Závrat a vertigo pri poškodení platničky C5-C6

21.07.2022

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku:


Takisto sme definovali najčastejšie symptómy sprevádzajúce lézie C5-C6 v závislosti od stupňa patológie. Ďalším faktorom, ktorý rozhoduje o symptomatike, je orientácia vyklenutia platničky a v tomto článku sme rozobrali dva okruhy symptomatiky podľa lokácie poškodenia:

V dnešnom článku sa budeme venovať špecifickému prípadu lézie C5-C6, a to dorzálnej protrúzii/extrúzii. Informácie sa dajú použiť aj pre segmenty C4-C5 a C6-C7, prípadne aj pre C3-C4, ale výskyt poškodení v týchto segmentoch je podstatne nižší ako v segmente C5-C6, ktorý je v súčasnosti naviac namáhaným segmentom z dôvodu neustáleho tlaku krčnej chrbtice do predklonu.

Pre zjednodušenie textu budem teda ďalej používať popis "C5-C6" a "protrúzia", čím mám na mysli segmenty C3-C4 alebo C4-C5 alebo C5-C6 alebo C6-7 a v prípade protrúzie odkazujem na dorzálnu, prípadne mediomediolaterálnu protrúziu/extrúziu. Viac info o nomenklatúre nájdete v tomto článku:

Zjednodušene môžeme povedať, že dorzálna protrúzia C5-C6 je vyklenutie medzistavcovej platničky C5-C6 v smere dozadu presne v centrálnej rovine. Ak stojíte oproti pacientovi tvárou v tvár, tak dorzálna protrúzia je v jeho prípade vyklenutie platničky smerom von z chrbta kolmo na telo.

Takto vyklenutá platnička cez ligament longitudal posterior začne vytesňovať durálny vak, ktorým je vystlaný spinálny kanál. Stačí protrúzia cca 2 mm, aby došlo k odozve, pretože durálny vak je silne inervovaný a jeho kompresiu ošetruje nezávislý nervový systém (ďalej len NNS) spazmom svalov v okolí krčnej chrbtice. Na začiatku, pri minimálnych protrúziách, reaguje NNS minimálnym spazmom krčných extenzorov, čo pacient cíti a popisuje ako stuhnutosť. Nesprávne sa tento pocit pripisuje m. trapezius, pritom je však produkovaný spazmom m. splenius capitis cervicis a semispinalis capitis cervicis.

Neskôr sa pridáva spazmus m. iliocostalis a longissimus ako dodatočný blokátor proti flexii krčnej chrbticie. Postihnutý už má problém skloniť hlavu k hrudi a je to práve preto, aby to nerobil. Pretoźe pri flexii krčnej chrbtici akceptujú práve segmenty okolo C5-C6 najväčšie napätia a platničky sú stláčané spredu a vyklenované dorzálne smerom k durálnemu vaku a mieche. Objavujú sa bolesti medzi lopatkami a tlak na hrudi. Pocity pripomínajú infarkt.

Keďže postihnutý nasilu prekonáva odpor spazmovaných extenzorov buď pokračovaním v patologickom záťažovom pohybe alebo uvoľňuje ochranný spazmus medikamentami, dochádza postupne k zväčšovaniu vyklenutia kolagénového obalu platničky nad 3 mm, nezriedka aj 5 mm. Pôvodná a zdravá krčná lordóza obvykle prejde prestavbou a kyfotizáciou v úrovni C5-C6, čo je samo o sebe patologické postavenie so zvýšenou kompresiou ventrálnej steny platničky a nasledovným vyklenovaním dorzálne.

Dorzálne protrúzie okolo 3-5 mm už obvykle utláčajú miechu alebo sa o ňu začnú opierať. Symptomatika graduje, najčastejším prejavom je pocit šokového stuhnutia krku a mohutný závrat, ktorý môže pretrvávať dni až týždne. Dôvodom je to, že NNS pristúpil k maximálnej možnej miere ochrany miechy pred ďalším poškodením a zablokoval celú oblasť masívnym spazmom s negatívnymi dôsledkami na cirkuláciu tekutín do kraniálnej oblasti a späť.

Obmedzenie cievneho zásobenia vestibulárneho systému v strednom uchu a rovnovážneho centra v mozočku konkrétne artériou vertebralis spôsobí poruchy rovnováhy - závrat, resp. vertigo. Postihnutý má pocit na odpadnutie, točí sa s ním celý svet, dostavuje sa napínanie na zvracanie a pocit ohrozenia na živote. Na tento stav sú ordinované lieky na uvoľnenie, čo v podstate postihnutému umožňuje prehlbovať patológiu a pokračovať v pohybovom režime, ktorým si ďalej viac a viac vytláča platničku k mieche.

V neskorších fázach hrozí okrem straty vedomia a rovnováhy aj poškodenie miechy, myelopatia. Viac v článku:

Negatívnymi dôsledkami okrem závratu a vertiga sú poruchy funkcie nervového systému so širokopásmovou symptomatikou od tŕpnutia rúk, nôh, prstov, cez poruchy motoriky až po parézy končatín a ovplyvnenie chodu vnútorných orgánov.

Terapia

Postihnutému je potrebné vysvetliť, čo sa s ním deje, a ak je možné dedukovať etiológiu, tak je potrebné vysvetlenie, ako sa do svojho problému dostal. Najdôležitejšie z podaných informácií je popis toho, ako má vyzerať pohybový režim, aby sa zastavila patológia. Po stabilizácii stavu je možné pomaly pristúpiť k rehabilitácii pomocou cieleného cvičenia.

Úloha terapeuta je v tomto procese na začiatku kľúčová a neskôr pomocná, podľa aktuálneho vývoja. Dôrazne upozorňujem, že akékoľvek rehabilitačné postupy musia zohľadniť aktuálny stav pacienta vzhľadom na intímnu blízkosť najcitlivejších štruktúr tela. Takže nejaké naprávanie alebo hĺbková masáž môžu symptomatiku práve zhoršiť a je potrebné ich nasadenie starostlivo zvážiť.

Regenerácia takto postihnutej krčnej chrbtice je rádovo v mesiacoch až rokoch, čo je adekvátne tomu, ako dlho sa budovala patológia. Obvykle to trvá desiatky rokov dosiahnuť tento stav, a nie je teda logicky vratný v priebehu týždňa, aj keď občas aj v terapii dochádza k úľave už po prvom sedení.

Dorzálne protrúzie C5-C6 od 3 mm už môžu spĺňať kritériá pre invazívnu liečbu, a je preto dobré s čerstvým nálezom z MRI absolvovať aj neurochirurgickú konzultáciu, pretože konzervatívny prístup v prípade výrazných štrukturálnych zmien už nemusí mať žiadny alebo dostačujúci vplyv.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku:

Ďalší z posturálnych nezmyslov je tzv. podsadenie panvy (na obrázku posterior pelvic tilt) a bohužiaľ s ním stretnete pravidelne, a to dokonca aj v SM systéme, ktorý je dnes už patologicky vnucovaný každému bez ohľadu na to, či mu prospieva alebo nie.

Čím hlbšie rozumiem problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu, tým viac mám pokory. Prešiel som dlhú cestu k pochopeniu, že nie všetko sa dá v tele opraviť a niekedy je najlepším riešením zmieriť sa s nevyhnutným - operáciou alebo doživotným diskomfortom. Aj tu však platí, že vždy sa dá niečo urobiť pre zlepšenie stavu tela a ak to...

Dlhodobé daždivé, chladné a vlhké počasie zhruba od októbra do marca so sebou prináša jeden zaujímavý zdravotný fenomén. Vo zvýšenej miere sa začnú vyskytovať akútne prípady prudkých bolestí driekovej a krčnej chrbtice, ľudovo povedané "seknutí". Ak ste to ešte nezažili, ide o miestami až o takú bolesť chrbtice, ktorá vás núti dokola brať...

Výber stoličky je téma, ktorá sa v súvislosti s bolesťami chrbtice objavuje pomerne často. Od stoličky sa očakáva, že vďaka nej prestanú bolesti, ak sa už objavili alebo dokonca, že bude mať preventívny účinok. Ako každá téma dotýkajúca sa bolestí pohybového aparátu, aj táto je prešpikovaná polopravdami, informáciami vytrhnutými z kontextu...

K tejto otázke sa hneď po matracoch a vankúšoch objavuje asi najviac nezmyslov. Ako sme si už povedali v článkoch