Bolesti pod rebrom z chrbtice

03.09.2022

Typickým príkladom, pri ktorom sa ignorujú dermatovertebrálne vzťahy, sú bolesti pod pravým a ľavým rebrovým oblúkom. Pacient referuje symptomatiku v epigastriu, prípadne v mezogastriu, a táto sa okamžite pripisuje problémom vo viscerálnom teréne. USG brucha a ďalšie vyšetrenia neodhalia žiadnu patológiu, vnútorné orgány sú v norme, biochémia a hematológia takisto, CT neprinieslo žiadne relevantné nálezy. Tu náš zdravotný systém končí, pretože pacient nie je v ohrození života a nejaké súvislosti medzi chrbticou a inerváciou príslušných oblastí tela sa neberú do úvahy.

Pre lepšie pochopenie bolestí a inej symptomatiky kdekoľvek v tele si môžeme pomôcť tzv. dermatómom. Dermatómy sú oblasti kože, ktoré sú inervované jedným spinálnym nervom. Podľa toho, kde je cítiť symptomatika, sa dá odhadnúť príslušný segment v chrbtici, z ktorého symptomatika pochádza. Takže, keď sa pozrieme napríklad na oblasť pravého rebrového oblúka, tak bolesti v tejto časti môžu byť spôsobené blokovým postavením stavcov Th8-Th10. Za predpokladu, že je v poriadku pečeň a symptomatika teda nepochádza z tohto orgánu.

Bolesti pod ľavým rebrovým oblúkom zasa nemusia byť spôsobené obličkou alebo slezinou, ale léziou platničky v spomínanom segmente Th8-Th10. Bolesti v epigastriu pod sternom zasa blokovým postavením stavcov Th6-Th8. Ešte raz zopakujem, ide o prípady, keď je vnútorný orgán v poriadku, a symptomatika teda nie je viscerálneho pôvodu, ale zdrojom je patologická udalosť v príslušnom spinálnom segmente.

Tento jednoduchý obrázok môže poskytnúť odpovede na otázky pacientov týkajúce sa symptómov, ktoré nemajú zjavný základ a prinesie pochopenie tam, kde moderná medicína krčí plecami. Nerozumiem, prečo sa tieto fakty neberú do úvahy pri stanovení diagnózy a pacient je tak ponechaný napospas patológii chrbtice, ktorá má veľakrát jednoduché riešenie. Ordinujú sa lieky na utlmenie bolestí a neskôr psychiky, a to umožňuje pacientovi pokračovať v patologických mechanizmoch a prehlbovať a zhoršovať symptomatiku.

Príslušné segmenty je potrebné identifikovať a niekoľkými manuálnymi ťahmi uvoľniť. To zabezpečí prekrvenie spinálnych nervov a spontánne vymiznutie symptomatiky niekedy v priebehu už pár hodín. A to aj v prípade symptómov vlečúcich sa mesiace. Samozrejme aj tu návrat do normálu záleží na ďalších faktoroch, napríklad na stave platničiek, pohybových stereotypoch, štrukturálnych zmenách skeletu, atď..

Ešte by som rád upozornil, že niekedy nestačí len odblokovať spodnú časť chrbtice, ale je potrebné aj revidovať oblasť koncov rebier. Ide hlavne o 11. a 12 rebro, kde sa v interkostálnom priestore objavujú spúšťové body - trigger points. Sú to malé lokality veľkosti cca hrachu, veľmi bolestivé, a to niekedy až tak, že pri stimulácii pacient vykríkne od bolesti. Jemným tlakom ich rozmasírujeme a uvoľníme tak nervy idúce v okolí. Výsledkom je vymiznutie bolesti v oblasti brucha.

Uvedené sa týka nielen oblasti rebrových oblúkov, ale celého tela a podľa toho je možné identifikovať ďalšie vzťahy. Nevyhneme sa zovšeobecňovaniu a zjednodušeniu, ale na základnú orientáciu v problematike to postačí. Akceptácia týchto súvislostí pomôže napríklad aj v lepšom pochopení diagnóz ako panický atak a tetánia, kde sa symptomatika nesprávne pripisuje samotnej diagnóze, pritom je vyvolávaná chrbticou, ktorá len reaguje na neustále preťažovanie chrbticových segmentov.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.

Ďalšou z oblastí, ktorú náš zdravotný systém absolútne zanedbáva, je komunikácia s pacientom. Väčšinou sa obmedzuje iba na otázky k symptomatike a je to celkom pochopiteľné. Medicínsky pracovník jednoducho nemá čas na to, aby s pacientom prešiel detailne anamnézu a etiológiu problému, čím sa pripravuje o informácie dôležité pre pochopenie...

Typickým príkladom, pri ktorom sa ignorujú dermatovertebrálne vzťahy, sú bolesti pod pravým a ľavým rebrovým oblúkom. Pacient referuje symptomatiku v epigastriu, prípadne v mezogastriu, a táto sa okamžite pripisuje problémom vo viscerálnom teréne. USG brucha a ďalšie vyšetrenia neodhalia žiadnu patológiu, vnútorné orgány sú v norme, biochémia a...

Poškodenia platničky C5-C6 patria medzi najčastejšie lézie diskov v krčnej chrbtici a v nasledujúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo je tomu tak. Odporúčam ich preštudovanie pred pokračovaním v čítaní tohto článku: