Bolesti po zadnej strane nohy

08.04.2023

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť chodidla.

Bolesti spôsobené jeho iritáciou sú dôverne známe pre svoju intenzitu a postihnutý ich opisuje ako silnú pálivú bolesť lokalizovanú v závislosti od miesta útlaku nervu do oblasti sedacej časti, zadnej časti stehna, prípadne až do prstov na chodidle. Bolesť je úporná a nezriedka trvá aj niekoľko mesiacov. Je to zrejme kvôli robustnej stavbe nervu.

Najčastejšie príčiny bolestí

1. Útlak poškodenou platničkou

Tu rozoznávame dve hlavné kategórie. Iritáciu v segmente L4-L5 a L5-S1. Pre zjednodušenie budem používať terminus technicus lézia, namiesto protrúzia alebo extrúzia, keďže pre potreby tohto článku nie je až taká dôležitá patológia, nakoľko majú obvykle podobné symptómy.


Iritácia ischiatického nervu v segmente L4-L5

Opäť sú dve možnosti:

  • iritácia priamo nervu L4-L5, to býva obvykle pri mediolaterálnej lézii platničky. V tomto prípade poškodená platnička tlačí priamo na nerv vo foraminálnom priestore
  • iritácia nervov L5-S1-S2-S3, ktoré zostupujú viac mediálne. Tento prípad nájdeme skôr pri mediomediolaterálnej až dorzálnej lézii platničky, kedy platnička utláča skôr korene uložené v miechovom kanáli centrálne.

Viac info v článkoch:


Iritácia ischiatického nervu v segmente L5-S1

Opäť sú dve možnosti:

  • iritácia priamo nervu L5-S1, to býva obvykle pri mediolaterálnej lézii platničky. V tomto prípade poškodená platnička tlačí priamo na nerv vo foraminálnom priestore
  • iritácia nervov S1-S2-S3, ktoré zostupujú viac mediálne. Tento prípad nájdeme skôr pri mediomediolaterálnej až dorzálnej lézii platničky, kedy platnička utláča skôr korene uložené v miechovom kanáli centrálne.

Viac info v článku:


2. Útlak stavcovým oblúkom pri spondylolistéze

Najčastejším dôvodom je listéza tela stavca L4 a L5 buď navzájom oproti sebe alebo L5 oproti S1. V oboch prípadoch je nerv kontaktovaný skeletálnymi plochami výhradne vo foraminálnom priestore. Záleží však na individuálnej anatómii a veľakrát sa stáva, že klinický obraz je aj napriek objektívnemu patologickému nálezu na MRI alebo RTG nemý. Viac info v článkoch:


3. Útlak svalom m. piriformis

Poznáte aj pod názvom piriformis syndróm. V tomto prípade je ischiatický nerv utláčaný spazmovaným a opuchutým m. piriformis a bolesti sa objavujú od zhruba polovice sedacieho svalu dole. Viac info v článku:


4. Dočasná iritácia po odblokovaní driekovej chrbtice

Toto je špecifický prípad, ale v praxi sa objavuje, a preto ho tu spomeniem. Pri pretrvávajúcej blokáde spodnej časti driekovej chrbtice dochádza k nahromadeniu krvi v opuchnutej časti nervu vo foraminálnom priestore. Po odblokovaní nahromadená krv začne rozťahovať drobné cievky na nerve, čo spôsobuje jeho dráždenie. Myelín reaguje produkciou prostaglandínov s klinickým obrazom typickým skôr pre dlhodobé radikulopatie sprevádzajúce tri vyššie uvedené možnosti. Viac info v článku.


Rehabilitácia

Rehabilitácia bolestí závisí na type dráždenia a rozsahu patológie. Vo všetkých vymenovaných prípadoch však nájdeme spoločného menovateľa, a tým je čas. Obvykle to trvá 2-3 mesiace, kým dôjde k upokojeniu a plnej regenerácii. Dôležité je správne identifikovať patológiu a nastaviť rehabilitačný plán. Je to prísne individuálne a je potrebné sa spojiť s fundovaným terapeutom.

Nepremyslené cvičenie ako priťahovanie nôh k hrudi, spinálne rotácie, McKenzieho cvik, stav skôr zhoršujú a predlžujú rehabilitáciu. Neustále tlmenie bolestí farmakmi zasa postihnutému umožňuje zväčšovať rozsah pohybu, čo vedie k zvýšenému dráždeniu a recidíve bolestí. Viac info v článkoch:

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.

Diagnostika tetánie je náročná disciplína vyžadujúca niekoľko vyšetrení a hlavne správnu interpretáciu podľa klinického obrazu pacienta. Stáva sa totižto, že sa pacient neraz diagnostikuje nedostatočne, povrchne, na základe jedného dvoch testov alebo dokonca pohľadom od stola iba na základe popisu symptómov pacienta. Potom to v praxi vyzerá tak, že...

Bolesti v prednej časti nohy a útlak nervu femoralis súvisia s problémom známym ako femorálna neuralgia. Tento stav môže mať rôzne príčiny, ako napríklad osteoartritídu bedrového kĺbu, herniu medzistavcových platničiek, svalové nerovnováhy alebo iné neurologické ochorenia.

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť...

Spondylolistéza je stav, pri ktorom sa jeden stavec posunie vzhľadom k susedným stavcom. Tento posun môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane vrodených abnormalít stavcov, degeneratívnych zmien stavcových kĺbov, osteoporózy, stresových zlomenín a záťažovej traumy.

Poškodené platničky sú najvýznamnejším zdrojom bolestí chrbtice a poskytujú širokú škálu patologických prejavov. Od jednoduchých protrúzií, cez hernie a diskopatie až po uvoľnené sekvestre. Neskôr prerastajú problémy do komplikovanejších porúch statiky chrbtice, spomenieme pseudospondylolistézy a lokálne nestability chrbtice, kedy...

Pochopenie súvislostí medzi psyché a fýzis hrá v problematike bolestí chrbtice a pohybového aparátu neoddiskutovateľnú úlohu. Jedno bez druhého neexistuje, sú navzájom prepletené ako liany okolo stromu a nedá sa jednoznačne určiť hranica. Obe zložky ľudskej bytosti sú v komplementárnom postavení, navzájom sa dopĺňajú, ovplyvňujú, opierajú o seba...

Pochopenie spazmu ako defenzívneho prvku kĺbových systémov, je jedným z prvých krokov na ceste k zvládnutiu bolestí chrbtice a pohybového aparátu. Ochrannú úlohu spazmu a praktické prípady som popísal v predchádzajúcich článkoch a odporúčam ich preštudovanie pre lepšie pochopenie nasledovných informácií.