Terapia chronických stavov

18.07.2021

Privítal som ďalšieho klienta a na otázku, čo odo mňa potrebuje, odpovedal niečo v tom zmysle, že nedávno ma navštívil jeho známy s akútnou blokádou driekovej chrbtice. "No a vy ste ho ponaprávali a on už na druhý deň hral futbal a mňa bolia kríže už 5 rokov, tak ponaprávajte aj mňa, aby ma to nebolelo". Takéto očakávanie klientov je pomerne časté a v tomto prípade porovnávanie sa s inými vedie vo finále iba k nespokojnosti s výsledkom terapie.

Porovnávajú sa totižto dva rôzne prípady, ktoré majú síce podobnú symptomatiku, ale úplne odlišnú etiológiu. Prvý prípad, čiže akútna blokáda, je dôsledkom krátkodobého preťaženia, kedy ochranné mechanizmy tela spustia blokový mechanizmus, aby predišli ďalšiemu poškodeniu. Druhý prípad, čiže blokáda na podklade chronického stavu je proces, ktorý sa väčšinou nedá vyriešiť okamžite. Pretože už nestačí uvoľniť lokálne spazmy, dať priestor platničke, aby sa stiahla od spinálnych nervov a čakať dva tri dni na rehabilitovanie stavu.

Dôvodov je niekoľko a dá sa povedať, že tento článok je logickým pokračovaním článku o adaptačných zmenách. Odporúčam ho prečítať pred pokračovaním v tomto článku.

Terapia chronických stavov je závislá od stavu tela a klienta. Variabilita kombinácie faktorov je nekonečná a do úvahy je potrebné vziať aktuálny fyzický a psychický stav, vek, štrukturálne zmeny, funkčné dispozície, aktuálne a predchádzajúce pohybové steretypy, atď.. Na podklade týchto informácií sa potom dá stanoviť stratégia terapie a manažovať klientove očakávania. Každý chce byť hneď a zaraz zdravý a svojim očakávaniam sa snaží prispôsobiť realitu namiesto toho, aby to bolo naopak.

Bolesti trvajúce roky sa nedajú odstrániť okamžite. Organické a štrukturálne zmeny sa vo väčšine prípadov nedajú odstrániť vôbec. Typickým príkladom je tvorba osteofytov. Ak raz osteofyty pribudnú, nie je možné sa ich konzervatívne zbaviť. Neexistuje bezzásahová metodika, ktorý by zvrátila stav. Čo sa ale dá urobiť, je v rámci možnosti prehodnotiť pohybovú stratégiu a zaviesť cielené cvičenie. Alebo zmeniť zopár detailov v rutinných aktivitách, aby nedochádzalo k dráždeniu.

Manažment očakávaní klienta je asi najdôležitejšia súčasť procesu. Pretože pacient nerozumie tomu, čo sa s ním deje, nechápe súvislosti a pochopenie sa snaží získať porovnávaním s inými pacientmi. Bohužiaľ, najčastejšie sa porovnáva neporovnateľné a nezriedka sa stáva, že napríklad 60 ročný človek s 2 vážne poškodenými platničkami v drieku očakáva, že po terapii bude rovnako v poriadku ako jeho 20 ročný vnuk, ktorého seklo prvýkrát v živote a našťastie sa to zaobišlo bez poškodenej platničky a trvalých následkov.

Alebo sa stáva, že klient porovnáva dve životné obdobia oddelené priepasťou času. "Keď som mal 30 seklo ma a taký pán ma ponaprával a ja som bol hneď v poriadku". OK, ale od vtedy ubehlo 30 rokov a vy ste teraz niekto úplne iný. Vaše telo je iné, je zásadné poškodené, s nevratnými zmenami na fazetových kĺboch, platničkách a väzivách. Odblokovanie chrbtice v takomto stave je síce možné a prinesie akú takú úľavu aspoň tam, kde sa uvoľniť dá, ale ... Ale nie je to systémové riešenie vašich problémov a nie je zaručené, že vám pomôže.

Terapia chronických stavov sa v dnešnej dobe už netýka iba ľudí po 50-ke. S chronickými stavmi sa stretávam aj u čerstvo dospelých, a dokonca aj u detí. Na rozvoj chronických problémov stačí niekedy aj rok dva. Rok dva funkčných blokád hrudnej chrbtice kvôli vývojovým adaptačným zmenám dokáže dostať aj mladého človeka do stavu, ktorý sa príliš nelíši od stavu jeho deda. MRI krčnej chrbtice 25 ročnej slečny neustále ohnutej nad Instagramom vykazuje podobné znaky opotrebovania ako u jej 70 ročnej starej mamy. Dorzálne protrúzie platničiek, napriamená lordóza až kyfotické postavenie a artrotické zmeny fazetových kĺbov chrbtice, to sú len 3 také najvýznamnejšie spoločné znaky spájajúce dve rozdielne generácie.

Chronické stavy vyžadujú chronický prístup. Roky až desiatky rokov budovania problémov sa nedá odstrániť šmahom ruky a neexistuje terapia, ktorá by to dokázala. Aj keď vás "odborníci" budú presviedčať o opaku a vnucovať vám 10 terapií alebo zázračné prípravky, ktoré treba brať "dlhodobo". To, čo v prvom rade treba robiť dlhodobo, je práca na zmenách v pohybe, pohybových stereotypoch a celkovo na vzore, ktorý ma priviedol do problému. Pomáhať konečne telu, aby prosperovalo a využilo svoj liečebný potenciál.

Terapia je na to, aby klientovi s chronickými problémami umožnila postaviť sa na vlastné nohy. Aby mal šancu sa so svojimi problémami konečne vysporiadať a postaviť sa im tvárou v tvár. Terapeut je v úlohe pomocnej, nie výkonnej, ako sa to historicky chápe a neustále prezentuje. "Idem k lekárovi, aby ma vyliečil. Idem k terapeutovi, aby ma zbavil bolestí". To sú najčastejšie vyjadrenia, s ktorými sa stretnete a dokonale vystihujú podvedomý mechanizmus pacientov odovzdať zodpovednosť za svoje zdravie a výsledky liečby na niekoho iného. Nepochopenie toho, že každého lieči jeho vlastné telo a on mu v tom môže s lekárom a terapeutom iba pomáhať, je typickým obrazom doby.

Akákoľvek životná výzva, bolesti pohybového aparátu nevynímajúc, vyžaduje prijať zodpovednosť za svoj problém a s pomocou povedzme lekára a terapeuta na ňom pracovať. Prijať svoje problémy ako výzvy a pochopiť ich a prirodzené vedenie života k potrebnej zmene. Chronické stavy sú toho obrazom - dostávame sa do nich chronickým opakovaním patologických vzorov. Ak čakáme, že pokračovaním v nich dostaneme odlišné výsledky, budeme sklamaní.

Spomínam si na jednu pani, ktorá mi volala kvôli desikácii 2 platničiek v driekovej chrbtici. Neustále bolesti jej už takmer neumožňovali chodiť, zúžený foraminálny priestor zhoršoval cievne zásobenie nervov, upadala motorika a senzorické schopnosti. Pani bola 3 krát u nejakého odborníka, ktorý ju dokola naprával a samozrejme bez výsledku. Obrátila sa na mňa s prosbou o pomoc alebo aspoň o radu. Vysvetlil som jej, že odblokovanie v tomto prípade je zbytočné a poukazuje na nepochopenie problematiky. Lebo dve desikované, stenčené platničky a adekvátne adaptačné zmeny v polohe stavcov sú výsledkom desaťročia preťažovania driekovej chrbtice nesprávnym držaním tela a žiadne naprávanie, chiropraxia, odblokovanie na tom nič nezmení. A je otázne či niečo prinesie cvičenie, ktoré je v jej bolestivom stave takmer nemožné.

Nie všetky chronické stavy majú riešenie. Nie všetky chronické stavy majú konzervatívne riešenie. Niektoré nemajú ani operačné riešenie. Našťastie väčšina chronických stavov sa dá aspoň stabilizovať a niektoré dokonca zvrátiť, prípadne dostať do akceptovateľného stavu. Všetko záleží na aktuálnom stave organizmu a vôli pacienta s tým niečo urobiť. V terapii neakceptujem výhovorky a každému otvorene poviem, že ak sa nebude držať vytýčenej cesty, nech sa ku mne už nevracia. Vyslúžilo mi to povesť arogantného človeka, čo prijímam s vďakou, pretože takto viem, že robím pre klienta to najlepšie - nedovolím mu zbaviť sa zodpovednosti za svoje vlastné zdravie.

Kto chce, hľadá cestu.

Kto nechce, hľadá vinníka.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.