Spinálna stenóza

17.03.2020

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.


Spinálna stenóza podľa typu

Rozoznávame 2 typy - centrálnu spinálnu stenózu a foraminálnu spinálnu stenózu. Ich spoločným menovateľom je chrbtica a záleží na tom, na ktorý kanálik odkazujeme. V prípade centrálnej stenózy ide priamo o chrbticový kanálik, v ktorom je uložená miecha. V druhom prípade ide o kanálik, ktorým chrbticové nervy opúšťajú chrbticu, tzv. neuroforamen (neuro=nervový, foramen=otvor).

Zjednodušene povedané:

- Pri centrálnej spinálnej stenóze je utláčaná priamo miecha a durálny vak (na obrázku vľavo)

- Pri formaniálnej stenóze je utláčaný chrbticový nerv (na obrázku vpravo)


Spinálna stenóza podľa lokality

Chrbticu si rozdelíme na 3 základné regióny podľa anatomickej stavby a fyziologickej príslušnosti. Máme krčnú, hrudnú a driekovú sekciu, každá má svoje špecifiká aj napriek podobnej stavbe stavcov, platničiek a z nich vyplývajúcich neuroforamín.


Krčná spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s oboma typmi spinálnej stenózy. Vzhľadom na menší priestor dochádza k útlaku nielen nervov, ale aj miechy. Foramína sú úzke a stačí aj 1-2 mm protrúzia, aby došlo ku kontaktu.


Hrudná spinálna stenóza

Spinálna stenóza v tejto časti chrbtice je pomerne vzácna, pretože chrbtica je chránená mohutným hrudným košom, ktorý pôsobí ako ochranný korzet a nedovoľuje platničkám, aby kolabovali a zužovali spinálny priestor.


Drieková spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s foraminálnou stenózou. Je to aj kvôli tomu, lebo miecha končí okolo L1-L2 a ďalej pokračuje ako kauda equina (konský chvost) - sústava nervov, ktoré pripomínajú morfológiou vlasy konského chvosta. Foramína sú pomerne široké a aj pri 3 mm protrúziách nemusí postihnutý reportovať žiadnu bolesť.


Príčiny 

Medzi najčastejšie príčiny patria poškodené platničky a/alebo osteofyty.


Platničky

Smer a rozsah vyklenutia platničky definuje, či bude afektovaný centrálny chrbticový kanál alebo neuroforamen.

Zjednodušene povedané:

- ak je platnička deformovaná mediálne, medzi nervové korene, bude spôsobovať centrálnu spinálnu stenózu a utláčať durálny vak a miechu

- ak je platnička deformovaná mediolaterálne, bude tlačiť na spinálny nerv a spôsobovať neuroforaminálnu stenózu


Spondylolistéza

Súčasťou procesu degenerácie platničiek býva aj pseudospondylolistéza, čiže vzájomný posun stavcov oproti sebe. Dôvodom býva stenčovanie platničky a "kĺzanie" stavca v mediálnom alebo dorzálnom smere.

Z dôvodu posunov stavcov dochádza k priečnemu aj zvislému uzatváraniu foramín, koreňové pošvy sú obťažované priamo stavcovými výbežkami. Zhoršuje sa cievne zásobenie nervov a ozývajú bolesti, na ktoré vegetatívny systém permanentnými spazmami hlbokého svalstva.


Osteofyty

Osteoprodukcia je buď normálna súčasť procesu starnutia organizmu viacmenej každého človeka alebo je dôsledkom autokorečných a adaptačných procesov sprevádzajúcich patológiu kĺbnych systémov.

Najdôležitejším zdrojom bolestí sú osteofyty v blízkosti foraminálneho priestoru alebo výrastky priamo v chrbticovom kanáli. Rozvojom osteofytov sa telo telo bráni neustálym pokusom postihnutého prekonávať bolestivú medzu a poškodzovať kĺbny systém patologickým pohybom. Povedané rečou tela: ak ťa nestačí upozorniť na nesprávny pohyb bolesťou, tak vytvorím výrastky, ktoré ti pohyb znemožnia úplne.

Nové kostné tkanivo tak pribúda na miestach, ktoré majú intímny vzťah k pohybu ako takému a to najmä v priestroch fazetových kĺbov chrbtice a priľahlých neuroforamín.


Symptómy

Symptomatika je pomerne dobre známa:
- pocit diskomfortu v krčnej alebo driekovej chrbtici
- ľahké až stredné bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice
- bolesti vyžarujúce do rúk alebo nôh
- tŕpnutie, brnenie rúk alebo nôh
- mravenčenie prstov
- slabosť vedúca až k neschopnosti ovládať svaly
- strata citlivosti lokalít rúk alebo nôh
- zhoršenie cievneho zásobenia periférnych nervov

- problémy s vyprázdňovaním, inkontinenciou, erekciou


Terapia

Chronická povaha spinálnej stenózy priamo vylučuje akési okamžité zázračné riešenie. Spinálna stenóza (s výnimkou úrazu) sa rozvíja roky a prináša so sebou organické a veľakrát nevratné zmeny na chrbtici. 

Bohatá osteoprodukcia v spolupráci so starnutím organizmu a zhoršovaním regeneračných a metabolických schopností organizmu sú dôvodmi, prečo je spinálnu stenózu potrebné považovať skôr za doživotnú výzvu ako za dočasnú nepríjemnosť.

Cielené cvičenie a liečebný telocvik je základom terapie a kľúčom k zlepšeniu alebo aspoň stabilizovaniu symptómov. Pravidelná spolupráca s terapeutom by mala byť aj v tomto prípade samozrejmosťou. Zaradenie pravidelnej terapie pomáha pri zvládnutí tej časti faktorov, s ktorými si postihnutý nevie dať rady sám.

Môj záver: spinálna stenóza je komplikovaná chronická diagnóza a vyžaduje komplexný prístup. Úprava pohybových návykov, zaradenie cieleného cvičenia a spolupráca s terapeutom sú základné faktory úspechu. Chronická povaha problému priamo implikuje riešenie - dennodenné doživotné úsilie, doslova zmena života ad infinitum.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Toto je asi najčastejší mýtus, resp. najmenej chápaná problematika a rozsiahlosť dezinformácií, ktoré ju sprevádzajú, je priamo úmerná neznalosti problematiky toho, kto sa k nej vyjadruje. Pravda je taká, že je to prísne individuálne. To, ako človek reaguje na dotyk a tlak s ním spojený, záleží na mnohých faktoroch. Vymenujem aspoň tie základné:

Boli ste na masáži a na druhý deň máte chrbát ako po útoku špeciálneho komanda? Dôvodov môže byť niekoľko:

Na správny chod driekovej chrbtice má priamo, či nepriamo vplyv veľké množstvo faktorov. V tele všetko súvisí so všetkým a nedá sa funkčne ani anatomicky oddeliť žiadna jednotka a povedať, že jej kontribúcia k celku je minimálna alebo zanedbateľná.

Cvičíte, cvičíte a nepomáha? Už ste vyskúšali SM systém, McKenzieho systém, DNS systém, pilates, jógu, moje cviky, cvičíte ráno, na obed a večer a stále nič? Stav sa nezlepšuje, bolesti pretrvávajú alebo sa na chvíľu utlmia, aby sa potom vrátili s plnou silou?

Blokády chrbtice, okrem klasických symptómov akými sú bolesť a obmedzenie pohybu, so sebou prinášajú aj menej pochopenú symptomatiku. Vysoký alebo zvýšený tlak a tep patria síce skôr medzi systémové poruchy organizmu, ale sprevádzajú veľmi často aj problémy s chrbticou, hlavne s krčnou a hrudnou.

Zámerne som v názve článku nepoužil adjektívum "správne" a hneď vysvetlím prečo. Nič také, ako správne držanie tela totižto neexistuje. Resp. existuje niekoľko odborných modelov snažiacich sa popísať ako by správne držanie malo vyzerať, ale sú to modely teoretické, abstraktné a vychádzajúce z idealizovanej stavby tela.

Už pomaly v každom popise z RTG alebo MRI vyšetrenia driekovej alebo krčnej chrbtice sa stretneme s konštatovaním, že vyšetrovaný má napriamenú lordózu. Tento fakt sa zvykne úplne ignorovať, zrejme preto, že sa nechápe ako samostatná diagnóza a pritom je to veľmi cenná informácia. Pomáha osvetliť bolesti príslušnej časti chrbtice v...