Spinálna stenóza

17.03.2020

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.


Spinálna stenóza podľa typu

Rozoznávame 2 typy - centrálnu spinálnu stenózu a foraminálnu spinálnu stenózu. Ich spoločným menovateľom je chrbtica a záleží na tom, na ktorý kanálik odkazujeme. V prípade centrálnej stenózy ide priamo o chrbticový kanálik, v ktorom je uložená miecha. V druhom prípade ide o kanálik, ktorým chrbticové nervy opúšťajú chrbticu, tzv. neuroforamen (neuro=nervový, foramen=otvor).

Zjednodušene povedané:

- Pri centrálnej spinálnej stenóze je utláčaná priamo miecha a durálny vak (na obrázku vľavo)

- Pri formaniálnej stenóze je utláčaný chrbticový nerv (na obrázku vpravo)


Spinálna stenóza podľa lokality

Chrbticu si rozdelíme na 3 základné regióny podľa anatomickej stavby a fyziologickej príslušnosti. Máme krčnú, hrudnú a driekovú sekciu, každá má svoje špecifiká aj napriek podobnej stavbe stavcov, platničiek a z nich vyplývajúcich neuroforamín.


Krčná spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s oboma typmi spinálnej stenózy. Vzhľadom na menší priestor dochádza k útlaku nielen nervov, ale aj miechy. Foramína sú úzke a stačí aj 1-2 mm protrúzia, aby došlo ku kontaktu.


Hrudná spinálna stenóza

Spinálna stenóza v tejto časti chrbtice je pomerne vzácna, pretože chrbtica je chránená mohutným hrudným košom, ktorý pôsobí ako ochranný korzet a nedovoľuje platničkám, aby kolabovali a zužovali spinálny priestor.


Drieková spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s foraminálnou stenózou. Je to aj kvôli tomu, lebo miecha končí okolo L1-L2 a ďalej pokračuje ako kauda equina (konský chvost) - sústava nervov, ktoré pripomínajú morfológiou vlasy konského chvosta. Foramína sú pomerne široké a aj pri 3 mm protrúziách nemusí postihnutý reportovať žiadnu bolesť.


Príčiny 

Medzi najčastejšie príčiny patria poškodené platničky a/alebo osteofyty.


Platničky

Smer a rozsah vyklenutia platničky definuje, či bude afektovaný centrálny chrbticový kanál alebo neuroforamen.

Zjednodušene povedané:

- ak je platnička deformovaná mediálne, medzi nervové korene, bude spôsobovať centrálnu spinálnu stenózu a utláčať durálny vak a miechu

- ak je platnička deformovaná mediolaterálne, bude tlačiť na spinálny nerv a spôsobovať neuroforaminálnu stenózu


Spondylolistéza

Súčasťou procesu degenerácie platničiek býva aj pseudospondylolistéza, čiže vzájomný posun stavcov oproti sebe. Dôvodom býva stenčovanie platničky a "kĺzanie" stavca v mediálnom alebo dorzálnom smere.

Z dôvodu posunov stavcov dochádza k priečnemu aj zvislému uzatváraniu foramín, koreňové pošvy sú obťažované priamo stavcovými výbežkami. Zhoršuje sa cievne zásobenie nervov a ozývajú bolesti, na ktoré vegetatívny systém permanentnými spazmami hlbokého svalstva.


Osteofyty

Osteoprodukcia je buď normálna súčasť procesu starnutia organizmu viacmenej každého človeka alebo je dôsledkom autokorečných a adaptačných procesov sprevádzajúcich patológiu kĺbnych systémov.

Najdôležitejším zdrojom bolestí sú osteofyty v blízkosti foraminálneho priestoru alebo výrastky priamo v chrbticovom kanáli. Rozvojom osteofytov sa telo telo bráni neustálym pokusom postihnutého prekonávať bolestivú medzu a poškodzovať kĺbny systém patologickým pohybom. Povedané rečou tela: ak ťa nestačí upozorniť na nesprávny pohyb bolesťou, tak vytvorím výrastky, ktoré ti pohyb znemožnia úplne.

Nové kostné tkanivo tak pribúda na miestach, ktoré majú intímny vzťah k pohybu ako takému a to najmä v priestroch fazetových kĺbov chrbtice a priľahlých neuroforamín.


Symptómy

Symptomatika je pomerne dobre známa:
- pocit diskomfortu v krčnej alebo driekovej chrbtici
- ľahké až stredné bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice
- bolesti vyžarujúce do rúk alebo nôh
- tŕpnutie, brnenie rúk alebo nôh
- mravenčenie prstov
- slabosť vedúca až k neschopnosti ovládať svaly
- strata citlivosti lokalít rúk alebo nôh
- zhoršenie cievneho zásobenia periférnych nervov

- problémy s vyprázdňovaním, inkontinenciou, erekciou


Terapia

Chronická povaha spinálnej stenózy priamo vylučuje akési okamžité zázračné riešenie. Spinálna stenóza (s výnimkou úrazu) sa rozvíja roky a prináša so sebou organické a veľakrát nevratné zmeny na chrbtici. 

Bohatá osteoprodukcia v spolupráci so starnutím organizmu a zhoršovaním regeneračných a metabolických schopností organizmu sú dôvodmi, prečo je spinálnu stenózu potrebné považovať skôr za doživotnú výzvu ako za dočasnú nepríjemnosť.

Cielené cvičenie a liečebný telocvik je základom terapie a kľúčom k zlepšeniu alebo aspoň stabilizovaniu symptómov. Pravidelná spolupráca s terapeutom by mala byť aj v tomto prípade samozrejmosťou. Zaradenie pravidelnej terapie pomáha pri zvládnutí tej časti faktorov, s ktorými si postihnutý nevie dať rady sám.

Môj záver: spinálna stenóza je komplikovaná chronická diagnóza a vyžaduje komplexný prístup. Úprava pohybových návykov, zaradenie cieleného cvičenia a spolupráca s terapeutom sú základné faktory úspechu. Chronická povaha problému priamo implikuje riešenie - dennodenné doživotné úsilie, doslova zmena života ad infinitum.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Nie je to tak dávno, keď bolo z chybného držania tela obviňované nosenie školských tašiek. Aj toto tvrdenie preveril čas a dnes, keď veľké množstvo detí vozia do školy rodičia, začína byť zjavné, že školské tašky sú v tom nevinne. Pretože v aute dieťa sedí bez záťaže na pleciach a napriek tomu si buduje chybné držanie tela. S...

Možno by som mal napísať - stačí prísť ku mne a máte po starostiach. Ale nebola by to celkom pravda a navyše, nerád by som vás obral o radosť zo sebazdokonaľovania a vzrušenie z hľadania vlastnej cesty. Roky som si pri svojich problémoch s chrbticou (spondylolistéza, skolióza, Scheuermann, Schmorlove uzly, hernie platničiek, ...) myslel, že je...

Tenisový lakeť je diagnóza, na ktorej si vylámal zuby nejeden terapeut presvedčený o svojich nekonečných možnostiach pri bolestiach pohybového aparátu. Občas sa zdá, že tenisový lakeť odoláva akejkoľvek snahe a riadi sa vlastnými rehabilitačnými zákonmi. Zdanie neklame a naozaj platí, že najlepšou terapiou je trpezlivosť. Pravidelne sa vynorí...

Rehabilitácia bolestí chrbtice sa týka aj jej neoddeliteľného komponentu - medzistavcovej platničky. Okolo suplementácie všeobecne vznikol miliardový biznis, ktorý sa neštíti ničoho a využíva naivitu a neznalosť kupujúcich ako základné marketingové nástroje. To platí aj pre doplnky týkajúce sa bolestí pohybového aparátu a ich predajcovia nemajú...

Migrenózne bolesti sú snáď jediné, ktoré som v súvislosti so svojou chrbticou ešte nezažil a podľa toho, čo viem od svojich klientov, ani zažiť netúžim. Niekoľkokrát do týždňa ma však navštevujú ľudia s bolesťami hlavy, ktoré pripisujú krčnej chrbtici a preto tejto téme venujem samostatný článok.

Určite to poznáte - pri špecifických pohyboch chrbtice alebo pri uvoľňovaní počas terapie, počujete zreteľný zvuk, podobný zvuku, ktorý vydá zátka vytiahnutá z fľaše. "Plop!"

Platnička, alebo odborne intervertebrálny disk, je väzivovitý útvar, ležiaci medzi dvomi stavcami. Výnimku tvorí prvý krčný stavec, kde je lebka položená priamo na stavci C1 a takisto spojenie C1-C2 je realizované bez platničky. Celkom sa v chrbtici nachádza 23 platničiek, z toho 6 v krčnej chrbtici, 12 v hrudnej a 5 v driekovej.

Protrúzie platničiek patria medzi najčastejšie poruchy chrbtice. Medzinárodná nomenklatúra definuje protrúziu ako vyklenutie menej ako 25% obvodu platničky mimo pôvodný dizajn, pričom je šírka bázy vyklenutia menšia ako dĺžka. Zjednodušene povedané protrúzia platničky znamená, že je malá časť platničky vytlačená za okraj stavca. Obvykle...

Boli ste na masáži a na druhý deň máte chrbát ako po útoku špeciálneho komanda? Dôvodov môže byť niekoľko: