Spinálna stenóza

17.03.2020

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.


Spinálna stenóza podľa typu

Rozoznávame 2 typy - centrálnu spinálnu stenózu a foraminálnu spinálnu stenózu. Ich spoločným menovateľom je chrbtica a záleží na tom, na ktorý kanálik odkazujeme. V prípade centrálnej stenózy ide priamo o chrbticový kanálik, v ktorom je uložená miecha. V druhom prípade ide o kanálik, ktorým chrbticové nervy opúšťajú chrbticu, tzv. neuroforamen (neuro=nervový, foramen=otvor).

Zjednodušene povedané:

- Pri centrálnej spinálnej stenóze je utláčaná priamo miecha a durálny vak (na obrázku vľavo)

- Pri formaniálnej stenóze je utláčaný chrbticový nerv (na obrázku vpravo)


Spinálna stenóza podľa lokality

Chrbticu si rozdelíme na 3 základné regióny podľa anatomickej stavby a fyziologickej príslušnosti. Máme krčnú, hrudnú a driekovú sekciu, každá má svoje špecifiká aj napriek podobnej stavbe stavcov, platničiek a z nich vyplývajúcich neuroforamín.


Krčná spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s oboma typmi spinálnej stenózy. Vzhľadom na menší priestor dochádza k útlaku nielen nervov, ale aj miechy. Foramína sú úzke a stačí aj 1-2 mm protrúzia, aby došlo ku kontaktu.


Hrudná spinálna stenóza

Spinálna stenóza v tejto časti chrbtice je pomerne vzácna, pretože chrbtica je chránená mohutným hrudným košom, ktorý pôsobí ako ochranný korzet a nedovoľuje platničkám, aby kolabovali a zužovali spinálny priestor.


Drieková spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s foraminálnou stenózou. Je to aj kvôli tomu, lebo miecha končí okolo L1-L2 a ďalej pokračuje ako kauda equina (konský chvost) - sústava nervov, ktoré pripomínajú morfológiou vlasy konského chvosta. Foramína sú pomerne široké a aj pri 3 mm protrúziách nemusí postihnutý reportovať žiadnu bolesť.


Príčiny 

Medzi najčastejšie príčiny patria poškodené platničky a/alebo osteofyty.


Platničky

Smer a rozsah vyklenutia platničky definuje, či bude afektovaný centrálny chrbticový kanál alebo neuroforamen.

Zjednodušene povedané:

- ak je platnička deformovaná mediálne, medzi nervové korene, bude spôsobovať centrálnu spinálnu stenózu a utláčať durálny vak a miechu

- ak je platnička deformovaná mediolaterálne, bude tlačiť na spinálny nerv a spôsobovať neuroforaminálnu stenózu


Spondylolistéza

Súčasťou procesu degenerácie platničiek býva aj pseudospondylolistéza, čiže vzájomný posun stavcov oproti sebe. Dôvodom býva stenčovanie platničky a "kĺzanie" stavca v mediálnom alebo dorzálnom smere.

Z dôvodu posunov stavcov dochádza k priečnemu aj zvislému uzatváraniu foramín, koreňové pošvy sú obťažované priamo stavcovými výbežkami. Zhoršuje sa cievne zásobenie nervov a ozývajú bolesti, na ktoré vegetatívny systém permanentnými spazmami hlbokého svalstva.


Osteofyty

Osteoprodukcia je buď normálna súčasť procesu starnutia organizmu viacmenej každého človeka alebo je dôsledkom autokorečných a adaptačných procesov sprevádzajúcich patológiu kĺbnych systémov.

Najdôležitejším zdrojom bolestí sú osteofyty v blízkosti foraminálneho priestoru alebo výrastky priamo v chrbticovom kanáli. Rozvojom osteofytov sa telo telo bráni neustálym pokusom postihnutého prekonávať bolestivú medzu a poškodzovať kĺbny systém patologickým pohybom. Povedané rečou tela: ak ťa nestačí upozorniť na nesprávny pohyb bolesťou, tak vytvorím výrastky, ktoré ti pohyb znemožnia úplne.

Nové kostné tkanivo tak pribúda na miestach, ktoré majú intímny vzťah k pohybu ako takému a to najmä v priestroch fazetových kĺbov chrbtice a priľahlých neuroforamín.


Symptómy

Symptomatika je pomerne dobre známa:
- pocit diskomfortu v krčnej alebo driekovej chrbtici
- ľahké až stredné bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice
- bolesti vyžarujúce do rúk alebo nôh
- tŕpnutie, brnenie rúk alebo nôh
- mravenčenie prstov
- slabosť vedúca až k neschopnosti ovládať svaly
- strata citlivosti lokalít rúk alebo nôh
- zhoršenie cievneho zásobenia periférnych nervov

- problémy s vyprázdňovaním, inkontinenciou, erekciou


Terapia

Chronická povaha spinálnej stenózy priamo vylučuje akési okamžité zázračné riešenie. Spinálna stenóza (s výnimkou úrazu) sa rozvíja roky a prináša so sebou organické a veľakrát nevratné zmeny na chrbtici. 

Bohatá osteoprodukcia v spolupráci so starnutím organizmu a zhoršovaním regeneračných a metabolických schopností organizmu sú dôvodmi, prečo je spinálnu stenózu potrebné považovať skôr za doživotnú výzvu ako za dočasnú nepríjemnosť.

Cielené cvičenie a liečebný telocvik je základom terapie a kľúčom k zlepšeniu alebo aspoň stabilizovaniu symptómov. Pravidelná spolupráca s terapeutom by mala byť aj v tomto prípade samozrejmosťou. Zaradenie pravidelnej terapie pomáha pri zvládnutí tej časti faktorov, s ktorými si postihnutý nevie dať rady sám.

Môj záver: spinálna stenóza je komplikovaná chronická diagnóza a vyžaduje komplexný prístup. Úprava pohybových návykov, zaradenie cieleného cvičenia a spolupráca s terapeutom sú základné faktory úspechu. Chronická povaha problému priamo implikuje riešenie - dennodenné doživotné úsilie, doslova zmena života ad infinitum.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.

Ďalšou z oblastí, ktorú náš zdravotný systém absolútne zanedbáva, je komunikácia s pacientom. Väčšinou sa obmedzuje iba na otázky k symptomatike a je to celkom pochopiteľné. Medicínsky pracovník jednoducho nemá čas na to, aby s pacientom prešiel detailne anamnézu a etiológiu problému, čím sa pripravuje o informácie dôležité pre pochopenie...

Typickým príkladom, pri ktorom sa ignorujú dermatovertebrálne vzťahy, sú bolesti pod pravým a ľavým rebrovým oblúkom. Pacient referuje symptomatiku v epigastriu, prípadne v mezogastriu, a táto sa okamžite pripisuje problémom vo viscerálnom teréne. USG brucha a ďalšie vyšetrenia neodhalia žiadnu patológiu, vnútorné orgány sú v norme, biochémia a...

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku: