Ako odstraňujem bolesti hlavy, migrény a závraty bez liekov

13.05.2015

Samostatnou kapitolou bolestí, ktorých pôvod je úzko spätý s chrbticou, sú bolesti hlavy. Symptomatika je veľmi pestrá a zahŕňa širokú škálu, od lokálnych bolestí, cez bolesti vyžarujúce z krčnej chrbtice až po difúznu nelokalizovanú tupú bolesť.

Bolesti bývajú obvykle spôsobené funkčnými poruchami krčnej chrbtice, spomeňme napríklad blokády, degeneratívne zmeny alebo pohybové vzory získané jednostranným zaťažovaním, napríklad dlhodobým sedením za počítačom. Vďaka intímnemu vzťahu krčnej chrbtice k vertebrálnym artériám je ich účasť na bolestiach viac než symbolická a má takisto podstatný vplyv na komfort života ako samotná chrbtica.

Z veľkej skupiny problémov je potrebné spomenúť najmä cervikálnu migrénu - bolesti hlavy od krčnej chrbtice spôsobenú útlakom nervových a cievnych štruktúr. Ďalej cervikálne závraty - spôsobené najmä poruchou cievneho zásobenia labyrintu stredného ucha a poruchou šijových reflexov.

Anatómia

Krčnú chrbticu tvorí 7 stavcov. Prvý krčný stavec nazývaný aj nosič (atlas), na ktorom je uložená lebka, má špecifickú stavbu - nemá telo a skladá sa z predného a zadného oblúka. V cervikálnom syndróme hrá jednu z kľúčových úloh, nakoľko jeho dislokácia môže byť dôvodom útlaku vertebrálnej artérie. Takisto druhý krčný stavec nazývaný aj čapovec (axis), kvôli špecifickej stavbe, ktorej dominuje tŕň lokalizujúci nosič, sa významným spôsobom podieľa na možných bolestiach. Zo zvyšných stavcov je potrebné ešte spomenúť tretí v poradí, je to prvý pravý stavec (má telo aj výbežky) a je stavbou najmenší. Najväčšie množstvo problémov súvisí práve s blokádami na treťom stavci.

V súvislosti s cervikálnym syndrómom je potrebné spomenúť cervikálny plexus - krčný nervový pletenec odstupujúci z oblasti stavcov C1-C4, ktorého úloha v bolestiach hlavy je zásadná.

Príčiny bolesti

Usudzuje sa na pohybové vzory získané pri stereotypných činnostiach, najmä v práci, ktorá jednostranne zaťažuje krčnú chrbticu. Samostatnou kapitolou sú blokády krčnej chrbtice, pod ktoré sa podpisuje kombinácia faktorov - stres, genetická výbava, aktuálna fyzická a psychická záťaž, psychická výbava, dynamika osobnosti, atď. ..

Z dôvodu blokového postavenia stavcov dochádza k iritácii nervov a ciev a výsledkom je bolesť. Bolesť býva provokovaná či zhoršovaná niektorou polohu alebo pohybom, často je spôsobená nevhodnou polohou pri pracovných výkonoch alebo v spánku.

Symptómy

- Bolesti vyžarujúce z krčnej chrbtice do záhlavia, spánkov, temena, čela

- Migrenózne bolesti

- Závraty

- Napínanie na zvracanie

- Bolesti v šiji

Terapia

V praxi sa mi osvedčil nasledujúci postup.

Uvoľnenie krčnej chrbtice, hlavne jej hornej časti od C1 až po C4. Z tejto časti odstupuje cervikálny plexus inervujúci hlavu a krčné svaly.

Vhodné je uvoľniť aj zvyšok krčnej chrbtice, vzhľadom na to, že možné dislokácie v tejto oblasti môžu nepriaznivo vplývať na držanie hornej časti krku a hlavy a spolupôsobiť pri obnove problémov v oblasti cervikálneho plexu.

Ďalej odporúčam silnú masáž úponov krčných a chrbtových svalov, hlavne trapézu, m. sternocleidomastoides a zdvíhača lopatky, nájdete ich na spodnej strane lebky vzadu. Body sú veľmi citlivé aj u zdravého tela a stávajú sa až bolestivými v prípade, že sa problémy s krčnou chrbticou rozvinú naplno, preto je ich masáž potrebné vykonávať citlivo s ohľadom na aktuálne možnosti postihnutého.

Terapiu obvykle dopĺňa masáž krčných a chrbtových svalov, podporí sa tým výrazný uvoľňujúci efekt odblokovania chrbtice a predíde opätovnému návratu krčnej chrbtice do blokového postavenia alebo sa aspoň oddiali. Na ako dlho, to už záleží predovšetkým na klientovi.

Aj tu, ako pri každom zdravotnom probléme platí, že hlavnú úlohu v procese liečby zohráva práve postihnutý a záleží na ňom, ako sa jej zhostí. Úprava životosprávy a zaradenie pravidelných pohybových alebo relaxačných aktivít sú dva najdôležitejšie faktory na ceste k vyzdraveniu.

Úloha terapeuta je v celom procese iba POMOCNÁ a má telu dať šancu, aby jeho majiteľ s ním ďalej nakladal tak, aby bolo spokojné :) Ďalšie články nájdete tu

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu