Najväčšie diagnostické omyly pri bolestiach chrbtice a pohybového aparátu

16.02.2020

Mýliť sa je ľudské a pri diagnostike problémov pohybového aparátu aj úplne prirodzené. Ľudské telo je komplikovaný systém navzájom kooperujúcich zložiek a neexistujú dve rovnaké telá, rovnako ako neexistujú dva rovnaké problémy, aj keď majú identickú symptomatiku. V praxi sa čoraz častejšie stretávam s mylne určenými diagnózami a niet sa čo diviť - problémov pribúda exponenciálne, ale odborníkov minimálne.

Výsledkom sú nesprávne určené diagnózy a tým pádom je nasledovná "liečba" neúčinná a vedie k zhoršovaniu stavu a prehlbovaniu patológie. Návrat do normálu je potom oveľa ťažší a niekedy už aj nemožný z dôvodu nevratných organických zmien.

Medzi najčastajšie diagnostické omyly patria:

Tetánia a panická prucha

V súčasnosti asi najmenej pochopené diagnózy sprevádzané najvyšším percentom omylnosti. Obe diagnózy samozrejme existujú, majú svoju symptomatiku a klinické pozadie. To nepopieram. Bohužiaľ, tetánia sa diagnostikuje aj tam, kde nie je potvrdené celé spektrum príznakov, resp. nie sú urobené všetky vyšetrenia.

Typickým príkladom je stanovenie diagnózy tetánia aj napriek nedokázanej insuficiencii vápnika. Pritom analýza koncentrácie minerálov, najmä vápnika, horčíka a draslíka by mala byť východiskovým bodom pri stanovení diagnózy.

Takto sa v praxi stáva to, že sa za tetanika označí človek, ktorý má blokovanú chrbticu a z toho prameniace spazmy, ktoré sa nesprávne vyhodnotia ako tetanické kŕče. V priebehu pár týždňov a mesiacov si postihnutý rozvinie aj deficity minerálov, pretože je spazmovaným telesným systémom neustále stresovaný, dvíha sa hladina kortizolu, ten bráni vstrebávaniu minerálov a ... A potom to už naozaj vyzerá ako tetánia.

Pochybnosti vyvoláva aj tzv. hyperventilačná tetánia, resp. hyperventilačný test. Blokovaná chrbtica, najmä nervy vrchnej časti hrudnej chrbtice zásobujúce srdce, pľúca a medzirebrové svaly, môžu byť dôvodom zrýchleného dýchania a zvýšenia tlaku.

Viac v článkoch:

Predinfarktové stavy

Tlaky a bolesti na hrudi, pichanie pri srdci, či búšenie srdca sú dôverne známe symptómy, ktoré sa z nedostatku znalostí nervovej topológie veľakrát nesprávne pripisujú srdcu a jeho okoliu. Po absolvovaní množstva vyšetrení, od sonografie, cez EKG, až po rozbor krvi, sa obvykle konštatuje, že nálezy sú negatívne a "asi to bude od chrbtice".

Keď sa klient sťažuje, že absolvoval celý ten komplex prehliadok a nič sa nenašlo, odpovedám mu: "Buďte rád, aspoň viete, že ste nechutne zdravý a nejde o infarkt".

Poďme ale k faktom a objasneniu toho, čo spôsobuje tlaky na hrudi, búšenie srdca, pichanie, predinfarktové pocity, zvyšovanie tlaku, atď..

Tlaky na hrudi a pichanie pri srdci môžu byť spôsobené blokádou spodnej časti krčnej chrbtice a akútnymi spazmami m. iliocostalis a m.longisimus cervicis/thoracis pri lopatkách, ktoré sú napájané dráždenými nervami z blokovanej krčnej chrbtice. Stiahnuté a opuchnuté svaly takto tlačia na nervy z hornej časti hrudnej chrbtice a spôsobujú vyššie spomínané symptómy.

Druhá skupina príčin tlakov na hrudi sú priame blokády hrudnej chrbtice. 

Hrudné nervy môžu byť atakované nielen svalovými spazmami, ale aj priamo blokádami hrudnej chrbtice. Blokády hrudnej chrbtice sú pomerne časté a majú rizikovejší výskyt u chrbtíc postihnutých Scheuermannovou chorobou a Shmorlovými uzlami.

Blokáda hrudnej chrbtice je stav, kedy akútnym preťažením alebo chronickou, či rastovou dispozíciou dochádza k dráždeniu spinálnych nervov a šokovej odozve tela - akútnej blokáde. Ohrozenie nervov vyhodnotia autonómne mozgové centrá ako rizikový stav a spustia ochrannú blokádu, ktorej cieľom je pacienta zablokovať v ďalšom pohybe, aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu spinálnych nervov.

Viac v článkoch:

Tŕpnutie prstov na ruke

Tŕpnutie prstov na ruke sa nesprávne pripisuje karpálnemu syndrómu a to veľakrát bez vyšetrenia karpálneho tunela. Vo väčšine prípadov je však tŕpnutie prstov lokalizované, čiže tŕpnu povedzme malíček a prstenník alebo ostatné tri prsty. Čo poukazuje skôr na obmedzenie cievneho zásobenia nervv z dôvodu blokád spodnej časti krčnej chrbtice alebo hornej časti hrudnej chrbtice.

Jedným z dôvodov tŕpnutia prstov na ruke býva aj fixovanie ruky na mobile a útlak nervov v okolí lakťa (objavuje sa najčastejšie pri ležaní na chrbte, keď je lakeť opretý o matrac).

Viac v článkoch:


Bolesti ramena

Bolesti ramien sú takisto na vzostupe a najčastejším omylom pri diagnostike tejto časti tela je hľadanie príčiny v samotnom ramennom kĺbe. Málokedy je za bolesti ramena zodpovedný samotný ramenný kĺb, resp. poškdenia tejto časti tela sú skôr dôsledkom akútnych tráum vznikajúcich pri športe alebo práci.

Ak rameno začne bolieť z ničoho nič, je za tým obvykle problém v krčnej chrbtici, presnejšie v jej spodnej časti a to najčastejšie v segmente C4-C5. Nervy brachiálneho plexu zásobujú celý ramenný pletenec a preto treba pozornosť sústrediť na krčnú chrbticu.

Obstreky ramena ani fyzioterapia ramena neprinášajú úľavu, spazmovaný kĺb sa bráni ešte silnejším uťahovaním a postupne degraduje v zmysle patologickej adaptácie - rozvíja sa poškodenie šliach rotátorovej manžety, kalcifikácia, trpí subakromiálna burza, akromioklavikulárny kĺb je preťažovaný axiálnym ťahom. Vegetatívny systém kontroluje oblasť silnejúcim spazmom a rozvíja sa zmrznuté rameno.

Viac v článkoch:


Idealizovaná postúra

Medzi najväčšie nezmysly, s ktorými sa v praxi stretávam, patrí presvedčenie niektorých terapeutov o idealizovanej postúre. Vychádzajú z predstavy, že ľudská kostra je dokonale súmerná a snažia sa klienta presvedčiť, že napravením chrbtice dôjde k akejsi "oprave" postavenia tela do dokonale vyváženej polohy, v ktorej je zaručené vymiznutie bolestí a problémov.

Tento omylný prístup pramení z nepochopenia telesného systému. Ľudské telo nie je súmerné a ľudská kostra nie je dokonale vyvážená. A aj napriek tomu nemusí mať človek žiadne bolesti a symptómy. Ak nejaké problémy má, tak by sa malo držanie tela vždy posudzovať v kontexte pacientovho života a v prvom rade identifikovať, či ide o zdroj patológie.

Naprávaním týchto akože "dysbalancov" dôjde akurát tak tomu, že po pár hodinách sa telo vráti do pôvodnej postúry, na ktorú sa desiatkami rokov vývoja CNS a muskuloskeletálneho systému adaptovalo.

Viac v článku:


Bolesti vyžarujúce do bedrového kĺbu a do nohy

Diagnostika bolestí vyžarujúcich do bedrového kĺbu a nohy je ukážkou toho, ako sa podceňuje nervová topológia alebo úplne ignorujú vertebrálne súvislosti. Tak sa namiesto korektnej diagnostiky driekovej chrbtice a sakrálnej časti (odkiaľ sú bedrový kĺb a noha zásobované nervami), rieši lokálna bolesť obstrekmi alebo tlmí liekmi.

To pomáha rozvíjať degeneratívne procesy najmä platničkových tkanív a priľahlých fazetových kĺbov. Z protrúzie platničky sa stáva extrúzia, tkanivo desikuje, rozvíja sa lokálna nestabilita driekovej chrbtice, na ktorú sa telo patologicky adaptuje zmenou polohy stavcov, čo vedie k pseudospondylolistézam a operačným stavom.

Vzhľadom na najväčšie ohybové momenty, ktoré drieková časť prenáša, sú aj najväčšie problémy lokalizované práve tu. Tlmenie bolestí a nezmyselná rehabilitácia (elektroterapia, magnetoterapia, parafín, ...) vedú akurát tak k zhoršovaniu stavu.

Viac v článkoch:


Migrény a bolesti hlavy

Samostatnou kapitolou sú migrény, čiže bolesti hlavy spôsobené rozťahovaním ciev v lebke. Označujú sa aj ako cervikogénne migrény, čiže migrény spôsobené krčnou chrbticou. Kdesi som raz zachytil odborný článok, ktorý tvrdil, že 99% migrén je spôsobených práve krčnou chrbticou.

Číslo potvrdiť ani vyvrátiť neviem, ale všimol som si v praxi nasledovný mechanizmus. V mnohých prípadoch začínajú migrény najprv ako bolesti hlavy. Jednoduché, nekomplikované, objavujúce sa raz za čas. Postupne sa početnosť a intenzita atakov stupňuje, bolesti sa vracajú periodicky, medikamentózna liečba je nedostatočná. Bolesti hlavy postupne prechádzajú do migrén, čiže do stavu, keď sú cievy v lebke permanentne rozťahované, aby vytvorili doslova umelé rezervoáry krvi, pretože mozgové a iné aparáty potrebujú stabilný prítok krvi a prísun kyslíka.

Telo si ako keby z ciev vyrobí zásobníky, z ktorých priteká krv a kyslík. Lenže tieto zásobníky potrebujú priestor a zrejme utláčajú okolité nervové štruktúry a spôsobujú čo?

Migrény.

(Opísaný mechanizmus je teoretický model a som otvorený akejkoľvek racionálnej diskusii.)

Ja osobne mám podozrenie, a prax mi to potvrdzuje, že "vyrobiť" si migrénu trvá nejaký čas a predchádzajú jej neraz roky stupňujúcich sa bolestí hlavy, tlakov v hlave, bolestí krčnej chrbtice.

Súvislosť medzi stavom krčnej chrbtice a migrénami je viac ako zrejmá. Dlhodobé preťažovanie nervového systému bolesťami zrejme vedie k jeho zvýšenej reaktibilite a preto sa často stáva, že migrénu spustí aj bežný signál, napríklad hlasný zvuk. Týmto je mechanizmus migrén podobný alergickej reakcii - postihnuté telo reaguje prehnane aj na bežný, inými telami ignorovaný popud.

Zjednodušene povedané - migrénu vyrobila krčná chrbtica, ale spúšťačom už neskôr môže byť čokoľvek.

Bohužiaľ, bolesti hlavy a migrény sa v súčasnosti diagnostikujú bez akejkoľvek spojitosti s krčnou chrbticou a posturálnymi návykmi a medikamentózna liečba zameraná na potlačenie bolestí ich iba zhoršuje.

Viac v článkoch:

Závraty, vertigo

Je takou dobrou praxou závraty a vertigo pripisovať priamo vestibulárnemu systému bez toho, aby postihnutý absolvoval vyšetrenie na vestibulológii a pritom sú to defekty v hornej časti krčnej chrbtice, ktoré spôsobujú závraty, točenie hlavy a vertigo alebo migrény. 

Dokonca aj vestibulárny syndróm býva niekedy diagnostikovaný nesprávne, pričom príčina problémov nie je priamo vo vestibulárnom aparáte, ale v nervovom a cievnom zásobení. Tým nechcem povedať, že existenciu vestibulárneho syndrómu je možné popierať alebo zľahčovať. Poruchy vestibulárneho systému, ktoré majú základ priamo v aparáte, sú samostatná kapitola a naozaj patria do rúk špecializovaného pracoviska. Diagnózy ako Meniérov syndróm vyžadujú dlhodobú a koncepčnú liečbu.

Základnou príčinou sú pohybové stereotypy a adekvátne posturálne zmeny vedúce k rozvoju blokád a spazmov.

Ak sú závraty produkované z krčnej chrbtice, tak je za tým blokáda cervikokraniálneho prechodu, čiže oblasti, kde je lebka "posadená" na prvý krčný stavec, tzv. atlas. Vzhľadom na intímny vzťah prechodu lebka-atlas k cievnemu zásobeniu vestibulárnych aparátov si dovolím tvrdiť, že je to práve iritácia cievy priamo spazmovaným svalstvom nad ňou, čo obmedzuje tok krvi a prísun kyslíka do vestibulárnych aparátov. Podkrvovaný aparát sa dusí, nemá dostatok kyslíka a posiela mozgu zmätočné signály.

Inervácia okohybných a vestibulárnych systémov je zabezpečovaná zo segmentov okolo C2-C3 a je to teda druhá časť príčin závratov. Dráždené nervy posielajú mozgu zmenený signál a ten ho adekvátne vyhodnocuje, čiže výstupom je zmenená odozva. Zo segmentov C2-C3 je zabezpečená aj inervácia krčných svalov, napríklad longus a rectus capitis, čo podporuje teóriu útlaku ciev spazmovanými svalmi a šľachovoúponovým systémom.

Viac v článkoch:

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Cvičíte, cvičíte a nepomáha? Už ste vyskúšali SM systém, McKenzieho systém, DNS systém, pilates, jógu, moje cviky, cvičíte ráno, na obed a večer a stále nič? Stav sa nezlepšuje, bolesti pretrvávajú alebo sa na chvíľu utlmia, aby sa potom vrátili s plnou silou?

Blokády chrbtice, okrem klasických symptómov akými sú bolesť a obmedzenie pohybu, so sebou prinášajú aj menej pochopenú symptomatiku. Vysoký alebo zvýšený tlak a tep patria síce skôr medzi systémové poruchy organizmu, ale sprevádzajú veľmi často aj problémy s chrbticou, hlavne s krčnou a hrudnou.

Zámerne som v názve článku nepoužil adjektívum "správne" a hneď vysvetlím prečo. Nič také, ako správne držanie tela totižto neexistuje. Resp. existuje niekoľko odborných modelov snažiacich sa popísať ako by správne držanie malo vyzerať, ale sú to modely teoretické, abstraktné a vychádzajúce z idealizovanej stavby tela.

Už pomaly v každom popise z RTG alebo MRI vyšetrenia driekovej alebo krčnej chrbtice sa stretneme s konštatovaním, že vyšetrovaný má napriamenú lordózu. Tento fakt sa zvykne úplne ignorovať, zrejme preto, že sa nechápe ako samostatná diagnóza a pritom je to veľmi cenná informácia. Pomáha osvetliť bolesti príslušnej časti chrbtice v...

Myelopatia, čiže poškodenie myelínového obalu nervov, je neoddeliteľnou súčasťou väčšiny bolestí chrbtice. Objavuje sa ako nález všade tam, kde dochádza k degeneratívnym zmenám na chrbtici, ktoré majú základ v poškodených platničkách. Útlak miechy alebo spinálnych nervov v priestore chrbtice, najčastejšie spôsobený platničkami, je...

Súčasťou nálezov na MRI chrbtice býva často aj termín spondylóza. Skladá sa z dvoch slov a to spondyl - stavec a óza - ochorenie. Vo svojej samotnej podstate nejde ani tak o chorobu, ako skôr o prirodzené degeneratívne zmeny sprevádzajúce starnutie organizmu.

Degeneratívne procesy postihujúce chrbticu zahŕňajú širokú škálu porúch, od jednoduchých protrúzií až po komplikované poruchy statiky chrbtice. Diagnózy variujú nielen podľa úsekov chrbtice, ale aj podľa mechanizmu poškodenia a patofyziológia porúch je tak nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Spinálna stenóza, ako už sám názov napovedá, je v preklade zúženie chrbticového kanáliku. Rozlišujeme 2 základné typy a 2 lokality, v ktorých sa táto diagnóza najčastejšie vyskytuje.