Bolesti po zadnej strane nohy

08.04.2023

Bolesti po zadnej strane nohy sú asi najčastejším prejavom sprevádzajúcim útlak ischiatického nervu. Ischiatický nerv je najväčší nerv v tele s priemerom do 2 cm a dĺžkou niekoľko desiatok cm. Zostupuje spomedzi spinálnych segmentov L4-L5-S3 a motoricky inervuje svaly dorzálnej strany nohy. Senzitívne inervuje prevažne oblasť lýtka a laterálnu časť chodidla.

Bolesti spôsobené jeho iritáciou sú dôverne známe pre svoju intenzitu a postihnutý ich opisuje ako silnú pálivú bolesť lokalizovanú v závislosti od miesta útlaku nervu do oblasti sedacej časti, zadnej časti stehna, prípadne až do prstov na chodidle. Bolesť je úporná a nezriedka trvá aj niekoľko mesiacov. Je to zrejme kvôli robustnej stavbe nervu.

Najčastejšie príčiny bolestí

1. Útlak poškodenou platničkou

Tu rozoznávame dve hlavné kategórie. Iritáciu v segmente L4-L5 a L5-S1. Pre zjednodušenie budem používať terminus technicus lézia, namiesto protrúzia alebo extrúzia, keďže pre potreby tohto článku nie je až taká dôležitá patológia, nakoľko majú obvykle podobné symptómy.


Iritácia ischiatického nervu v segmente L4-L5

Opäť sú dve možnosti:

  • iritácia priamo nervu L4-L5, to býva obvykle pri mediolaterálnej lézii platničky. V tomto prípade poškodená platnička tlačí priamo na nerv vo foraminálnom priestore
  • iritácia nervov L5-S1-S2-S3, ktoré zostupujú viac mediálne. Tento prípad nájdeme skôr pri mediomediolaterálnej až dorzálnej lézii platničky, kedy platnička utláča skôr korene uložené v miechovom kanáli centrálne.

Viac info v článkoch:


Iritácia ischiatického nervu v segmente L5-S1

Opäť sú dve možnosti:

  • iritácia priamo nervu L5-S1, to býva obvykle pri mediolaterálnej lézii platničky. V tomto prípade poškodená platnička tlačí priamo na nerv vo foraminálnom priestore
  • iritácia nervov S1-S2-S3, ktoré zostupujú viac mediálne. Tento prípad nájdeme skôr pri mediomediolaterálnej až dorzálnej lézii platničky, kedy platnička utláča skôr korene uložené v miechovom kanáli centrálne.

Viac info v článku:


2. Útlak stavcovým oblúkom pri spondylolistéze

Najčastejším dôvodom je listéza tela stavca L4 a L5 buď navzájom oproti sebe alebo L5 oproti S1. V oboch prípadoch je nerv kontaktovaný skeletálnymi plochami výhradne vo foraminálnom priestore. Záleží však na individuálnej anatómii a veľakrát sa stáva, že klinický obraz je aj napriek objektívnemu patologickému nálezu na MRI alebo RTG nemý. Viac info v článkoch:


3. Útlak svalom m. piriformis

Poznáte aj pod názvom piriformis syndróm. V tomto prípade je ischiatický nerv utláčaný spazmovaným a opuchutým m. piriformis a bolesti sa objavujú od zhruba polovice sedacieho svalu dole. Viac info v článku:


4. Dočasná iritácia po odblokovaní driekovej chrbtice

Toto je špecifický prípad, ale v praxi sa objavuje, a preto ho tu spomeniem. Pri pretrvávajúcej blokáde spodnej časti driekovej chrbtice dochádza k nahromadeniu krvi v opuchnutej časti nervu vo foraminálnom priestore. Po odblokovaní nahromadená krv začne rozťahovať drobné cievky na nerve, čo spôsobuje jeho dráždenie. Myelín reaguje produkciou prostaglandínov s klinickým obrazom typickým skôr pre dlhodobé radikulopatie sprevádzajúce tri vyššie uvedené možnosti. Viac info v článku.


Rehabilitácia

Rehabilitácia bolestí závisí na type dráždenia a rozsahu patológie. Vo všetkých vymenovaných prípadoch však nájdeme spoločného menovateľa, a tým je čas. Obvykle to trvá 2-3 mesiace, kým dôjde k upokojeniu a plnej regenerácii. Dôležité je správne identifikovať patológiu a nastaviť rehabilitačný plán. Je to prísne individuálne a je potrebné sa spojiť s fundovaným terapeutom.

Nepremyslené cvičenie ako priťahovanie nôh k hrudi, spinálne rotácie, McKenzieho cvik, stav skôr zhoršujú a predlžujú rehabilitáciu. Neustále tlmenie bolestí farmakmi zasa postihnutému umožňuje zväčšovať rozsah pohybu, čo vedie k zvýšenému dráždeniu a recidíve bolestí. Viac info v článkoch:

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.