Incipientná nestabilita chrbtice

16.03.2020

Na začiatku bola akútna blokáda. Bremeno zodvihnuté s driekovou chrbticou v 30 stupňovom predklone vyvolalo kontrakciu svalov adekvátnu preťaženiu niekoľko stoviek kilogramov. Enormný tlak vytlačil jadro spolu s kolagénovým obalom platničky k spinálnym nervom a vegetatívny systém zareagoval spustením silného ochranného spazmu. Postihnutého ľudovo povedané seklo.

V platničke sa roztrhli 2 vnútorné kolagénové obaly a gélové jadro sa začalo rozťahovať. Svetlá výška platničky sa znížila o 0,5 mm. Bolesti odozneli po 2 týždňoch spontánne alebo s pomocou myorelaxancií. Platnička presahuje teraz cez okraj stavca o 1 mm.

Po pár rokoch rokoch sa akútna príhoda opakuje. Postihnutý tentokrát ukladal dieťa do sedačky v aute. Dieťa o hmotnosti 10 kg dokáže v otcovom tele vyvolať tlaky hlbokých svalov okolo 400 kg za predpokladu, že je otcova chrbtica v predklone. Prečo? Pretože platí zákon o rovnováhe na páke. Na jednom konci je 10 kg so vzdialenosťou ku stredu otáčania cca 1 m a na druhom konci je 400 kg so vzdialenosťou ku stredu otáčania cca 2,5 cm.

V platničke sa roztrhli ďalšie obaly a gélové jadro postúpilo ďalej. Svetlá výška platničky je nižšia o 1 mm oproti pôvodnému dizajnu. Bolesti odozneli po 1 mesiaci. Platnička presahuje teraz cez okraj stavca o 2 mm. Je nebezpečne blízko spinálneho nervu.

O rok na to sa postihnutý nahne pri umývaní zubov nad umývadlo a pocíti neznesiteľnú bolesť. Je úplne paralyzovaný, nevie sa pohnúť, k bolesti drieku sa pridáva silná bolesť vyrážajúca do nohy. Bolesti neprechádzajú ani po podaní liekov, nepomáha terapia, ani cvičenie.

Platnička praskla úplne a gélové jadro sa vytláča z kolagénového obalu podobne ako zubná pasta z tuby. Gél tlačí na spinálny nerv, spúšťa sa masívna produkcia prostaglandínov, nerv raketovou rýchlosťou opúcha a opuch bráni normálnemu cievnemu zásobeniu nervu.

Nasledujú dva scenáre. V tom prvom postihnutý absolvuje chirurgickú liečbu (mikroinvazívnu v podobe ozónoterapie alebo operačný zákrok v podobe mikrodiskektómie). Bolesti miznú takmer okamžite. V tom druhom postihnutý leží niekoľko týždňov a nasledovné obdobie trávi na maródke jednoduchými činnosťami. Bolesti miznú postupne.

V oboch prípadoch však po istom čase dochádza k recidíve. Objavuje sa najprv pocit diskomfortu v driekovej chrbtici, ten je vystriedaný silnejúcim tlakom. Neskôr sa dostavia bolesti, tentokrát nie paralyzujúce, ostré a bodavé ako u akútnych prípadov, ale sú skôr stredné silné, tupé a viacmenej nezávislé od polohy tela. Zlepšujú sa až v polohe ležmo.

Objavuje sa incipientná nestabilita chrbtice. Incipientná znamená počiatočná.

Stabilita chrbtice je zložitá a komplexná záležitosť a je výsledkom vzájomného pôsobenia stavcov, medzistavcových (fazetových) kĺbov, platničiek, väzov a svalov. Základom optimálne stabilnej chrbtice sú fazetové kĺby, ktoré umožňujú extenziu, flexiu, torziu a rotácie v rôznych rovinách a povoľujú dvom susedným segmentom iba minimálny vodorovný pohyb oproti sebe. Segmentálnu stabilitu dopĺňajú m. multifudus a rotatores ako akési vonkajšie výstuže v spolupráci s pozdĺžnymi dlhými šľachami longitudal ligaments posterior a anterior. Lokálna rovnováha je riadená na jednej strane platničkami, na strane druhej ligament flava, ligament supraspinous a intraspinous.

Platnička v kĺbnom systéme chrbtice plní niekoľko dôležitých úloh. Pôsobí ako šokový absorbér, čiže tlmí dynamické rázy vznikajúce z pohybu. Kolagénové obaly pružne prispôsobujú tvar podľa aktuálneho tlaku roznášaného platničkovým jadrom. Okrem toho má separačnú funkciu a zabezpečuje optimálnu vzdialenosť dvoch susediacich stavcov, čiže pôsobí ako aretačná podložka.

Podieľa sa teda na lokálnej stabilite chrbtice a jej stav má priamy vplyv na výsledné silové vektory pôsobiace v chrbtici.

Nech už je zdrojom poškodení platničiek čokoľvek, od hernií, cez desikácie až po lézie vznikajúce pri spondylolistézach, výsledkom je platnička, ktorá má nižšiu výšku a horšie dynamické vlastnosti. Ak platnička stratí časť jadra pri hernii, stratí aj pôvodnú výšku a umožňuje tak dvom priľahlým stavcom približovať sa, čo má negatívny vplyv na rozmer foraminálneho priestoru. Otvor pre nerv sa uzatvára, spinálny nerv je v ohrození, mozog riadi postihnutú oblasť spazmom, ktorý ešte viac zvyšuje tlak na platničku a podporuje jej postupnú degeneráciu. Slučka sa uťahuje.

Poškodená platnička býva zdrojom nestability chrbtice a prispieva k rozvoju spondylolistéz. Proces je dlhodobý a trvá aj niekoľko rokov. Dokonca môže byť klinický nemý a nemá žiadne významné symptómy. Až to jedného dňa začne a neprestáva. Najmarkantnejšie je tento jav viditeľný v segmentoch L4-L5 a L5-S1, ale netreba podceňovať ani segment Th12-L1-L2.

Oba konce driekovej chrbtice majú svoje špecifiká. V segmente Th12-L1 sa mení stabilita a mobilita chrbtice z dôvodu prechodu medzi hrudnou a driekovou časťou, v segmente L5-S1 platí podobný princíp, ale tu sa mení dynamický profil driekovej chrbtice na statický profil krížovej kosti. Segment L4-L5 je zasa najpohyblivejší z driekovej chrbtice a z hľadiska prenosu napätí aj najviac ohrozený.

Stenčená platnička prispieva k zvyšovaniu axiálnych síl, čo má negatívny vplyv najprv na multifudy ako poskytovateľa lokálnej stability. Multifudy a šľachy sú niekoľkonásobne viac preťažované, spazmujú a na zvýšený ťah reagujú ich úpony trhlinami a lokálnym zápalom. Poznáte to aj podľa toho, že sú dorzálne stavcové výbežky citlivé na dotyk a pri palpácii reagujú bolestivo.

Incipientnú nestabilitu a bolesti postihnutý kompenzuje zapojením svalových skupín z oblasti telesného jadra, lenže neustále aktivovaný vnútrobrušný lis prispieva k zvyšovaniu tlaku na chrbticu a celý systém ide do patologickej adaptácie. Šľachy kalcifikujú, svaly väzivovitejú, stavce sa posúvajú jeden oproti druhému. Bolesti sú takmer permanentné. Spazmy sa uťahujú a drtia už aj tak stenčené platničky. Nakoniec dochádza k patologickej fúzii, prítomná je spondylóza a artróza fazetových kĺbov.

Súčasný medicínsky prístup založený na potláčaní symptómov tento stav iba podporuje v degradácii. A tak to, čo sa dalo riešiť liečebným telocvikom a úpravou pohybových stereotypov, je riešiteľné v konečnej fáze už iba operačne a to jednou z najzložitejších neurochirurgických operácií - stabilizáciou chrbtice a implantáciou platničkových náhrad.

Z konzervatívnych možností je k dispozícii cielené cvičenie, ktorému ale musí predchádzať analýza aktuálneho stavu s dôrazom na pochopenie etiológie problému. Predíde sa tak zhoršovaniu stavu, pretože autokorekčné procesy sú mätúce a pôvod problému nemusí byť vždy v mieste bolestí, ale môže ležať v úplne inej časti chrbtice, resp. tela. Pravidelné prehodnocovanie progresu s terapeutom je samozrejmosťou. Stabilizácia chrbtice je síce primárna úloha, ale nesmie byť diametrálne nadradená požiadavkám na flexibilitu. Obmedzenie flexie, extenzie a torzie chrbtice má za následok zvýšenie kompresie a to je v dlhodobom horizonte práve to, čoho sa postihnutý potrebuje zbaviť.

Môj záver: terapia je možná, ale jej úspech záleží hlavne na postihnutom. Kľúčovým faktorom je čas. Čím neskôr sa začne s nevyhnutnými zmenami v pohybovom režime chrbtice, tým menšia je šanca. Pri incipientnej nestabilite chrbtice je cielené cvičenie zamerané na stabilizáciu chrbtice a odstránenie pohybovej patológie základným stavebným prvkom úspechu. Úplné vyliečenie je otázne a je skôr dobrou praxou uspokojiť sa tým, že bolesti nezmiznú úplne alebo všetky, ale aspoň sa dramaticky zvýši komfort života a eliminuje riziko operácie.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Nie je to tak dávno, keď bolo z chybného držania tela obviňované nosenie školských tašiek. Aj toto tvrdenie preveril čas a dnes, keď veľké množstvo detí vozia do školy rodičia, začína byť zjavné, že školské tašky sú v tom nevinne. Pretože v aute dieťa sedí bez záťaže na pleciach a napriek tomu si buduje chybné držanie tela. S...

Možno by som mal napísať - stačí prísť ku mne a máte po starostiach. Ale nebola by to celkom pravda a navyše, nerád by som vás obral o radosť zo sebazdokonaľovania a vzrušenie z hľadania vlastnej cesty. Roky som si pri svojich problémoch s chrbticou (spondylolistéza, skolióza, Scheuermann, Schmorlove uzly, hernie platničiek, ...) myslel, že je...

Tenisový lakeť je diagnóza, na ktorej si vylámal zuby nejeden terapeut presvedčený o svojich nekonečných možnostiach pri bolestiach pohybového aparátu. Občas sa zdá, že tenisový lakeť odoláva akejkoľvek snahe a riadi sa vlastnými rehabilitačnými zákonmi. Zdanie neklame a naozaj platí, že najlepšou terapiou je trpezlivosť. Pravidelne sa vynorí...

Rehabilitácia bolestí chrbtice sa týka aj jej neoddeliteľného komponentu - medzistavcovej platničky. Okolo suplementácie všeobecne vznikol miliardový biznis, ktorý sa neštíti ničoho a využíva naivitu a neznalosť kupujúcich ako základné marketingové nástroje. To platí aj pre doplnky týkajúce sa bolestí pohybového aparátu a ich predajcovia nemajú...

Migrenózne bolesti sú snáď jediné, ktoré som v súvislosti so svojou chrbticou ešte nezažil a podľa toho, čo viem od svojich klientov, ani zažiť netúžim. Niekoľkokrát do týždňa ma však navštevujú ľudia s bolesťami hlavy, ktoré pripisujú krčnej chrbtici a preto tejto téme venujem samostatný článok.

Určite to poznáte - pri špecifických pohyboch chrbtice alebo pri uvoľňovaní počas terapie, počujete zreteľný zvuk, podobný zvuku, ktorý vydá zátka vytiahnutá z fľaše. "Plop!"

Platnička, alebo odborne intervertebrálny disk, je väzivovitý útvar, ležiaci medzi dvomi stavcami. Výnimku tvorí prvý krčný stavec, kde je lebka položená priamo na stavci C1 a takisto spojenie C1-C2 je realizované bez platničky. Celkom sa v chrbtici nachádza 23 platničiek, z toho 6 v krčnej chrbtici, 12 v hrudnej a 5 v driekovej.

Protrúzie platničiek patria medzi najčastejšie poruchy chrbtice. Medzinárodná nomenklatúra definuje protrúziu ako vyklenutie menej ako 25% obvodu platničky mimo pôvodný dizajn, pričom je šírka bázy vyklenutia menšia ako dĺžka. Zjednodušene povedané protrúzia platničky znamená, že je malá časť platničky vytlačená za okraj stavca. Obvykle...

Boli ste na masáži a na druhý deň máte chrbát ako po útoku špeciálneho komanda? Dôvodov môže byť niekoľko: