Závrat a vertigo pri poškodení platničky C5-C6

21.07.2022

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku:


Takisto sme definovali najčastejšie symptómy sprevádzajúce lézie C5-C6 v závislosti od stupňa patológie. Ďalším faktorom, ktorý rozhoduje o symptomatike, je orientácia vyklenutia platničky a v tomto článku sme rozobrali dva okruhy symptomatiky podľa lokácie poškodenia:

V dnešnom článku sa budeme venovať špecifickému prípadu lézie C5-C6, a to dorzálnej protrúzii/extrúzii. Informácie sa dajú použiť aj pre segmenty C4-C5 a C6-C7, prípadne aj pre C3-C4, ale výskyt poškodení v týchto segmentoch je podstatne nižší ako v segmente C5-C6, ktorý je v súčasnosti naviac namáhaným segmentom z dôvodu neustáleho tlaku krčnej chrbtice do predklonu.

Pre zjednodušenie textu budem teda ďalej používať popis "C5-C6" a "protrúzia", čím mám na mysli segmenty C3-C4 alebo C4-C5 alebo C5-C6 alebo C6-7 a v prípade protrúzie odkazujem na dorzálnu, prípadne mediomediolaterálnu protrúziu/extrúziu. Viac info o nomenklatúre nájdete v tomto článku:

Zjednodušene môžeme povedať, že dorzálna protrúzia C5-C6 je vyklenutie medzistavcovej platničky C5-C6 v smere dozadu presne v centrálnej rovine. Ak stojíte oproti pacientovi tvárou v tvár, tak dorzálna protrúzia je v jeho prípade vyklenutie platničky smerom von z chrbta kolmo na telo.

Takto vyklenutá platnička cez ligament longitudal posterior začne vytesňovať durálny vak, ktorým je vystlaný spinálny kanál. Stačí protrúzia cca 2 mm, aby došlo k odozve, pretože durálny vak je silne inervovaný a jeho kompresiu ošetruje nezávislý nervový systém (ďalej len NNS) spazmom svalov v okolí krčnej chrbtice. Na začiatku, pri minimálnych protrúziách, reaguje NNS minimálnym spazmom krčných extenzorov, čo pacient cíti a popisuje ako stuhnutosť. Nesprávne sa tento pocit pripisuje m. trapezius, pritom je však produkovaný spazmom m. splenius capitis cervicis a semispinalis capitis cervicis.

Neskôr sa pridáva spazmus m. iliocostalis a longissimus ako dodatočný blokátor proti flexii krčnej chrbticie. Postihnutý už má problém skloniť hlavu k hrudi a je to práve preto, aby to nerobil. Pretoźe pri flexii krčnej chrbtici akceptujú práve segmenty okolo C5-C6 najväčšie napätia a platničky sú stláčané spredu a vyklenované dorzálne smerom k durálnemu vaku a mieche. Objavujú sa bolesti medzi lopatkami a tlak na hrudi. Pocity pripomínajú infarkt.

Keďže postihnutý nasilu prekonáva odpor spazmovaných extenzorov buď pokračovaním v patologickom záťažovom pohybe alebo uvoľňuje ochranný spazmus medikamentami, dochádza postupne k zväčšovaniu vyklenutia kolagénového obalu platničky nad 3 mm, nezriedka aj 5 mm. Pôvodná a zdravá krčná lordóza obvykle prejde prestavbou a kyfotizáciou v úrovni C5-C6, čo je samo o sebe patologické postavenie so zvýšenou kompresiou ventrálnej steny platničky a nasledovným vyklenovaním dorzálne.

Dorzálne protrúzie okolo 3-5 mm už obvykle utláčajú miechu alebo sa o ňu začnú opierať. Symptomatika graduje, najčastejším prejavom je pocit šokového stuhnutia krku a mohutný závrat, ktorý môže pretrvávať dni až týždne. Dôvodom je to, že NNS pristúpil k maximálnej možnej miere ochrany miechy pred ďalším poškodením a zablokoval celú oblasť masívnym spazmom s negatívnymi dôsledkami na cirkuláciu tekutín do kraniálnej oblasti a späť.

Obmedzenie cievneho zásobenia vestibulárneho systému v strednom uchu a rovnovážneho centra v mozočku konkrétne artériou vertebralis spôsobí poruchy rovnováhy - závrat, resp. vertigo. Postihnutý má pocit na odpadnutie, točí sa s ním celý svet, dostavuje sa napínanie na zvracanie a pocit ohrozenia na živote. Na tento stav sú ordinované lieky na uvoľnenie, čo v podstate postihnutému umožňuje prehlbovať patológiu a pokračovať v pohybovom režime, ktorým si ďalej viac a viac vytláča platničku k mieche.

V neskorších fázach hrozí okrem straty vedomia a rovnováhy aj poškodenie miechy, myelopatia. Viac v článku:

Negatívnymi dôsledkami okrem závratu a vertiga sú poruchy funkcie nervového systému so širokopásmovou symptomatikou od tŕpnutia rúk, nôh, prstov, cez poruchy motoriky až po parézy končatín a ovplyvnenie chodu vnútorných orgánov.

Terapia

Postihnutému je potrebné vysvetliť, čo sa s ním deje, a ak je možné dedukovať etiológiu, tak je potrebné vysvetlenie, ako sa do svojho problému dostal. Najdôležitejšie z podaných informácií je popis toho, ako má vyzerať pohybový režim, aby sa zastavila patológia. Po stabilizácii stavu je možné pomaly pristúpiť k rehabilitácii pomocou cieleného cvičenia.

Úloha terapeuta je v tomto procese na začiatku kľúčová a neskôr pomocná, podľa aktuálneho vývoja. Dôrazne upozorňujem, že akékoľvek rehabilitačné postupy musia zohľadniť aktuálny stav pacienta vzhľadom na intímnu blízkosť najcitlivejších štruktúr tela. Takže nejaké naprávanie alebo hĺbková masáž môžu symptomatiku práve zhoršiť a je potrebné ich nasadenie starostlivo zvážiť.

Regenerácia takto postihnutej krčnej chrbtice je rádovo v mesiacoch až rokoch, čo je adekvátne tomu, ako dlho sa budovala patológia. Obvykle to trvá desiatky rokov dosiahnuť tento stav, a nie je teda logicky vratný v priebehu týždňa, aj keď občas aj v terapii dochádza k úľave už po prvom sedení.

Dorzálne protrúzie C5-C6 od 3 mm už môžu spĺňať kritériá pre invazívnu liečbu, a je preto dobré s čerstvým nálezom z MRI absolvovať aj neurochirurgickú konzultáciu, pretože konzervatívny prístup v prípade výrazných štrukturálnych zmien už nemusí mať žiadny alebo dostačujúci vplyv.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.