Podsadenie panvy - cesta k väčším bolestiam

05.07.2022

Ďalší z posturálnych nezmyslov je tzv. podsadenie panvy (na obrázku posterior pelvic tilt) a bohužiaľ s ním stretnete pravidelne, a to dokonca aj v SM systéme, ktorý je dnes už patologicky vnucovaný každému bez ohľadu na to, či mu prospieva alebo nie.

Chrbtica je svojou stavbou z boku podobná písmenu S. Toto je jej normálny prirodzený tvar získaný evolúciou, ktorá ju pripravila na lepšiu distribúciu napätí vznikajúcich pri vzpriamenom pohybe. Esovitý tvar v spolupráci s platničkovým systémom zabezpečuje lepší roznos tlaku v stoji, a aj preto je správne držanie tela kľúčové pre dobrú funkciu pohybového aparátu. Chrbtica najlepšie funguje, ak je práve v esovitom postavení, za predpokladu, že neprešla drastickými štrukturálnymi zmenami.

Ak vezmeme približne zdravú chrbticu, tak je jej tvar rovnomerne rozložený okolo zvislej osi prechádzajúcej zhruba temenom a veľkými kĺbmi, Voláme to aj neutrálna poloha chrbtice, čiže poloha, pri ktorej je svalová aktivita potrebná na stabilizáciu polohy minimálna. To neznamená, že nepracujú žiadne svaly, len sú minimalizované nároky. Ak budeme chrbticu ako celok, alebo jej časti, prípadne ďalšie telesné celky tlačiť mimo neutrálu, vznikne potreba dodatočnej stabilizácie v zmysle požiadavky na udržanie rovnováhy.

Pokyn na podsadenie panvy so sebou prináša potrebu udržať rovnováhu za zmenených podmienok, preto pri nej dôjde aj k ohnutiu hrudnej kyfózy a presunu trupu mimo neutrálu. To preťažuje nielen driekovú chrbticu, ale aj hrudnú a krčnú. Pôvodne esovitý tvar chrbtice sa začína meniť na C tvar, ktorý je z dlhodobého hľadiska pre chrbticu nevhodný, neekonomický, záťažový. Ak by nám evolúcia potrebovala urobiť C tvar, tak to urobí, ale evidentne je pre nás vhodnejší S tvar, tak prečo ho potom meniť?

Pri podsadení panvy je najväčšiemu stresu vystavená drieková lordóza, ktorá sa, čuduj sa svete najlepšie cíti vo svojom lordotickom postavení. Podsadenie panvy ju napriamuje, zvyšujú sa napätia na ventrálnych stranách platničiek, tie potom dorzálne potrudujú (vyklenujú sa dozadu), dráždia nervy a výsledkom je bolesť. Ďalším negatívnym faktorom je naťahovanie fazetových kĺbov, na čo ochranné puzdrá reagujú podráždením a vegetatívny systém spazmom. Je to v podstate ako by ste si páčili vlastný ukazovák úplne dozadu.

Ešte horšie je, ak sa do podsadenia panvy tlačia pacienti s léziami platničiek L4-L5 a L5-S1. Pri podsadení panvy a zvýšení tlaku spredu na platničky sú už vyklenuté platničky tlačené ešte bližšie k spinálnym nervom a odmenou je väčšia bolesť. A nasledovné spazmy a blokády, ktoré vedú k recidívam alebo k stavu, ktorý cvičiaci SM systému opisujú ako "cvičím cvičím a viac ma to bolí".

Podsadenie panvy má význam v istých špecifických prípadoch, ako napríklad pri hyperlordózach, ale aj tu treba byť so zmenou polohy panvy opatrný, pretože pri parciálnej úprave držania tela vždy dochádza k ovplyvneniu ostatných častí tela, a tak je veľakrát funkčná postúra nahradená bolestivou. Len preto, lebo terapeut nerozmýšľa a aplikuje v praxi znalosti bez ohľadu na dôsledky.

Ako argument sa pri podsadení panvy používa tvrdenie, že znižuje bolesti chrbtice. Áno, dočasne, ale nikto sa nezamyslel nad tým, že je to kontraproduktívne a vedie k väčším problémom. Pri podsadení panvy sa dočasne otvoria neuroforamína v driekovej chrbtici, čo opuchnutým nervom prinesie krátkdobú úľavu, ale ako som už opísal vyššie, daňou je väčší tlak na platničky spredu a stresovanie fazetových kĺbov a priľahlých mäkkých tkanív.

Ak do podsadzovania panvy navyše ešte rotujete rukami a ťaháte odporové gumy, prenáša sa toto väčšie napätie do záťažovo postavenej driekovej chrbtice a ubližujete jej ešte viac.

Namiesto podsadzovania panvy je potrebné sústrediť pozornosť na držanie tela ako celku, mať správne založené pohybové stereotypy, optimálne zaťažovať chrbticu ako celok pri pohybe a koordinovať pohybovú stratégiu tak, aby uzdravovala.

Nútiť človeka do podsadenia panvy je opäť ďalší príklad vytŕhania vecí z kontextu a nepochopenie kinematiky pohybového aparátu. Stav a tvar driekovej chrbtice je podriadený stavu a chodu ostatných častí tela a je nutné starostlivo zvážiť, či vôbec potrebné s držaním tela niečo robiť. Napríklad pri akútnych traumách platničiek, keď k ich poškodeniu viedlo nesprávne zdvihnuté bremeno a nie dlhodobá pohybová stratégia, vedie zmena držania tela iba k zhoršovaniu stavu.


O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz na pochopenie súvislostí a aktívnu účasť klienta na potrebných zmenách.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ...

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Prirodzenou snahou každej bytosti cítiacej bolesť, je zbaviť sa jej. Bolesť je obmedzujúca, frustrujúca, zlá, zákerná ... tých adjektív by sme našli požehnane. Bolesť je pritom evolučný dar, mechanizmus určujúci limity nášho tela a chrániaci nás pred poškodeniami až smrťou. Nebyť bolesti, zničili by sme svoje telo okamžite, pretože by nás v...

Poškodené platnčky L4-L5 a L5-S1 v driekovej chrbtici majú jednu z najväčších prevalencií v štatistikách porúch chrbtice. Dôvody sú prosté a odrážajú nielen nároky evolúcie, ktorá ľudské telo dostala až do polohy vzpriamenej, čím vystavila driekovú chrbticu enormným silám, ale aj potreby doby, ktorá nás tlačí do vynútených polôh pri výkone práce....

Rehabilitácia chrbtice a kĺbov je komplexná odborná disciplína vyžadujúca adekvátne znalosti a prístup. V procese regenerácie hrá kľúčovú úlohu niekoľko faktorov, a ak má byť úspešná, je potrebné ich adresovať všetky. Celou mojou praxou, ktorej poznatky vkladám do článkov, rezonuje niekoľko základných chýb pri rehabilitácii chrbtice a neustále...

Asi najčastejšou otázkou, ktorú terapeuti na celom svete dostávajú, je otázka na pocit stuhnutosti oblasti krčnej/hrudnej chrbtice. Obvykle sa spája s podozrením na stuhnutý trapéz, alebo je položená len tak všeobecne zhruba v zmysle "mám to tam riadne stuhnuté, čo?". Poďme si vysvetliť, prečo táto otázka vyvoláva úsmev, a prečo na ňu...

Bežným rehabilitačným postupom v súčasnosti je predpisovanie medikamentov na bolesti chrbtice a pohybového aparátu alebo v tom lepšom prípade liečebného telocviku. Škola chrbta, SM systém, DNS systém, McKenzieho systém .... Pacienti poctivo cvičia, aby sa zbavili bolestí chrbtice, ktoré si však privodili v prvom rade tým, ako sa denne 16 hodín hýbu...

Čoraz častejšie je možné sa v popisoch MRI stretnúť s definíciou Modic zmeny a to v škále 1-3 a opäť je to jedna z patológií, ktorá sa podobne ako napríklad napriamená lordóza, väčšinou dôsledne ignoruje. Pritom je to veľmi dôležitá informácia a to hlavne pre odhad rehabilitačných šancí a možností.

Problematike bolestí pohybového aparátu sa venujem desiatky rokov a začínam byť zdesený z toho, čo sa aj na tomto odbornom poli deje. Na jednej strane je dobré, že sa problematike venuje viac a viac ľudí, napokon doba a alarmujúci stav populácie a zdravotnej starostlivosti si to vynútili, na strane druhej sa však otvára priestor pre neodbornosť,...

Spinálna stenóza je zdravotný stav, ktorý postihuje miechu, durálny vak a nervové korene, spôsobujúc zúženie dotknutého vnútorného priestoru. Tento stav môže mať multifaktorálne príčiny a vedie k rôznym symptómom. Nomenklatúru nájdete v článkoch pod tlačítkami, ale zopakujme si aspoň základné informácie.