Plantárna fascitída, bolesť päty a pätová ostroha

23.02.2020

Diagnostika bolestí pohybového aparátu je náročná disciplína a kladie vysoké nároky na terapeuta, jeho znalosti, schopnosti a aj to, čo nazývame intuíciou. Klasickým príkladom diagnózy, ktorá vyvoláva veľa otáznikov aj napriek kompletne vykonanej diferenciálnej diagnostike, je plantárna fascitída. Moderná medicína sa väčšinou obmedzí na konštatovanie, že ide o zápal plantárnej fascie a sústredí liečbu na postihnuté miesto.

Takýto postup neprináša buď žiadne alebo len veľmi chabé výsledky. Dôvodom je fakt, že plantárna fascitída alebo zápal plantárnej fascie a nasledovný vznik pätovej ostrohy, nie je problémom samotnej plantárnej fascie. Ergo, plantárna fascitída nie je príčina bolestí chodidla a päty, ale dôsledok.Anatómia

Plantárna fascia je silná šlachovitá štruktúra prebiehajúca od pätovej kosti až po články prstov chodidla. Stavbou je podobná skôr šľache, ako fascii. Podopiera klenbu a pôsobí podobne ako tetiva luku - jej predpätie vyrovnáva axiálny ťah vznikajúci z roznosu dynamických napätí pri chôdzi.


Symptomatika

Na začiatku býva pocit stuhnutosti na spodnej časti klenby chodidla. Po rozhýbaní sa stav zlepšuje, hlavne ráno, keď postihnutý začne kráčať. Večer sa pocit stuhnutosti dostaví opäť, prítomná býva pulzujúca odozva. 

Stav sa zhoršuje, začnú sa objavovať bolesti v oblasti päty alebo prednej časti chodidla. Bolesti sú spočiatku tupé, neskôr prechádzajú do ostrých bodavých bolestí. Chôdza je obmedzovaná, každé došliapnutie cítiť, postihnutý obmedzuje pohyb.

Neskôr sa na úponových miestach objavujú kalcifikáty - telo poškodené miesta patologicky adaptuje na preťažovanie. Výsledkom je kalcifikácia a chronický bolestivý stav.


Príčiny

Ako som už spomenul v úvode, plantárna fascitída nie je diagnóza per se, ale je dôsledkom a preto je súčasná liečba zameraná na odstránenie symptómov neúčinná. Kortikoidové injekcie a ožarovanie neriešia príčinu preťaženia plantárnej fascie, rovnako ako fyzioterapia chodidla nohy neprináša koncepčnú úľavu.

Pre lepšie pochopenie príčin sa musíme na ľudské telo pozrieť komplexne. A to nielen anatomicky, ale aj kineticky a biochemicky.

Za normálnych okolností sú dynamické účinky chôdze na klenbu nohy u každého človeka absorbované individuálne. T.j. neexistujú dvaja ľudia, ktorí majú rovnakú pohybovú trajektóriu. Tá vychádza z individuálnej telesnej stavby, jej komunikácie s CNS, veku, organických zmien, atď. Akonáhle dôjde z akýchkoľvek dôvodov k zmene trajektórie pohybu alebo k zmene kvality tkanív, či odchýlkam v elektrickej aktivite nervových signálov, môže to postupne znamenať zmenu v akceptácii napätí v klenbe chodidla. A niektoré telesné systémy s pribúdajúcim vekom už nie sú schopné plnej fyziologickej adaptácie a výsledkom je postupná degradácia.

Zmena v pohybovom reťazci

Predstavte si ľudské telo ako reťaz, kde všetko so všetkým súvisí. Malá zmena na jednom konci reťaze ovplyvňuje chod opačnej časti. Ako príklad uvediem blokové postavenie atlasu, prvého krčného stavca. Zmenená poloha lebky na prvom krčnom stavci vyvoláva zmeny v pohybovej trajektórii zvyšku tela. Dôvodom je riadiaci vestibulárny systém, ktorý sa snaží držať lebku v rovnovážnej polohe, čomu sa zvyšok tela prispôsobuje.

Zmeny sú malé, nepovšimnuteľné, ale majú nezanedbateľný účinok na distribúciu napätí tečúcich po tele smerom do chodidiel. Za normálnych okolností smeruje podstatná časť energie do laterálnej (vonkajšej) časti chodidla. Po zmene sa energia presunie viac mediálne (dovnútra chodidla). Plantárna fascia je zrazu namáhaná o desiatky percent väčším napätím, na čo reaguje poškodzovaním. Objavujú sa drobné trhliny, hlavne na úponových miestach, telo reaguje produkciou prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť poškodeného miesta a prispievajú k opuchu.

Podobný mechanizmus môže nastať pri akejkoľvek lokálnej zmene kdekoľvek v kĺbnom systéme. Zdrojom zmeny pohybu môžu byť poškodené platničky v drieku, keď si postihnutý hľadá úľavovú polohu od bolestí a mení trajektóriou pohybu nôh. Alebo môže byť zdrojom poškodený kolenný alebo bedrový kĺb, či narazené rameno, ktoré nútia postihnutého do zmeny pohybu ostatnej časti tela.

Viac v článkoch:Zmena vo vzájomnej polohe kostí v klenbe nohy

Statika chodidla je výsledkom zložitej kooperácie kostí, svalov a fascií a niekedy stačí drobný posun kostí na spustenie plantárnej fascitídy. Ako príklad môže slúžiť vzájomná poloha talus-navicular a ich vplyv na distribúciu napätia do klenby nohy.

Kostí v chodidle je podstatne viac a v podstate každá môže mať vplyv na statiku klenby. Padanie klenby nohy zvyšuje axiálny ťah na plantárnu fasciu a to vedie k vyššie opísanému mechanizmu degradácie.

Viac v článku:

Zmena v organickom zložení tkanív

S pribúdajúcim vekom dochádza k zmene tkanív. Klesá elasticita, pribúda tuhosť. Nové dynamické charakteristiky zmenených tkanív, najmä nižšia elasticita, majú vplyv na chod fascie. Tkanivá sú krehkejšie, viac náchylné na poškodenie z dôvodu nedostatočnej prispôsobivosti.

Organické zmeny, resp. zmeny tkanív súvisiace so starnutím, sú prirodzeným vývojom súvisiacim s postupnou degeneráciou organizmu a sú nevratné. Môžeme ich v podstate iba spomaliť a tu je dôležité pochopiť, že kľúčovú úlohu hrá aktívna účasť klienta na procese.

Ako ja hovorím, vaše telo nelieči lekár, tabletka, ani Habara. Vaše telo sa lieči samé a vy mu v tom môžete pomaháť alebo prekážať.


Terapia

Budem úprimný, adekvátne terapia je tak trochu hľadanie ihly v kope sena. Za vznikom plantárnej fascitídy môže byť celý komplex dôvodov a je obtiažne zistiť, ktorý z nich to spôsobil a či ich dokonca nie je viac.

Zmeny v pohybovej trajektórii terapeut k dispozícii nemá, môže sa len oprieť o čo najhlbší rozhovor s postihnutým a zasadiť detaily jeho problému do jeho aktuálneho stavu.

Pomáha reponovanie kostrového systému, detekcia svalových spazmov, korekcia polohy kostí v klenbe nohy a cielená terapia dotknutých tkanív. Rehabilitácia je opatrná a pomalá a vyžaduje pravidelné prehodnocovanie stavu.

Môj záver: diagnostika a terapia plantárnej fascitídy je jedna z najťažších úloh a vyžaduje v prvom rade množstvo skúseností. V prípade organických a nevratných zmien kdekoľvek v organizme môže byť potom akákoľvek terapia už len pomocná. Aj napriek multifaktorálnej povahe diagnózy však stojí za to spojiť sily s fundovaným terapeutom najmä v začiatočných fázach, ešte pred produkciou osteofytov. V neskorších fázach už je akákoľvek konzervatívna pomoc otázna.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na odblokovanie, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu