Prečo nejem lieky

25.09.2021

Tento článok som napísal už v roku 2014 a teraz som sa rozhodol ho revidovať a doplniť o aktualizované informácie. V žiadnom prípade by nemal byť prijatý ako pokyn k odmietaniu farmakologickej liečby, práve naopak. Mojím cieľom je prispieť k pochopeniu úlohy liekov pri terapii bolestí pohybového aparátu, pretože sa ich úloha buď neprimerane preceňuje alebo úplne popiera, či bagatelizuje.

Disclaimer: Akékoľvek informácie v tomto článku sú súkromným názorom a nesmú byť interpretované ako názor odborného pracovníka s príslušným vzdelaním v oblasti medicíny, farmakológie alebo iných dotknutých oblastí.

Pôvodny názov článku som ponechal, aj keď dnes s odstupom času by som skôr použil tento titulok: "Prečo sa vyhýbam nadmernej a pravidelnej kozumácii liekov na bolesti pohybového aparátu". Ani v roku 2014 pri písaní pôvodného článku som však proti umiernenej konzumácii liekov nemal výhrady, takže by som rád predišiel otázke, ktorá automaticky napadne čitateľom ako prvá. Či som nezmenil postoj pod vplyvom farmabiznisu a systému zdravotnej starostlivosti postavenom na potláčaní symptómov.

Nezmenil a tvrdím to isté, čo pred rokmi a dnes to už môžem potvrdiť empiricky nielen na základe vlastných skúseností s bolesťami pohybového aparátu, ale aj na základe skúseností pracovných. Žiadny liek, ani doplnok nie je a nebude koncepčnou odpoveďou na vaše problémy. Pretože do problémov s pohybových aparátom sa dostávame prednostne pohybom alebo jeho absenciou a tu je potrebné začať. Áno, je tu ešte skupina geneticky podmienených problémov, nepopieram. Ale aj tá sa da do veľkej miery kontrolovať práve správnym pohybovým režimom práve v rozumne spolupráci s liekmi a doplnkami.

"Prečo sa vyhýbam nadmernej a pravidelnej kozumácii liekov na bolesti pohybového aparátu?"


1. Považujem telo za dokonalý nástroj, ktorý sa dokáže opraviť sám, ak dostane adekvátnu externú pomoc a najmä pokoj a priestor.

Ak ho navyše podporíte tým, že si budete vizualizovať želaný zdravotný stav, Vaše telo Vás k nemu dovedie. Jednoducho tam, kde je vôľa, je aj cesta. Vyžaduje to však zmenu životného štýlu na viacerých úrovniach, pretože opakovať ten istý vzor a očakávať iný výsledok je nezmysel. Rozoberal som to raz s jedným stavbárom s dvomi poškodenými driekovými platničkami. Na otázku, či sa to dá zrehabilitovať, som mu úprimne odpovedal, že dá, ale neviem si to dosť dobre predstaviť pri práci, ktorú vykonáva. Ak jeho drieková chrbtica denne musí preniesť, niekoľko ton záťaže v nevyhovujúcich uhloch, je vysoko pravdepodobné, že sa ešte viac poškodí a neexistuje žiadne cvičenie ani terapia, ktoré by to napravili.

Príklad z praxe: 41 ročný muž so spondylolistézou a protrúziami platničiek. Jednoduchým a najmä pravidelným cvičením zameraným predovšetkým na aktiváciu svalov telesného jadra sa podarilo stav stabilizovať s prítomnosťou akceptovateľných občasných bolestí a diskomfortu.


2. Pozitívne myslenie je vítané. Každá cesta začína prvým krokom a každému kroku predchádza prvá myšlienka.

Ak je ňou naozaj túžba zvládnuť svoj zdravotný stav, zvládnete ho. A chce to občas iba pravidelne a systematicky ísť si za svojím. Treba však brať do úvahy, že myšlienková abstrakcia naráža na hradbu reality a tam, kde pribudli štrukturálne zmeny, tam ubúdajú konzervatívne možnosti terapie. Treba byť realista, pretože naozaj sa nedá opraviť všetko a hlavne nie poškodené časti tela. Dá sa však pracovať na funkcii aj za zhoršených telesných podmienok.

Príklad z praxe: 33 ročný muž s 18 rokov pretrvávajúcimi migrenóznymi bolesťami hlavy, závratmi a slabosťou. Už po prvej návšteve vymiznutie komplikácii na 3 týždne, po druhej na mesiac, po tretej na dva mesiace. Dnes už na terapie 2 roky nechodí, podľa vlastných slov nepotrebuje.


3. Čas je faktor, ktorý zohráva dôležitú úlohu.

Občas sú zdravotné "problémy" len akýmsi nasmerovaním, ukazovateľom a netreba ich hneď radikálne riešiť. Ako prišli, tak odídu. Prestali sme sa úplne počúvať a namiesto komunikácie so svojim vnútrom hľadáme externé riešenie a to hneď a zaraz. Bolesť napríklad je normálny ochranný mechanizmus, za ktorým treba hľadať príčinu a nie ju bezhlavo vypínať farmakami. Nespavosť môže byť dôsledkom preťaženej psyché a zbytočne ju budete riešiť dlhodobo tabletkami, ak pretrváva príčina tkvejúca v životnom štýle.

Príklad z praxe: 40 ročná žena, ktorá sa niekoľko týždňov pravidelne budila v noci v čase medzi 2 až 4 hodinou. Namiesto liekov začala čítať knihy a po hodine dvoch opäť zaspala. Komplikácie po čase zmizli, dnes je spánok plnohodnotný a neprerušovaný.


4. Každú chorobu a komplikáciu vnímam ako príležitosť.

Choroba ma núti hľadať riešenia, vzdelávať sa, bojovať, nevzdávať sa, meditovať, vizualizovať, jednoducho pracovať na sebe. Je až zarážajúce, kam Vás zdravotné komplikácie môžu doviesť. V k životným výzvam sa môžete postaviť iba dvomi spôsobmi. Ako obeť, a tým pádom budú pre vás bičom alebo ako víťaz a tým pádom budú príležitosťou pre rast a prosperitu.

Príklad z praxe: mňa moje bolesti chrbtice priviedli až sem - k napísaniu tohto článku, ale najmä k práci, ktorú milujem a okrem toho, že ma baví a živí, pomohla mi aj s mojimi problémami.


5. Uvedomujem si prepojenie medzi fýzis a psyché.

Poznáte to pod názvom somatizácia - jednoducho po istom čase sa veci z psychiky začnú zhmotňovať na tele v podobe "chorôb". Darmo budem liečiť telo, keď chorý je duch, keď dokola opakujem tie isté vzorce chovania, ktoré ma nakoniec privedú k chorobe. 

Príklad z praxe: 35 ročný muž trpiaci úpornou zápchou, bez nálezu. Po práci na vlastnej psychike (eliminácia obáv z nedostatku prejavujúca sa až lakomosťou, pochopenie súvislosti s detstvom, zmena prijímania života,...) je opísaný problém minulosťou.


6. Vnímam farmabiznis ako príliš orientovaný na peniaze.

A tam, kde hrajú prím peniaze a finančné ciele, tam je obvykle obrovský tlak na ich dosahovanie a všetko ostatné ide bokom. Liečenie sa naozaj zúžilo hlavne na predpisovanie liekov, nie je výnimočné nájsť pacienta, ktorý denne berie aj desať rôznych druhov, pričom dva má predpísané na zdravotný problém, štyri na elimináciu nežiadúcich účinkov tých dvoch liekov a zvyšné štyri na elimináciu nežiadúcich účinkov tých štyroch predtým. To nie je kritika systému, ale konštatovanie. Interdisciplinárna komunikácia v medicíne takmer vymizla. Na druhej strane musím férovo uznať, že alopatický prístup umožnil obrovské kroky na poli diagnostiky a detailného pochopenia fungovania tela. Návrat ku komplexnému pohľadu na zdravotné problémy však v súčasnom systéme absentuje a stáva sa tak lákavou výzvou do budúcna.

Príklad z praxe: 38 ročný športovec, burzitída pravého ramena. Po dvoch mesiacoch oddychu a jemného cvičenia spontánne vymiznutie problémov. Dnes opäť športuje naplno, s upraveným tréningovým režimom so zakomponovanou regeneráciou.


7. Akceptujem placebo efekt.

Resp. mechanizmus, ktorý sa za tzv. placebo efektom skrýva. Pretože ak verím (ergo naprogramujem si vedomie a podvedomie) na to, že ma vylieči aj čistá voda, tak sa tak môže stať. Lieky, terapie, doplnky výživy... považujem len za nositeľov informácie, za kľúče k dverám toho najmocnejšieho nástroja s netušenými uzdravovacími možnosťami - k svojej duši. Pacienti, ktorí prekonali náročné systémové poruchy organizmu ako rakovina, roztrúsená skleróza alebo bolesti chrbtice, sa zhodujú v tom, že ich práca na vlasnej psyché a viera v uzdravenie nezanedbateľným spôsobom posunula na ceste vpred.

Príklad z praxe: 43 ročná žena, diagnóza skleróza multiplex. Po nástupe symptómov radikálne zmenila prístup k sebe a svojmu telu. Dnes jazdí cyklomaratóny a šplhá po skalách. Choroba je v totálnej remisii.


8. Som realista, čo sa týka reálnej využiteľnosti liečiv.

Poviem príklad: trápia Vás kríže. Dáte si tabletku od bolesti. Účinná latka však neovplyvňuje len zdroj bolesti, ale celý nervový systém. A to tým, že inhibuje produkciu niektorých neurotransmiterov (toľko z oficiálnych zdrojov). Tabletka nie je riešením príčin problém, iba potláča symptomatiku. K bolestiam driekovej chrbtice sa dostanete väčšinou postupne, nefyziologickým zaťažením. Kým sa nezmenia pohybové vzory a nezačne s logickou rehabilitáciou, systém bude degradovať. Úloha farmakologickej liečby spočíva v krátkodobom utlmení systému, aby s ním bolo možné začať rehabilitovať.

Prosím Vás, aby ste tento článok vnímali ako môj pohľad na svet, v žiadnom prípade si neuzurpujem právo na neomylnosť a nikoho nenabádam, aby prestal užívať lieky. Rešpektujem a vážim si prácu lekárov a hľadím na ich poslanie s úctou, najmä v tejto neľahkej dobe. Pevne verím, že tak ako doteraz, to nebudem nútený s konzumáciou farmák preháňať a prajem aj Vám plnohodnotný život a objavovanie jeho krás na ceste za sebapoznaním.

Problematike využitia liekov a doplnkov pri terapii som venoval samostatné články, odporúčam si ich preštudovať.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Tento článok som napísal už v roku 2014 a teraz som sa rozhodol ho revidovať a doplniť o aktualizované informácie. V žiadnom prípade by nemal byť prijatý ako pokyn k odmietaniu farmakologickej liečby, práve naopak. Mojím cieľom je prispieť k pochopeniu úlohy liekov pri terapii bolestí pohybového aparátu, pretože sa ich úloha buď neprimerane...

Privítal som ďalšieho klienta a na otázku, čo odo mňa potrebuje, odpovedal niečo v tom zmysle, že nedávno ma navštívil jeho známy s akútnou blokádou driekovej chrbtice. "No a vy ste ho ponaprávali a on už na druhý deň hral futbal a mňa bolia kríže už 5 rokov, tak ponaprávajte aj mňa, aby ma to nebolelo". Takéto očakávanie...

Možno aj tento obrázok spôsobil, že sa všeobecne považuje hlboký predklon za najnebezpečnejší pre driekovú chrbticu, špeciálne pre segment L5-S1. Aj keď mu nemožno uprieť istú informačnú hodnotu, takáto zjednodušená fyzikálna interpretácia vedie k mylným záverom. Pre lepšie pochopenie zaťaženia spodnej časti driekovej chrbtice potrebujeme pochopiť...

Ak vyjdeme z definície kĺbu ako pohyblivého spoja dvoch navzájom sa dotýkajúcich častí celku umožňujúceho obmedzený pohyb, potom sa na kĺb môžeme pozrieť ako na bod, okolo ktorého sa kosti otáčajú alebo v prípade fazetových kĺbov posúvajú. Primárnou funkciou kĺbu je teda pohyb, nie stabilizácia. Ak sa kĺb používa funkčne, t.j. ak je hlavne...

Ako správne držať telo je otázka priťahujúca čoraz väčší záujem. Dôvodom je to, že sa konečne začína chápať súvislosť medzi dlhodobým celodenným pohybom a štrukturálnymi zmenami chrbtice v horizonte desiatok rokov. Pretože áno, poškodené platničky a artrózu fazetových kĺbov chrbtice si dokážete vyrobiť aj tým, ako stojíte a chodíte. Silové...

"Vaša duša k vám hovorí prostredníctvom vášho tela"
Dnešný príspevok je dlhší a odbornejší, ale pre pochopenie ďalších príspevkov je dôležité ho prečítať až do konca... A možno aj viackrát.

Zdá sa, že klasická medicína je v koncoch. Aj napriek úžasným vedeckým objavom, vývoju nových a ešte novších liekov, rozvoju diagnostických a preventívnych metód, počet pacientov a chorôb sa zvyšuje.
Čím viac peňazí sa vynakladá na zdravie, tým viac je chorých.
Asi najväčší rozvoj zaznamenávajú systémové choroby - rakovina, skleróza multiplex,...

V úvodných článkoch sme sa na somatizáciu pozreli teoreticky, dnes sa sústredíme viac na praktickú stránku veci. Záujemcov o informácie, predchádzajúce ďalšiemu textu, odporúčam na tieto články. Nájdete v nich teoretické východiská pre pochopenie súvislostí.

V úvodných článkoch sme sa na somatizáciu pozreli teoreticky, dnes sa sústredíme viac na praktickú stránku veci. Záujemcov o informácie, predchádzajúce ďalšiemu textu, odporúčam na tieto články. Nájdete v nich teoretické východiská pre pochopenie súvislostí.