Spinálna stenóza

17.03.2020

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.


Spinálna stenóza podľa typu

Rozoznávame 2 typy - centrálnu spinálnu stenózu a foraminálnu spinálnu stenózu. Ich spoločným menovateľom je chrbtica a záleží na tom, na ktorý kanálik odkazujeme. V prípade centrálnej stenózy ide priamo o chrbticový kanálik, v ktorom je uložená miecha. V druhom prípade ide o kanálik, ktorým chrbticové nervy opúšťajú chrbticu, tzv. neuroforamen (neuro=nervový, foramen=otvor).

Zjednodušene povedané:

- Pri centrálnej spinálnej stenóze je utláčaná priamo miecha a durálny vak (na obrázku vľavo)

- Pri formaniálnej stenóze je utláčaný chrbticový nerv (na obrázku vpravo)


Spinálna stenóza podľa lokality

Chrbticu si rozdelíme na 3 základné regióny podľa anatomickej stavby a fyziologickej príslušnosti. Máme krčnú, hrudnú a driekovú sekciu, každá má svoje špecifiká aj napriek podobnej stavbe stavcov, platničiek a z nich vyplývajúcich neuroforamín.


Krčná spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s oboma typmi spinálnej stenózy. Vzhľadom na menší priestor dochádza k útlaku nielen nervov, ale aj miechy. Foramína sú úzke a stačí aj 1-2 mm protrúzia, aby došlo ku kontaktu.


Hrudná spinálna stenóza

Spinálna stenóza v tejto časti chrbtice je pomerne vzácna, pretože chrbtica je chránená mohutným hrudným košom, ktorý pôsobí ako ochranný korzet a nedovoľuje platničkám, aby kolabovali a zužovali spinálny priestor.


Drieková spinálna stenóza

V tejto časti chrbtice sa stretávame najčastejšie s foraminálnou stenózou. Je to aj kvôli tomu, lebo miecha končí okolo L1-L2 a ďalej pokračuje ako kauda equina (konský chvost) - sústava nervov, ktoré pripomínajú morfológiou vlasy konského chvosta. Foramína sú pomerne široké a aj pri 3 mm protrúziách nemusí postihnutý reportovať žiadnu bolesť.


Príčiny 

Medzi najčastejšie príčiny patria poškodené platničky a/alebo osteofyty.


Platničky

Smer a rozsah vyklenutia platničky definuje, či bude afektovaný centrálny chrbticový kanál alebo neuroforamen.

Zjednodušene povedané:

- ak je platnička deformovaná mediálne, medzi nervové korene, bude spôsobovať centrálnu spinálnu stenózu a utláčať durálny vak a miechu

- ak je platnička deformovaná mediolaterálne, bude tlačiť na spinálny nerv a spôsobovať neuroforaminálnu stenózu


Spondylolistéza

Súčasťou procesu degenerácie platničiek býva aj pseudospondylolistéza, čiže vzájomný posun stavcov oproti sebe. Dôvodom býva stenčovanie platničky a "kĺzanie" stavca v mediálnom alebo dorzálnom smere.

Z dôvodu posunov stavcov dochádza k priečnemu aj zvislému uzatváraniu foramín, koreňové pošvy sú obťažované priamo stavcovými výbežkami. Zhoršuje sa cievne zásobenie nervov a ozývajú bolesti, na ktoré vegetatívny systém permanentnými spazmami hlbokého svalstva.


Osteofyty

Osteoprodukcia je buď normálna súčasť procesu starnutia organizmu viacmenej každého človeka alebo je dôsledkom autokorečných a adaptačných procesov sprevádzajúcich patológiu kĺbnych systémov.

Najdôležitejším zdrojom bolestí sú osteofyty v blízkosti foraminálneho priestoru alebo výrastky priamo v chrbticovom kanáli. Rozvojom osteofytov sa telo telo bráni neustálym pokusom postihnutého prekonávať bolestivú medzu a poškodzovať kĺbny systém patologickým pohybom. Povedané rečou tela: ak ťa nestačí upozorniť na nesprávny pohyb bolesťou, tak vytvorím výrastky, ktoré ti pohyb znemožnia úplne.

Nové kostné tkanivo tak pribúda na miestach, ktoré majú intímny vzťah k pohybu ako takému a to najmä v priestroch fazetových kĺbov chrbtice a priľahlých neuroforamín.


Symptómy

Symptomatika je pomerne dobre známa:
- pocit diskomfortu v krčnej alebo driekovej chrbtici
- ľahké až stredné bolesti krčnej alebo driekovej chrbtice
- bolesti vyžarujúce do rúk alebo nôh
- tŕpnutie, brnenie rúk alebo nôh
- mravenčenie prstov
- slabosť vedúca až k neschopnosti ovládať svaly
- strata citlivosti lokalít rúk alebo nôh
- zhoršenie cievneho zásobenia periférnych nervov

- problémy s vyprázdňovaním, inkontinenciou, erekciou


Terapia

Chronická povaha spinálnej stenózy priamo vylučuje akési okamžité zázračné riešenie. Spinálna stenóza (s výnimkou úrazu) sa rozvíja roky a prináša so sebou organické a veľakrát nevratné zmeny na chrbtici. 

Bohatá osteoprodukcia v spolupráci so starnutím organizmu a zhoršovaním regeneračných a metabolických schopností organizmu sú dôvodmi, prečo je spinálnu stenózu potrebné považovať skôr za doživotnú výzvu ako za dočasnú nepríjemnosť.

Cielené cvičenie a liečebný telocvik je základom terapie a kľúčom k zlepšeniu alebo aspoň stabilizovaniu symptómov. Pravidelná spolupráca s terapeutom by mala byť aj v tomto prípade samozrejmosťou. Zaradenie pravidelnej terapie pomáha pri zvládnutí tej časti faktorov, s ktorými si postihnutý nevie dať rady sám.

Môj záver: spinálna stenóza je komplikovaná chronická diagnóza a vyžaduje komplexný prístup. Úprava pohybových návykov, zaradenie cieleného cvičenia a spolupráca s terapeutom sú základné faktory úspechu. Chronická povaha problému priamo implikuje riešenie - dennodenné doživotné úsilie, doslova zmena života ad infinitum.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.