktorý však môže byť klinický nemý a nemá buď žiadne alebo výrazné symptomatické prejavy. Vo väčšine prípadov je to jednoducho štandardná súčasť života a degenerácie každého organizmu a eskaluje s pribúdajúcim vekom a zhoršovaním regeneračných schopností organizmu.

Chondróza diskov, čiže medzistavcových platničiek, so sebou prináša postupnú zmenu statiky a mobility chrbtice. Chrbtica je stabilnejšia, ale menej mobilná, zužuje sa foraminálny priestor, spinálne nervy sú utláčané, zvyšujú sa bolesti, rozvíjajú spazmy.

Je potrebné pochopiť, že to nie je samostatná diagnóza, ale skôr výsledok koncepčnej patofyziológie organizmu. To znamená, že chondróza diskov je proces, nie výsledok. Artrotické zmeny tkanív sú komplexným pôsobením veľkého množstva faktorov.

Vzhľadom na minimálnu inerváciu diskov sa chondróza neprejavuje priamo bolesťou, ale je ďalším faktorom, ktorý prispieva k diskomfortu. Ovplyvňuje normálny fyziologický chod chrbtice, má vplyv na distribúciu a absorpciu napätí, ovplyvňuje flexné, extenzné, torzné schopnosti chrbtice.

Terapia je otázna. Organické zmeny sú nevratné, preto sa terapia zameriava na chrbticu ako celok a zjednodušene sa dá povedať, že komplexný pravidelný pohyb je to, čo funguje. Aj v prípade tejto diagnózy platí, že proces sa dá spomaliť, resp. cielenými krokmi zabezpečiť komfort života, ale je v zásade nevratný a vo svojej podstate za normálnych okolností prirodzený.

Inou témou je osteochondróza ako vedľajší produkt pri herniách diskov, spondylolistézach, nestabilite chrbtice a ďalších náročných diagnózach. Tu sú chondrotické zmeny súčasťou patologickej adaptácie organizmu, ktorá je však v podstate nevyhnutná na stabilizáciu postihnutej časti a plní tak úlohu reformnú a záchrannú.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Toto je asi najčastejší mýtus, resp. najmenej chápaná problematika a rozsiahlosť dezinformácií, ktoré ju sprevádzajú, je priamo úmerná neznalosti problematiky toho, kto sa k nej vyjadruje. Pravda je taká, že je to prísne individuálne. To, ako človek reaguje na dotyk a tlak s ním spojený, záleží na mnohých faktoroch. Vymenujem aspoň tie základné:

Boli ste na masáži a na druhý deň máte chrbát ako po útoku špeciálneho komanda? Dôvodov môže byť niekoľko:

Na správny chod driekovej chrbtice má priamo, či nepriamo vplyv veľké množstvo faktorov. V tele všetko súvisí so všetkým a nedá sa funkčne ani anatomicky oddeliť žiadna jednotka a povedať, že jej kontribúcia k celku je minimálna alebo zanedbateľná.

Cvičíte, cvičíte a nepomáha? Už ste vyskúšali SM systém, McKenzieho systém, DNS systém, pilates, jógu, moje cviky, cvičíte ráno, na obed a večer a stále nič? Stav sa nezlepšuje, bolesti pretrvávajú alebo sa na chvíľu utlmia, aby sa potom vrátili s plnou silou?

Blokády chrbtice, okrem klasických symptómov akými sú bolesť a obmedzenie pohybu, so sebou prinášajú aj menej pochopenú symptomatiku. Vysoký alebo zvýšený tlak a tep patria síce skôr medzi systémové poruchy organizmu, ale sprevádzajú veľmi často aj problémy s chrbticou, hlavne s krčnou a hrudnou.

Zámerne som v názve článku nepoužil adjektívum "správne" a hneď vysvetlím prečo. Nič také, ako správne držanie tela totižto neexistuje. Resp. existuje niekoľko odborných modelov snažiacich sa popísať ako by správne držanie malo vyzerať, ale sú to modely teoretické, abstraktné a vychádzajúce z idealizovanej stavby tela.

Už pomaly v každom popise z RTG alebo MRI vyšetrenia driekovej alebo krčnej chrbtice sa stretneme s konštatovaním, že vyšetrovaný má napriamenú lordózu. Tento fakt sa zvykne úplne ignorovať, zrejme preto, že sa nechápe ako samostatná diagnóza a pritom je to veľmi cenná informácia. Pomáha osvetliť bolesti príslušnej časti chrbtice v...