Seknite so seknutými krížami

24.05.2015

Asi najznámejšími bolesťami chrbtice sú bolesti drieku, ľudovo povedané bolesti krížov.

Bolesti bývajú spôsobené jednak akútnymi traumami a potom chronickými stavmi. Akútne traumy zapríčiňujú napríklad prudké excentrické rotácie pri športoch ako golf, futbal, hokej ... Chronické stavy sú obvykle výsledkom pôsobenia celej škály faktorov, od namáhavej práce, cez nesprávnu manipuláciu s bremenami až po úplnú absenciu pohybu. Svoje miesto tu má aj genetika, rastové deformity chrbtice, nesprávne pohybové vzory, aktuálna psychická záťaž, odolnosť voči stresu a ďalšie.

Medzi najznámejšie problémy patrí akútne "seknutie" s lokálnou bolesťou v driekovej chrbtici a chronické stavy spojené skôr s vyžarovaním bolesti do sedacích svalov alebo nohy.

Anatómia

Driekovú chrbticu tvorí 5 stavcov, ktorých stavba je z celej chrbtice najmasívnejšia. Najnižšie segmenty - L4-L5 a L5-S1, ktoré pozostávajú zo stavcov a platničiek, nesú najväčšiu váhu a sú teda najnáchylnejšie na poškodenie. Drvivá väčšina problémov s driekovou chrbticou sa odohráva práve tu.

Príčiny bolesti

Usudzuje sa na pohybové vzory získané pri stereotypných činnostiach, najmä v práci, ktorá jednostranne zaťažuje driekovú chrbticu. Samostatnou kapitolou sú blokády driekovej chrbtice, pod ktoré sa podpisuje kombinácia faktorov - stres, genetická výbava, aktuálna fyzická a psychická záťaž, psychická výbava, dynamika osobnosti, atď. ..

Z dôvodu blokového postavenia stavcov dochádza k iritácii nervov a ciev a výsledkom je bolesť. Bolesť býva provokovaná či zhoršovaná niektorou polohu alebo pohybom, často je spôsobená nevhodnou polohou pri pracovných výkonoch alebo prudkými excentrickými rotáciami.

Symptómy

- Bolesti vyžarujúce z driekovej chrbtice do boku, sedacej časti, nôh

- Prudká, pálivá bolesť

- Tupá bolesť

Terapia

V praxi sa mi osvedčil nasledujúci postup.

Uvoľnenie celej driekovej chrbtice, hlavne jej spodnej časti, od stavca L4. Miecha dospelého človeka končí zhruba na úrovni L2, z nižších stavcových segmentov potom odstupujú nervy inervujúce driek a dolné končatiny. Pozrite si video:

Vhodné je uvoľniť aj zvyšok chrbtice, vzhľadom na to, že možné dislokácie v tejto oblasti môžu nepriaznivo vplývať na držanie tela a vytvárať vhodné prostredie pre blokády driekovej chrbtice. To isté platí pre nohy, najmä pre kosti chodidla a kolená - postavenie kostí ovplyvňuje cez zmenené pohybové vzory driekovú chrbticu.

Ďalšia terapia je individuálna a záleží na aktuálnom stave klient a rozsahu problému

Terapiu obvykle sprevádza masáž, podporí sa tým výrazný uvoľňujúci efekt odblokovania chrbtice a predíde opätovnému návratu chrbtice do blokového postavenia alebo sa aspoň oddiali. Na ako dlho, to už záleží predovšetkým na klientovi.

Aj tu, ako pri každom zdravotnom probléme platí, že hlavnú úlohu v procese liečby zohráva práve postihnutý a záleží na ňom, ako sa jej zhostí. Úprava životosprávy a zaradenie pravidelných pohybových alebo relaxačných aktivít sú dva najdôležitejšie faktory na ceste k vyzdraveniu.

Úloha terapeuta je v celom procese iba POMOCNÁ a má telu dať šancu, aby jeho majiteľ s ním ďalej nakladal tak, aby bolo spokojné :) Ďalšie články nájdete tu

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu