Impingement syndróm bolestivého ramena, zamrznuté rameno a bolesti vystreľujúce do ruky

17.10.2018

Problém súvisiaci s chrbticou, s ktorým sa tiež v praxi často stretávam, sa odborne volá bolestivé rameno alebo zamrznuté rameno.

Zahŕňa celú škálu symptómov, bolesť ramena, obmedzenia pohybu ramena až po úplnú neschopnosť pohnúť rukou najmä nad úroveň pliec. Často je prítomná bodavá alebo pálivá bolesť, vystreľujúca do ruky, prípadne od chrbtice či ku chrbtici.

Vo väčšine prípadov je zmrznuté rameno dôsledkom, nie príčinou, čiže problém nie je v ramene samotnom, ale je prenesený z iných zdrojov. Preto nepomáhajú obstreky ramena, ani cvičenie, akupunktúra a ďalšie techniky.

Zmrznuté rameno si človek vybuduje postupne. Na začiatku sú funkčné blokády spodnej časti krčnej chrbtice a je zaujímavé, že postihnutý sa často sťažuje nielen na bolesti ramena, ale aj na bolesti v spodnej časti krčnej chrbtice a tento fakt sa pravidelne ignoruje, pritom má zásadný podiel na vývoji zmrznutého ramena a impingemente.

Ako sme si už povedali v článku Smartfón syndróm – radikulopatia nervov brachiálneho plexu alebo v článku Radikulopatia – popis, symptómy, konzervatívne možnosti terapie, v dnešnej dobe dostáva najviac zabrať oblasť krčnej chrbtice v priestore C5-C6, čo je mimochodom segment, z ktorého vychádza podstatná časť inervácie rotátorových svalov, čiže svalov, ktoré ovládajú chod ruky. Patria sem m.suprascapularis, teres minor, infra a supraspinatus.

Dráždené nervy brachiálneho plexu postupne ústia v spazmovanie rotátorových svalov. Sťahovanie svalov tlačí hlavicu do jamky a rozvíjajú sa lokálne zápaly. To isté sa deje s akromioklavikulárnym spojom, subakromiálna burza je preťažovaná axiálnym ťahom, spúšťa sa zápalová odveta a tvorba kalcifikátov.

Rameno postupne mrzne - postihnutý obmedzuje pohyb z dôvodu bolesti, svaly sa ešte viac skracujú a slučka sa uťahuje.

Viac v článku Bolesť ramena - problém prenesený z krčnej chrbtice.


Anatómia

Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele, z čoho vyplýva, že je vystavený zvýšenému riziku poranenia z dôvodu preťažovania. Kostný systém sa skladá z kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti. Tieto kosti tvoria dva kĺby-akromioklavikulárny (spoj medzi najvyšším miestom lopatky a kľúčnou kosťou) a glenohumerálny (spoj medzi ramennou kosťou a miskovitou časťou lopatky).

Zo svalových skupín sú pre syndróm bolestivého ramena dôležité 4 rotátory - nadhrebeňový a podhrebeňový sval, podlopatkový sval a malý oblý sval, ktorých šľachy tvoria tzv. rotátorovú manžetu.

Príčiny bolesti

Príčiny, prečo rameno zamrzne, nie sú zatiaľ úplne jasné, usudzuje sa na postupné obmedzenie pohybu z dôvodu bolesti po preťažení, poruchy svalstva, zápaly a degeneratívne postihnutia, zmeny alebo blokády krčnej chrbtice.

Ja sa v praxi stretávam najmä s tým, čo som popísal vyššie, čiže z blokád krčnej chrbtice sa postupne vyvinie problém s ramenom.

Vo svojej praxi som sa stretol aj s prípadom, kedy mal postihnutý poranené pravé rameno a onedlho, zrejme z dôvodu odľahčovania poranenej ruky, si vybudoval problémy s druhým ramenom.

Symptómy

- Bolesti v ramene

- Bolesti pri upažení a ďalších pohyboch

- Bodavá a pálivá bolesť v ramennom kĺbe

- Problém s upažením

- Problém so zdvihnutím ruky nad hlavu

- Bolesti vystreľujúce do ruky

- Impingement syndróm - postihnutie priestoru medzi lopatkou a kľúčnou kosťou, kde dochádza k zúženiu a tlaku na šlachy rotátorovej manžety z dôvodu spazmovania svalov ramena

Ak sa zmrznuté rameno adekvátne a rýchlo nerieši, dochádza k tvorbe kalcifikátov, poškodzovaniu šliach a je nevyhnutný operačný zásah.

Terapia

V praxi sa mi osvedčil nasledujúci postup.

Uvoľnenie krčnej chrbtice, hlavne jej spodnej časti od C5 po C7 a prechodu krčnej a hrudnej chrbtice C7-Th1. Z týchto stavcov odstupuje tzv. brachiálny plexus inervujúci hornú končatinu a jeho uvoľnenie ma okamžité účinky na uvoľnenie svalstva ovládajúceho aj rameno.

Ďalej odporúčam silnú masáž 4 rotátorov, najmä podhrebeňového svalu, ktorý je najdostupnejší z celej štvorice. Veľmi silným bodom uvoľňujúcim celé okolie lopatky a rameno je spúšťací bod cca v jeho strede. Silnou stimuláciou sa dá dosiahnuť okamžitý uvoľňujúci efekt a cvičením sa zamrznuté rameno postupne rozhýbe.

Postupne znamená rádovo v týždňoch až mesiacoch.

Terapiu obvykle končím silnou stimuláciou bodov na ruke, ktoré súvisia s nervami brachiálneho plexu a majú razantný účinok na "reštart" nervového systému. (V prípade záujmu o hlbšie pochopenie súvislostí, odporúčam naštudovať si vrátkovú teóriu bolesti alebo endorfínovú teóriu, prípadne si prečítajte tento článok). V týchto bodoch je kontakt s nervami najjednoduchší, nakoľko sú kryté iba veľmi tenkou vrstvou tkanív a výborne sa lokalizujú a stimulujú.

Môj záver: bolesť ramena, zmrznuté rameno alebo impingement syndróm sa dá pomerne rýchlo a jednoducho odstrániť za predpokladu, že sa podchytí ešte v počiatočných fázach. S predlžujúcim sa časom sa problém komplikuje, dochádza k rozvoju osteofytov, poškodeniu šliach, demobilizácii svalov a nakoniec vyústi v operačný zásah.

Článok bol upravený a doplnený 17.10.2018. 

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu