Panický atak, panická porucha, tetánia: môže ich spustiť blokovaná chrbtica?

29.08.2018

Môže. V praxi som sa stretol s prípadmi dlhodobých blokád krčnej a hrudnej chrbtice, ktoré postupne vyústili v panické ataky alebo panickú poruchu. Takisto som sa stretol s prípadmi, keď bola nesprávne diagnostikovaná tetánia a pritom kauzálnu zodpovednosť opäť niesla chrbtica.

Image courtesy of FrameAngel at FreeDigitalPhotos.net 

Pozor, blokovaná chrbtica môže byť iba jedným zo spúšťačov, samozrejme nie je zodpovedná za 100% prípadov. Je potrebné v prvom rade poznať symptómy jednotlivých porúch a odhaliť, či sa kryjú so symptomatikou blokovanej chrbtice alebo nie, aby sa predišlo zbytočnej traumatizácii pacienta.

Najprv si definujme jednotlivé diagnózy.

Panický atak a panická porucha

Ako už sám názov napovedá, ústredným motívom je panika, strach, pocit ohrozenia na živote. Prichádza neohlásene, pocity sú intenzívne, záchvaty trvajú aj niekoľko desiatok minút a opakujú sa.

Nasledovné informácie čerpám z dôveryhodného zdroja, priamo zo stránky Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, z článku Panická porucha - Neuropsychiatrický profil, autor prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.. Celý článok nájdete tu.:

Rozvinuté ochorenie má niekoľko foriem - štádií. 1. Panický atak. Minimálne 4x za 4 týždne záchvatový stav bez prodrómov, vznikajúci spontánne alebo viazaný na provokačné situačné momenty (prostredie, sociálne kontakty) alebo vyprovokovaný niektorými látkami u pacientov s panickou poruchou (kofein, yohimbin, isoprotenerol, konštantne však infúzia laktátu sodného, resp. inhalácia CO2 , ale i u zdravých jedincov vyvolateľný panický atak i podaním cholecystokinínu. Objavuje sa u mladších jedincov, častejšie ženského pohlavia, zaznamenaný i u detí. Panické ataky sa vyskytujú aj v noci, (iba v nonREM - bezsennej fáze spánku).

Samotný záchvat strachu má príznačne stabilný trojrozmerný obraz: náhly extrémny strach z umierania, strach zo zošalenia - straty zmyslov alebo enormné obavy z nekontrolovateľnej neželanej činnosti. Vysvetlenie takto striktne vyjadrenej paniky nie je naporúdzi. Vnímanie a prežívanie panického strachu má mimoriadnu intenzitu (pri opakovaných atakoch ruší aj predchádzajúcu lekárovu persuáziu). Panika tohto typu je sprevádzaná minimálne 4 ktorýmikoľvek z 12 nasledovných príznakov odrážajúcich neurovegetatívne "krupobite" (ochorenie štyriek):

- palpitácie - pocit tlčúceho srdca, zrýchleného rytmu s možnou tachykardiou

- excesívna hyperhidróza

- tras alebo chvenie tela (vnímané alebo manifestné)

- pocity nedostatku dychu

- pocity dusenia

- bolesti alebo pocity zvierania na hrudníku, prípadne v krajine srdca

- nauzea alebo neurčité bolesti alebo kŕče v bruchu

- pocit na odpadnutie (mdlobu), neistota v priestore, neurčitý závrat

- pocit derealizácie (pocit nereálnosti prežívaného)

- pocit deperzonalizácie (oddelenia od svojej identity)

- parestézie symetrické (mravenčenie, mrazenie, brnenie) akcentované akrálne

- pocity mrazenia alebo návaly horúčavy

Opakované panické ataky postupne prechádzajú do panickej poruchy, chronického stavu často sprevádzané agorafóbiou, strachom  z otvorených priestranstiev.

Postihnutý sa bojí vyjsť na ulicu, bojí sa hýbať, bojí sa opakovaného záchvatu.

Tetanický syndróm pripomína symptómami panický atak. Dôležitým detailom pri správnej diagnostike tetánie je biochemický rozbor krvi, pri ktorok sa zistia nižšie hodnoty vápnika a horčíka, ktoré sú v pozadí tetanických prejavov. Na stránke slovenskypacient.sk som našiel zaujímavý článok, vyberám z neho toto:

Tetánia je porucha, pre ktorú je typická zvýšená dráždivosť centrálneho a periférneho nervového systému. Ťažkosti sa dostavujú v dôsledku zmenenej koncentrácie minerálov v medzibunkovej tekutine. Najčastejšie ide o nižšie hodnoty horčíka (magnézia) - hypomagneziémia, alebo nižšie hodnoty vápnika (kalcia) - hypokalcémia.
Tetanický syndróm sa primárne prejavuje neurologickými ťažkosťami, preto sa diagnostikuje ako neurogénna tetánia. Medzi najtypickejšie príznaky patria:
- kŕče v končatinách,
- tŕpnutie a mravčenie končatín a prstov,
- stuhnutie tváre, hlavne v okolí úst,
- migrény, bolesti hlavy,
- točenie hlavy, závraty, strata rovnováhy,
- precitlivenosť na hluk,
- syndróm nepokojných nôh,
- nadmerná únava, poruchy spánku.

Tetánia

Tetanický syndróm pripomína symptómami panický atak. Dôležitým detailom pri správnej diagnostike tetánie je biochemický rozbor krvi, pri ktorok sa zistia nižšie hodnoty vápnika a horčíka, ktoré sú v pozadí tetanických prejavov. Na stránke slovenskypacient.sk som našiel zaujímavý článok, vyberám z neho toto:

Tetánia je porucha, pre ktorú je typická zvýšená dráždivosť centrálneho a periférneho nervového systému. Ťažkosti sa dostavujú v dôsledku zmenenej koncentrácie minerálov v medzibunkovej tekutine. Najčastejšie ide o nižšie hodnoty horčíka (magnézia) - hypomagneziémia, alebo nižšie hodnoty vápnika (kalcia) - hypokalcémia.
Tetanický syndróm sa primárne prejavuje neurologickými ťažkosťami, preto sa diagnostikuje ako neurogénna tetánia. Medzi najtypickejšie príznaky patria:
- kŕče v končatinách,
- tŕpnutie a mravčenie končatín a prstov,
- stuhnutie tváre, hlavne v okolí úst,
- migrény, bolesti hlavy,
- točenie hlavy, závraty, strata rovnováhy,
- precitlivenosť na hluk,
- syndróm nepokojných nôh,
- nadmerná únava, poruchy spánku.

A teraz poďme k chrbtici ...

Je zaujímavé, že chrbtica ako spúšťač, sa v dostupnej literatúre nespomína takmer vôbec a minimálne niekoľko symptómov najmä z popisu panického ataku je úplne totožných so symptómami blokovanej chrbtice:

z popisu panického ataku

palpitácie - pocit tlčúceho srdca, zrýchleného rytmu s možnou tachykardiou

pocity nedostatku dychu

- pocity dusenia

bolesti alebo pocity zvierania na hrudníku, prípadne v krajine srdca

pocit na odpadnutie (mdlobu), neistota v priestore, neurčitý závrat

parestézie symetrické (mravenčenie, mrazenie, brnenie) akcentované akrálne

z popisu tetánie

- kŕče v končatinách,

- tŕpnutie a mravčenie končatín a prstov,

- stuhnutie tváre, hlavne v okolí úst,

- migrény, bolesti hlavy,

- točenie hlavy, závraty, strata rovnováhy,

Ešte raz zopakujem - netvrdím, že za 100% prípadov panickej poruchy a tetánie môžu blokády chrbtice. Ale vidím nepopierateľné súvislosti poukazujúce na koreláciu medzi poruchami hlavne krčnej a hrudnej chrbtice a vyššie opísanými symptómami.

V článkoch 

Blokáda hrudnej chrbtice - tlak a bolesť na hrudi, pichanie pri srdci , 

Bolesti pod lopatkou a na hrudi, spazmy pri lopatke

Migréna a súvislosť s krčnou chrbticou

Blokády hrudnej chrbtice

Bolesti chrbtice vás môžu dohnať až na psychiatriu

Tŕpnutie prstov a končatín - predzvesť vážnejších problémov

Tŕpnutie nôh, rúk a prstov - protrúzia a extrúzia disku 

som popísal symptomatiku blokád jednotlivých častí chrbtice a je podozrivo podobná symptomatike panického ataku a tetánie.

Kde vidím možné prieniky?

V prvom rade je potrebné spomenúť blokády hornej časti hrudnej chrbtice, kde dochádza k iritácii nervov inervujúcich srdce a pľúca. Prítomné sú tlaky na hrudi, zvieravé pocity, pocit dusenia, postihnutý sa zľakne, zvieravý pocit sa prehlbuje, spazmované svalstvo vyvíja väčší tlak na chrbticu, zhoršuje sa cievne zásobenie nervov. Nastupuje mravenčenie prstov, pocity tŕpnutia častí tela, závraty z dôvodu nedokrvovania vestibulárnych aparátov, spúšťajú sa migrény ako radikálna odozva mozgových aparátov na nedostatočné okysličovanie kvôli spazmami cervikálneho svalstva ovplyvňovaný prietok krvi v cievach.

To, čo začalo ako blokáda hornej časti hrudnej chrbtice, sa postupne rozšíri na krčnú chrbticu, svalové spazmy sú tak silné, že zvýšené napätie v chrbtici vyvolá akútnu blokádu. Afektovaná je aj stredná časť hrudnej chrbtice odkiaľ sú inervované medzirebrové svaly. Tie spazmujú tiež, výsledkom je tlak v hrudnom koši, pocit uťahovania slučky vedúci až k nemožnosti sa nadýchnuť, resp. vykonať prirodzený hlboký nádych a výdych.

Slučka sa uťahuje a pacient končí na psychiatrii ako psychiatrický pacient. Liečba je symptomatická a absolútne neúčinná. Blokády hrudnej chrbtice, z dôvodu špecifickej stavby, môžu trvať aj roky, stav sa prehlbuje a z jednoduchej blokády je zrazu diagnóza panická porucha alebo tetánia.

Mimochodom, tetánia sa označuje aj ako stresová porucha mladých 21. storočia. Zaujímavou súvislosťou pri tetánii môže byť zvýšená hladina stresového hormónu kortizolu a jeho negatívneho vplyvu na absorbciu vápnika. Ako sme si už povedali, nižšia hladina vápnika je jedným zo sprievodných javov tetánie.

Či už ide o tetániu alebo panickú poruchu, je zjavné, že v niektorých prípadoch je možná súvislosť s blokádami chrbtice, ktoré bývajú spúšťačom. Nie jediným, ale určite nie zanedbateľným. Prax mi to pravidelne potvrdzuje - po absolvovaní všetkých možných vyšetrení sa nepreukáže ani psychické ani fyzické pozadie problémov a uzavrie sa to slovami "To bude asi od chrbtice".

Ak to je od chrbtice, terapia je pomerne jednoduchá. Spočíva v odblokovaní príslušných segmentov a jednoduchom cielenom cvičení. Stav sa normalizuje v priebehu pár týždňov až v mesiacov, v závislosti od rozsahu problému a jeho trvania. Neurologické fenomény miznú postupne po remodulovaní nervových vzruchov.

Môj záver: symptomatika diagnóz tetánia a panická porucha sa v niektorých častiach kryje so symptomatikou blokád najmä hrudnej chrbtice. Tento fakt by po absolvovaní vyšetrení a absencii iných spúšťačov mal byť dostatočným dôvodom na manuálnu terapiu a rehabilitáciu, predíde sa tak prehlbovaniu problémov.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín, migrén a problémov s vnútornými orgánmi.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu