Incipientná nestabilita chrbtice

16.03.2020

Na začiatku bola akútna blokáda. Bremeno zodvihnuté s driekovou chrbticou v 30 stupňovom predklone vyvolalo kontrakciu svalov adekvátnu preťaženiu niekoľko stoviek kilogramov. Enormný tlak vytlačil jadro spolu s kolagénovým obalom platničky k spinálnym nervom a vegetatívny systém zareagoval spustením silného ochranného spazmu. Postihnutého ľudovo povedané seklo.

V platničke sa roztrhli 2 vnútorné kolagénové obaly a gélové jadro sa začalo rozťahovať. Svetlá výška platničky sa znížila o 0,5 mm. Bolesti odozneli po 2 týždňoch spontánne alebo s pomocou myorelaxancií. Platnička presahuje teraz cez okraj stavca o 1 mm.

Po pár rokoch rokoch sa akútna príhoda opakuje. Postihnutý tentokrát ukladal dieťa do sedačky v aute. Dieťa o hmotnosti 10 kg dokáže v otcovom tele vyvolať tlaky hlbokých svalov okolo 400 kg za predpokladu, že je otcova chrbtica v predklone. Prečo? Pretože platí zákon o rovnováhe na páke. Na jednom konci je 10 kg so vzdialenosťou ku stredu otáčania cca 1 m a na druhom konci je 400 kg so vzdialenosťou ku stredu otáčania cca 2,5 cm.

V platničke sa roztrhli ďalšie obaly a gélové jadro postúpilo ďalej. Svetlá výška platničky je nižšia o 1 mm oproti pôvodnému dizajnu. Bolesti odozneli po 1 mesiaci. Platnička presahuje teraz cez okraj stavca o 2 mm. Je nebezpečne blízko spinálneho nervu.

O rok na to sa postihnutý nahne pri umývaní zubov nad umývadlo a pocíti neznesiteľnú bolesť. Je úplne paralyzovaný, nevie sa pohnúť, k bolesti drieku sa pridáva silná bolesť vyrážajúca do nohy. Bolesti neprechádzajú ani po podaní liekov, nepomáha terapia, ani cvičenie.

Platnička praskla úplne a gélové jadro sa vytláča z kolagénového obalu podobne ako zubná pasta z tuby. Gél tlačí na spinálny nerv, spúšťa sa masívna produkcia prostaglandínov, nerv raketovou rýchlosťou opúcha a opuch bráni normálnemu cievnemu zásobeniu nervu.

Nasledujú dva scenáre. V tom prvom postihnutý absolvuje chirurgickú liečbu (mikroinvazívnu v podobe ozónoterapie alebo operačný zákrok v podobe mikrodiskektómie). Bolesti miznú takmer okamžite. V tom druhom postihnutý leží niekoľko týždňov a nasledovné obdobie trávi na maródke jednoduchými činnosťami. Bolesti miznú postupne.

V oboch prípadoch však po istom čase dochádza k recidíve. Objavuje sa najprv pocit diskomfortu v driekovej chrbtici, ten je vystriedaný silnejúcim tlakom. Neskôr sa dostavia bolesti, tentokrát nie paralyzujúce, ostré a bodavé ako u akútnych prípadov, ale sú skôr stredné silné, tupé a viacmenej nezávislé od polohy tela. Zlepšujú sa až v polohe ležmo.

Objavuje sa incipientná nestabilita chrbtice. Incipientná znamená počiatočná.

Stabilita chrbtice je zložitá a komplexná záležitosť a je výsledkom vzájomného pôsobenia stavcov, medzistavcových (fazetových) kĺbov, platničiek, väzov a svalov. Základom optimálne stabilnej chrbtice sú fazetové kĺby, ktoré umožňujú extenziu, flexiu, torziu a rotácie v rôznych rovinách a povoľujú dvom susedným segmentom iba minimálny vodorovný pohyb oproti sebe. Segmentálnu stabilitu dopĺňajú m. multifudus a rotatores ako akési vonkajšie výstuže v spolupráci s pozdĺžnymi dlhými šľachami longitudal ligaments posterior a anterior. Lokálna rovnováha je riadená na jednej strane platničkami, na strane druhej ligament flava, ligament supraspinous a intraspinous.

Platnička v kĺbnom systéme chrbtice plní niekoľko dôležitých úloh. Pôsobí ako šokový absorbér, čiže tlmí dynamické rázy vznikajúce z pohybu. Kolagénové obaly pružne prispôsobujú tvar podľa aktuálneho tlaku roznášaného platničkovým jadrom. Okrem toho má separačnú funkciu a zabezpečuje optimálnu vzdialenosť dvoch susediacich stavcov, čiže pôsobí ako aretačná podložka.

Podieľa sa teda na lokálnej stabilite chrbtice a jej stav má priamy vplyv na výsledné silové vektory pôsobiace v chrbtici.

Nech už je zdrojom poškodení platničiek čokoľvek, od hernií, cez desikácie až po lézie vznikajúce pri spondylolistézach, výsledkom je platnička, ktorá má nižšiu výšku a horšie dynamické vlastnosti. Ak platnička stratí časť jadra pri hernii, stratí aj pôvodnú výšku a umožňuje tak dvom priľahlým stavcom približovať sa, čo má negatívny vplyv na rozmer foraminálneho priestoru. Otvor pre nerv sa uzatvára, spinálny nerv je v ohrození, mozog riadi postihnutú oblasť spazmom, ktorý ešte viac zvyšuje tlak na platničku a podporuje jej postupnú degeneráciu. Slučka sa uťahuje.

Poškodená platnička býva zdrojom nestability chrbtice a prispieva k rozvoju spondylolistéz. Proces je dlhodobý a trvá aj niekoľko rokov. Dokonca môže byť klinický nemý a nemá žiadne významné symptómy. Až to jedného dňa začne a neprestáva. Najmarkantnejšie je tento jav viditeľný v segmentoch L4-L5 a L5-S1, ale netreba podceňovať ani segment Th12-L1-L2.

Oba konce driekovej chrbtice majú svoje špecifiká. V segmente Th12-L1 sa mení stabilita a mobilita chrbtice z dôvodu prechodu medzi hrudnou a driekovou časťou, v segmente L5-S1 platí podobný princíp, ale tu sa mení dynamický profil driekovej chrbtice na statický profil krížovej kosti. Segment L4-L5 je zasa najpohyblivejší z driekovej chrbtice a z hľadiska prenosu napätí aj najviac ohrozený.

Stenčená platnička prispieva k zvyšovaniu axiálnych síl, čo má negatívny vplyv najprv na multifudy ako poskytovateľa lokálnej stability. Multifudy a šľachy sú niekoľkonásobne viac preťažované, spazmujú a na zvýšený ťah reagujú ich úpony trhlinami a lokálnym zápalom. Poznáte to aj podľa toho, že sú dorzálne stavcové výbežky citlivé na dotyk a pri palpácii reagujú bolestivo.

Incipientnú nestabilitu a bolesti postihnutý kompenzuje zapojením svalových skupín z oblasti telesného jadra, lenže neustále aktivovaný vnútrobrušný lis prispieva k zvyšovaniu tlaku na chrbticu a celý systém ide do patologickej adaptácie. Šľachy kalcifikujú, svaly väzivovitejú, stavce sa posúvajú jeden oproti druhému. Bolesti sú takmer permanentné. Spazmy sa uťahujú a drtia už aj tak stenčené platničky. Nakoniec dochádza k patologickej fúzii, prítomná je spondylóza a artróza fazetových kĺbov.

Súčasný medicínsky prístup založený na potláčaní symptómov tento stav iba podporuje v degradácii. A tak to, čo sa dalo riešiť liečebným telocvikom a úpravou pohybových stereotypov, je riešiteľné v konečnej fáze už iba operačne a to jednou z najzložitejších neurochirurgických operácií - stabilizáciou chrbtice a implantáciou platničkových náhrad.

Z konzervatívnych možností je k dispozícii cielené cvičenie, ktorému ale musí predchádzať analýza aktuálneho stavu s dôrazom na pochopenie etiológie problému. Predíde sa tak zhoršovaniu stavu, pretože autokorekčné procesy sú mätúce a pôvod problému nemusí byť vždy v mieste bolestí, ale môže ležať v úplne inej časti chrbtice, resp. tela. Pravidelné prehodnocovanie progresu s terapeutom je samozrejmosťou. Stabilizácia chrbtice je síce primárna úloha, ale nesmie byť diametrálne nadradená požiadavkám na flexibilitu. Obmedzenie flexie, extenzie a torzie chrbtice má za následok zvýšenie kompresie a to je v dlhodobom horizonte práve to, čoho sa postihnutý potrebuje zbaviť.

Môj záver: terapia je možná, ale jej úspech záleží hlavne na postihnutom. Kľúčovým faktorom je čas. Čím neskôr sa začne s nevyhnutnými zmenami v pohybovom režime chrbtice, tým menšia je šanca. Pri incipientnej nestabilite chrbtice je cielené cvičenie zamerané na stabilizáciu chrbtice a odstránenie pohybovej patológie základným stavebným prvkom úspechu. Úplné vyliečenie je otázne a je skôr dobrou praxou uspokojiť sa tým, že bolesti nezmiznú úplne alebo všetky, ale aspoň sa dramaticky zvýši komfort života a eliminuje riziko operácie.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.