Spinálna stenóza

17.03.2020

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.


Spinálna stenóza podľa typu

Rozoznávame 2 typy - centrálnu spinálnu stenózu a foraminálnu spinálnu stenózu. Ich spoločným menovateľom je chrbtica a záleží na tom, na ktorý kanálik odkazujeme. V prípade centrálnej stenózy ide priamo o chrbticový kanálik, v ktorom je uložená miecha. V druhom prípade ide o kanálik, ktorým chrbticové nervy opúšťajú chrbticu, tzv. neuroforamen (neuro=nervový, foramen=otvor).

Zjednodušene povedané:

- Pri centrálnej spinálnej stenóze je utláčaná priamo miecha a durálny vak (na obrázku vľavo)

- Pri formaniálnej stenóze je utláčaný chrbticový nerv (na obrázku vpravo)


Spinálna stenóza podľa lokality

Chrbticu si rozdelíme na 3 základné regióny podľa anatomickej stavby a fyziologickej príslušnosti. Máme krčnú, hrudnú a driekovú sekciu, každá má svoje špecifiká aj napriek podobnej stavbe stavcov, platničiek a z nich vyplývajúcich neuroforamín.


Krčná spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s oboma typmi spinálnej stenózy. Vzhľadom na menší priestor dochádza k útlaku nielen nervov, ale aj miechy. Foramína sú úzke a stačí aj 1-2 mm protrúzia, aby došlo ku kontaktu.


Hrudná spinálna stenóza

Spinálna stenóza v tejto časti chrbtice je pomerne vzácna, pretože chrbtica je chránená mohutným hrudným košom, ktorý pôsobí ako ochranný korzet a nedovoľuje platničkám, aby kolabovali a zužovali spinálny priestor.


Drieková spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s foraminálnou stenózou. Je to aj kvôli tomu, lebo miecha končí okolo L1-L2 a ďalej pokračuje ako kauda equina (konský chvost) - sústava nervov, ktoré pripomínajú morfológiou vlasy konského chvosta. Foramína sú pomerne široké a aj pri 3 mm protrúziách nemusí postihnutý reportovať žiadnu bolesť.


Príčiny 

Medzi najčastejšie príčiny patria poškodené platničky a/alebo osteofyty.


Platničky

Smer a rozsah vyklenutia platničky definuje, či bude afektovaný centrálny chrbticový kanál alebo neuroforamen.

Zjednodušene povedané:

- ak je platnička deformovaná mediálne, medzi nervové korene, bude spôsobovať centrálnu spinálnu stenózu a utláčať durálny vak a miechu

- ak je platnička deformovaná mediolaterálne, bude tlačiť na spinálny nerv a spôsobovať neuroforaminálnu stenózu


Spondylolistéza

Súčasťou procesu degenerácie platničiek býva aj pseudospondylolistéza, čiže vzájomný posun stavcov oproti sebe. Dôvodom býva stenčovanie platničky a "kĺzanie" stavca v mediálnom alebo dorzálnom smere.

Z dôvodu posunov stavcov dochádza k priečnemu aj zvislému uzatváraniu foramín, koreňové pošvy sú obťažované priamo stavcovými výbežkami. Zhoršuje sa cievne zásobenie nervov a ozývajú bolesti, na ktoré vegetatívny systém permanentnými spazmami hlbokého svalstva.


Osteofyty

Osteoprodukcia je buď normálna súčasť procesu starnutia organizmu viacmenej každého človeka alebo je dôsledkom autokorečných a adaptačných procesov sprevádzajúcich patológiu kĺbnych systémov.

Najdôležitejším zdrojom bolestí sú osteofyty v blízkosti foraminálneho priestoru alebo výrastky priamo v chrbticovom kanáli. Rozvojom osteofytov sa telo telo bráni neustálym pokusom postihnutého prekonávať bolestivú medzu a poškodzovať kĺbny systém patologickým pohybom. Povedané rečou tela: ak ťa nestačí upozorniť na nesprávny pohyb bolesťou, tak vytvorím výrastky, ktoré ti pohyb znemožnia úplne.

Nové kostné tkanivo tak pribúda na miestach, ktoré majú intímny vzťah k pohybu ako takému a to najmä v priestroch fazetových kĺbov chrbtice a priľahlých neuroforamín.


Symptómy

Symptomatika je pomerne dobre známa:
- pocit diskomfortu v krčnej alebo driekovej chrbtici
- ľahké až stredné bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice
- bolesti vyžarujúce do rúk alebo nôh
- tŕpnutie, brnenie rúk alebo nôh
- mravenčenie prstov
- slabosť vedúca až k neschopnosti ovládať svaly
- strata citlivosti lokalít rúk alebo nôh
- zhoršenie cievneho zásobenia periférnych nervov

- problémy s vyprázdňovaním, inkontinenciou, erekciou


Terapia

Chronická povaha spinálnej stenózy priamo vylučuje akési okamžité zázračné riešenie. Spinálna stenóza (s výnimkou úrazu) sa rozvíja roky a prináša so sebou organické a veľakrát nevratné zmeny na chrbtici. 

Bohatá osteoprodukcia v spolupráci so starnutím organizmu a zhoršovaním regeneračných a metabolických schopností organizmu sú dôvodmi, prečo je spinálnu stenózu potrebné považovať skôr za doživotnú výzvu ako za dočasnú nepríjemnosť.

Cielené cvičenie a liečebný telocvik je základom terapie a kľúčom k zlepšeniu alebo aspoň stabilizovaniu symptómov. Pravidelná spolupráca s terapeutom by mala byť aj v tomto prípade samozrejmosťou. Zaradenie pravidelnej terapie pomáha pri zvládnutí tej časti faktorov, s ktorými si postihnutý nevie dať rady sám.

Môj záver: spinálna stenóza je komplikovaná chronická diagnóza a vyžaduje komplexný prístup. Úprava pohybových návykov, zaradenie cieleného cvičenia a spolupráca s terapeutom sú základné faktory úspechu. Chronická povaha problému priamo implikuje riešenie - dennodenné doživotné úsilie, doslova zmena života ad infinitum.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Čím hlbšie rozumiem problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu, tým viac mám pokory. Prešiel som dlhú cestu k pochopeniu, že nie všetko sa dá v tele opraviť a niekedy je najlepším riešením zmieriť sa s nevyhnutným - operáciou alebo doživotným diskomfortom. Aj tu však platí, že vždy sa dá niečo urobiť pre zlepšenie stavu tela a ak to...

Dlhodobé daždivé, chladné a vlhké počasie zhruba od októbra do marca so sebou prináša jeden zaujímavý zdravotný fenomén. Vo zvýšenej miere sa začnú vyskytovať akútne prípady prudkých bolestí driekovej a krčnej chrbtice, ľudovo povedané "seknutí". Ak ste to ešte nezažili, ide o miestami až o takú bolesť chrbtice, ktorá vás núti dokola brať...

Výber stoličky je téma, ktorá sa v súvislosti s bolesťami chrbtice objavuje pomerne často. Od stoličky sa očakáva, že vďaka nej prestanú bolesti, ak sa už objavili alebo dokonca, že bude mať preventívny účinok. Ako každá téma dotýkajúca sa bolestí pohybového aparátu, aj táto je prešpikovaná polopravdami, informáciami vytrhnutými z kontextu...

K tejto otázke sa hneď po matracoch a vankúšoch objavuje asi najviac nezmyslov. Ako sme si už povedali v článkoch

Výber vankúša, rovnako ako výber matraca, je individuálna záležitosť. Povedali sme si o tom v článku

Pri písaní tohto článku ma nesponzoroval žiadny výrobca matracov, preto sa vám možno budú informácie v ňom obsiahnuté zdať neuveriteľné a odlišné od všeobecne šírenej propagandy.

Tento článok som napísal už v roku 2014 a teraz som sa rozhodol ho revidovať a doplniť o aktualizované informácie. V žiadnom prípade by nemal byť prijatý ako pokyn k odmietaniu farmakologickej liečby, práve naopak. Mojím cieľom je prispieť k pochopeniu úlohy liekov pri terapii bolestí pohybového aparátu, pretože sa ich úloha buď neprimerane...

Privítal som ďalšieho klienta a na otázku, čo odo mňa potrebuje, odpovedal niečo v tom zmysle, že nedávno ma navštívil jeho známy s akútnou blokádou driekovej chrbtice. "No a vy ste ho ponaprávali a on už na druhý deň hral futbal a mňa bolia kríže už 5 rokov, tak ponaprávajte aj mňa, aby ma to nebolelo". Takéto očakávanie...

Možno aj tento obrázok spôsobil, že sa všeobecne považuje hlboký predklon za najnebezpečnejší pre driekovú chrbticu, špeciálne pre segment L5-S1. Aj keď mu nemožno uprieť istú informačnú hodnotu, takáto zjednodušená fyzikálna interpretácia vedie k mylným záverom. Pre lepšie pochopenie zaťaženia spodnej časti driekovej chrbtice potrebujeme pochopiť...

Ak vyjdeme z definície kĺbu ako pohyblivého spoja dvoch navzájom sa dotýkajúcich častí celku umožňujúceho obmedzený pohyb, potom sa na kĺb môžeme pozrieť ako na bod, okolo ktorého sa kosti otáčajú alebo v prípade fazetových kĺbov posúvajú. Primárnou funkciou kĺbu je teda pohyb, nie stabilizácia. Ak sa kĺb používa funkčne, t.j. ak je hlavne...

Ako správne držať telo je otázka priťahujúca čoraz väčší záujem. Dôvodom je to, že sa konečne začína chápať súvislosť medzi dlhodobým celodenným pohybom a štrukturálnymi zmenami chrbtice v horizonte desiatok rokov. Pretože áno, poškodené platničky a artrózu fazetových kĺbov chrbtice si dokážete vyrobiť aj tým, ako stojíte a chodíte. Silové...