Blokády hrudnej chrbtice

01.06.2015

Hrudná chrbtica je najrozsiahlejšou časťou chrbtice so špecifickou stavbou, pretože sa na ňu pripájajú rebrá. Býva postihnutá najmä napätím zo stresu a to hlavne v priestore medzi lopatkami. Medzirebrové svaly do istej miery bránia voľnému pohybu hrudnej chrbtice a preto sú aj bolesti v tejto časti nepríjemnejšie a dlhodobo sa vlečúce.

Bolesti bývajú spôsobené jednak akútnymi traumami a potom chronickými stavmi. Akútne traumy zapríčiňujú napríklad prudké excentrické rotácie pri športoch ako golf, futbal, hokej ... Chronické stavy sú obvykle výsledkom pôsobenia celej škály faktorov, od namáhavej práce, cez nesprávnu manipuláciu s bremenami až po úplnú absenciu pohybu. Svoje miesto tu má aj genetika, rastové deformity chrbtice, nesprávne pohybové vzory, aktuálna psychická záťaž, odolnosť voči stresu a ďalšie.

Medzi najznámejšie problémy patrí bolesť vystreľujúca k lopatkám z rôznych častí hrudnej chrbtice a zvieravý pocit na hrudníku s bolesťami vystreľujúcimi až do pľúc, či srdca. Postihnutý má pocit, ako keby ho postihli predinfarktové stavy.

V praxi som sa stretol aj s tým, že sa z jednoduchej blokády postupne vyvinul problém oveľa hlbší. Postihnutá žena sa pri prvej blokáde vystraší, čo jej stiahne svaly ešte viac a postupne sa slučka uťahuje. Výsledkom je panický atak - návaly úzkosti a strachu z nemožnosti sa nadýchnuť a postihnutá končí na psychiatrii, kde jej naordinujú lieky na potlačenie úzkosti (áno, reálne sa stalo).

Anatómia

Hrudnú chrbticu tvorí 12 stavcov, na ktoré sa upínajú rebrá. Hrudná chrbtica ma obmedzený rozsah pohybu práve kvôli anatomickej stavbe. Stavce sú navzájom pevne fixované a pohyblivosť obmedzujú aj medzirebrové svaly.

Príčiny bolesti

Usudzuje sa na pohybové vzory získané pri stereotypných činnostiach, najmä v práci, ktorá jednostranne zaťažuje driekovú chrbticu. Samostatnou kapitolou sú blokády driekovej chrbtice, pod ktoré sa podpisuje kombinácia faktorov - stres, genetická výbava, aktuálna fyzická a psychická záťaž, psychická výbava, dynamika osobnosti, atď. ..

Z dôvodu blokového postavenia stavcov dochádza k iritácii nervov a ciev a výsledkom je bolesť. Bolesť býva provokovaná či zhoršovaná dýchaním, často je spôsobená nevhodnou polohou pri pracovných výkonoch, najmä pri sedení.

Symptómy

- Bolesti vyžarujúce z hrudnej chrbtice smerom k lopatkám

- Bolesti vyžarujúce dopredu, do hrudného koša

- Bolesť zvierajúca hrudník

- Bolesti zväčšujúce sa pri nádychu a výdychu

- Bolesti vyžarujúce k bokom, k obličkám

Terapia

V praxi sa mi osvedčil nasledujúci postup.

Uvoľnenie celej hrudnej chrbtice. Vzhľadom na to, že hrudná chrbtica je najdlhšia, je aj výkon adekvátne rozsiahlejší a rozsah úkonov sa mení podľa úseku hrudnej chrbtice. Dôležité je uvoľniť aj spoje rebier a stavcov, zlepšuje to pohyb hrudného koša. Pozrite si videá:

Vhodné je uvoľniť aj zvyšok chrbtice, vzhľadom na to, že možné dislokácie v tejto oblasti môžu nepriaznivo vplývať na držanie tela a vytvárať vhodné prostredie pre blokády. Ďalšia terapia je individuálna a záleží na aktuálnom stave klient a rozsahu problému.

Terapiu obvykle sprevádza silná masáž priestoru medzi lopatkami, je to miesto, kde sa pravidelne tvoria svalové spazmy. Podporí sa tým výrazný uvoľňujúci efekt odblokovania chrbtice a predíde opätovnému návratu chrbtice do blokového postavenia alebo sa aspoň oddiali. Na ako dlho, to už záleží predovšetkým na klientovi.

Aj tu, ako pri každom zdravotnom probléme platí, že hlavnú úlohu v procese liečby zohráva práve postihnutý a záleží na ňom, ako sa jej zhostí. Úprava životosprávy a zaradenie pravidelných pohybových alebo relaxačných aktivít sú dva najdôležitejšie faktory na ceste k vyzdraveniu.

Úloha terapeuta je v celom procese iba POMOCNÁ a má telu dať šancu, aby jeho majiteľ s ním ďalej nakladal tak, aby bolo spokojné :) Ďalšie články nájdete tu

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Nedávno sa mi dostali do rúk výsledky prieskumu o recenziách na internete a jednou z informácií, ktorá ma zaujala, bola štatistika hodnotiaca dôvody, prečo zákazníci píšu negatívne recenzie.

K napísaniu tohto článku ma inšpiroval jeden klient s akútnym syndrómom m. piriformis, týmto mu ďakujem a prajem skoré uzdravenie aj napriek veľmi emotívnej recenzii na Google, ktorú som za svoju snahu dostal.

Hneď na začiatku chcem povedať, že zámerom tohto blogu nie je nahnevať poskytovateľov ani užívateľov tradičnej čínskej medicíny. Vysvetlenie nájdete na konci. Musel som použiť nejaký pozornosť priťahujúci nadpis, lebo mám pocit, že v dnešnej dobe sa čítajú iba recepty a aj to len tie, ktoré majú v nadpise nejaké preexponované adjektívum,...

Určite poznáte môj kritický postoj k zázračným prostriedkom, od aloe vera až po matrace, ktoré vás majú zbaviť trápenia. Nuž odopieraného najväčší krajec a tak som aj ja dostal šancu od života na vlastnej koži vyskúšať, ako to funguje - v mojom prípade matrac.