Vyskočená platnička a iné nezmysly

15.01.2015

Máte vyskočenú platničku? Alebo vyskočený stavec? Máte?

Nemáte. Je to nezmysel. Presnejšie - nezmyslom je samotný termín. Neexistuje totižto nič také ako vyskočená platnička alebo vyskočený stavec. Nemajú nohy, tak logicky nemôžu vyskakovať :)

Správnejšie je vysunutie, resp. vyklenutie platničky, resp. posunutie stavca.

Laicky sa takto popisuje stav, ktorý má niekoľko odborných názvov, podľa druhu konkrétneho problému.

V prípade platničiek ide obvykle o tieto 4 fázy deformácie. Na obrázku sú zoradené podľa závažnosti, od najmenšej po najväčšiu:

1) Protrúzia - je vyklenutie platničky bez poškodenia jej väzivového obalu

2) Hernia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu

3) Extrúzia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu a vytláčaním jadra patničky

4) Sekvestrácia - vyklenutie platničky s poškodením väzivového obalu, vytláčaním jadra a oddeľovaním časti jadra a jeho putovaním miechovým kanálom

Kým prvé dva prípady sa celkom úspešne riešia konzervatívne, napríklad uvoľňovaním chrbtice chiropraxiou a cvičením, prípady 3 a 4 obvykle končia operačne, ovšem aj tu platí, že nasledovná rehabilitácia, zmena životného štýlu a cvičenie sú oveľa dôležitejšie ako samotná operácia.

V prípade stavcov ide obvykle o stav, ktorý sa nazýva blokové postavenie a znamená to toľko, že telá dvoch priľahlých stavcov sú oproti sebe posunuté. To má priamu súvislosť s podvrtnutím (subluxáciou) fazetových kĺbov (spojov medzi stavcami). Dôsledkom posunu tiel stavcov a priľahlej platničky je zvýšený tlak na spinálne nervy (na obrázku červenou) a akútna bolesť, prevažne lokalizovaná v oblasti chrbtice, prípadne vystreľujúca do tela, podľa toho, ktorý nerv je iritovaný.

Jedným z extrémnych prípadov posunutia stavcov je spondylolistéza. Vzniká najčastejšie v driekovo-krížovej oblasti pri stavcoch L4, L5 a podľa smeru posunu ešte rozoznávame anteriolistézu, resp. retrolistézu.

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Nedávno sa mi dostali do rúk výsledky prieskumu o recenziách na internete a jednou z informácií, ktorá ma zaujala, bola štatistika hodnotiaca dôvody, prečo zákazníci píšu negatívne recenzie.

K napísaniu tohto článku ma inšpiroval jeden klient s akútnym syndrómom m. piriformis, týmto mu ďakujem a prajem skoré uzdravenie aj napriek veľmi emotívnej recenzii na Google, ktorú som za svoju snahu dostal.